Izberite podatkovne zbirke.

Število zadetkov: 20927cT1wcmF2byZkYXRhYmFzZSU1QlNPU0MlNUQ9U09TQyZfc3VibWl0PWklRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkRpJnJvd3NQZXJQYWdlPTIwJm9yZGVyPWRhdGUmZGlyZWN0aW9uPWRlc2M=
 Evidenčna številkaDatum objaveVrstaDržavaInstitutBesedilo
VS0005569421.04.2022ČlankiSlovenijavojni zločin - vojno hudodelstvo - agresija - genocid - hudodelstva zoper človečnost - jurisdikcija slovenskega sodišča - univerzalno načelo - Ukrajina - pristojnost Mednarodnega kazanskega sodiščaMednarodni zločini v Ukrajini in univerzalno načelo
VS0005565914.04.2022ČlankiSlovenijanasilje v družini - kaznivo dejanje - prekršek - sankcije za prekršek - izrek globe - primernost sankcije - učinkovitost - Hrvaška - zaščitni ukrepi - odvračalni učinek - sodna praksa Evropskega sodišča za človekove pravice (ESČP)

(Ne)primernost izrekanja glob v primeru prekrška "nasilja v družini"

VS0005476510.03.2022ČlankiSlovenijapovojni procesi - odločba Ustavnega sodišča Republike Slovenije - izredno vojaško sodišče - pošteno sojenje

Sodna afirmacija kočevskih procesov kot apologija neprava?

VS0005394728.02.2022ČlankiSlovenijaodbitek DDV - vstopni DDV - pravica do odbitka vstopnega DDV

Metode delnega odbitka DDV

VS0005434528.02.2022ČlankiHrvaškavarstvo osebnih podatkov - stečajni postopek - stečajni dolžnik - pravica do pozabe - sodna praksa Sodišča EU - hrvaško pravo

Neka pitanja GDPR-a u stečajnom postupku

(Nekatera vprašanja GDPR v stečajnem postopku)

VS0005450428.02.2022ČlankiHrvaškakazniva dejanja zoper gospodarstvo - Hrvaška - stvarna pristojnost sodišča - pravna kontinuiteta - milejši zakon - kaznivo dejanje zlorabe zaupanja v gospodarskem poslovanju - odgovornost pravne osebe - prenehanje pravne osebe - protipravna premoženjska korist - premoženjska škoda - odvzem premoženjske koristi - pravna kvalifikacija kaznivega dejanja - praksa Vrhovnega sodišča Republike Hrvaške - vojno stanje - zastaranje kazenskega pregona

Kaznena djela protiv gospodarstva, s naglaskom na zlouporabu povjerenja u gospodarskom poslovanju

(Kazniva dejanja zoper gospodarstvo, s poudarkom na zlorabo zaupanja pri gospodarskem poslovanju)

VS0005423924.02.2022ČlankiSlovenijavarstvo osebnih podatkov - IP-naslov - pravno varstvo IP - naslova

Zakaj naslov IP ne bi smel biti zaščiten podatek po GDPR

VS0005434321.02.2022ČlankiHrvaškadavek na promet nepremičnin - pogodba o prenosu lastninske pravice na nepremičnini - odpoved pogodbe - obnova davčnega postopka - razlog za obnovo postopka - hrvaško pravo

Raskid ugovora o projenosu vlasništva na nekretnini kao razlog za obnovu poreznog postupka

(Odpoved pogodbe o prenosu lastninske pravice na nepremičnini kot razlog za obnovo davčnega postopka)

VS0005434221.02.2022ČlankiHrvaškapostopek oddaje javnega naročila - okvirni sporazum - odločba o izbiri - rok za vložitev tožbe - hrvaško pravo

Postupci sklapanja ugovora o javnoj nabavi na temelju okvirnog sporazuma

(Postopki sklepanja javnih naročil na podlagi okvirnega sporazuma)

VS0005434121.02.2022ČlankiHrvaškaupravni postopek - aktivna in pasivna legitimacija strank - pomanjkanje procesne legitimacije - hrvaško pravo

Stranačka legitimacija u upravnom postupku

(Procesna legitimacija v upravnem postopku)

VS0005434421.02.2022ČlankiHrvaškaizgon tujca iz države - pravica do družinskega življenja - Ustavno sodišče Republike Hrvaške - hrvaško pravo

Zaštita obiteljskog života pri izgonu stranca

(Varstvo družinskega življenja pri izgonu tujca)

VS0005565517.02.2022ČlankiSlovenijaponarejanje zdravil - medicinski pripomočki - proizvodnja in promet škodljivih sredstev za zdravljenje - Proizvodnja in promet ponarejenih sredstev za zdravljenje, zdravil, ki nimajo dovoljenja za promet, ali medicinskih pripomočkov, ki ne izpolnjujejo zahtev glede skladnosti - nevarnost za zdravjeNova inkriminirana ravnanja v zvezi s ponarejenimi zdravili
VS0005434014.02.2022ČlankiHrvaškaupravni spor - pravnomočna sodna odločba - vezanost organa na pravno stališče sodišča - vezanost tožene stranke na pravno mnenje in stališča upravnega sodišča - pravica do pritožbe - hrvaško pravo

Razlika između pravomoćnosti presude i vezanosti pravnim shvaćanjem suda u upravnom sporu

(Razlika med pravnomočnostjo odločbe in vezanostjo na pravno stališče sodišča v upravnem sporu)

VS0005343207.02.2022ČlankiHrvaškasodstvo - sodni zaostanki - sodniška norma - ocenjevanje - merila - hrvaško pravoNova Okvirna mjerila za rad sudaca: Objektivno provjerljivi parametri ili ne?

(Nova Okvirna merila za delo sodnikov: Objektivno preverljivi parametri ali ne?)
VS0005343307.02.2022ČlankiHrvaškapravdni postopek - zavarovanje dokazov - zavarovanje dokazov pred uvedbo pravdnega postopka - stroški v postopku za zavarovanje dokazov - predpravdni stroški - pravica do povračila stroškov postopka - hrvaško pravo

Troškovi osiguranja dokaza u parničnom postupku

(Stroški zavarovanja dokazov v pravdnem postopku)

VS0005343607.02.2022ČlankiHrvaškapacientove pravice - zdravstveno varstvo - status zavarovanca - Sodišče Evropske unije (SEU) - hrvaško pravo

Svojstvo osiguranika u prekograničnoj zdravstvenoj zaštiti

(Status zavarovanca v čezmejnem zdravstvenem varstvu)

VS0005424303.02.2022ČlankiSlovenijapostavitev predhodnega vprašanja Sodišču Evropske unije (SEU) - pravica do poštenega postopka - pravica do poštenega sojenja - kršitev pravice do poštenega sojenja - standard obrazloženosti sodne odločbe - sodna praksa Ustavnega sodišča

Razmerje med 267. členom PDEU in 6. členom EKČP

VS0005342931.01.2022ČlankiHrvaškagospodarska zbornica - članstvo v zbornici - sodna praksa Ustavnega sodišča - zbornična članarina - pravice članov - hrvaško pravoNovo zakonsko uređenje članstva u Hrvatskoj gospodarskoj komori

(Nova zakonska ureditev članstva v Hrvaški gospodarski zbornici)
VS0005394631.01.2022ČlankiSlovenijadavčni postopek - zastopanje stranke v upravnem postopku - zastopanje pravne osebe - zakoniti zastopnik - smrt stranke - družbenik - pooblaščenec - stečajni upravitelj

Zastopanje strank v davčnem postopku (1. del)

VS0005342531.01.2022ČlankiHrvaškapredlog za izvršbo - izvršilni predlog na podlagi verodostojne listine - elektronska izvršba - dopolnitev predloga za izvršbo - obresti - izvršilni stroški - hrvaško pravo

Izrada prijedloga za ovrhu na temelju vjerodostojne isprave - elektronička ovrha

(Izdelava izvršilnega predloga na podlagi verodostojne listine - elektronska izvršba)

Izberi vse|Izvozi izbrane