Izberite podatkovne zbirke.

Število zadetkov: 20997cT1wcmF2byZkYXRhYmFzZSU1QlNPU0MlNUQ9U09TQyZfc3VibWl0PWklRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkRpJnJvd3NQZXJQYWdlPTIwJm9yZGVyPWRhdGUmZGlyZWN0aW9uPWRlc2M=
 Evidenčna številkaDatum objaveVrstaDržavaInstitutBesedilo
VS0005885321.07.2022ČlankiSlovenijakaznovanje - odmera kazni - kvalificirana oblika kaznivega dejanja - obteževalne okoliščine - kaznivo dejanje umora - motiv pri storitvi kaznivega dejanja - diskriminacija na podlagi osebnih okoliščin - spolna usmerjenost - odločba Evropskega sodišča za človekove pravice (ESČP)

Prenizka izrečena kazen kot kršitev EKČP

VS0005885421.07.2022ČlankiSlovenijačlovekove pravice in temeljne svoboščine - varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin - zagotavljanje varnosti in reda - poseg v človekove pravice - omejitev pravic - pravna varnost - kazenski postopek - varstvena pravila - jamstvo - postopkovna pravičnost - poseg v osebno svobodo - načelo sorazmernosti - nujnost ukrepa

Zagotavljanje varnosti državljana s stališča posegov v človekove pravice skladno z zakonodajo Republike Slovenije

VS0005832307.07.2022ČlankiSlovenijahišni pripor - izvrševanje pripora - elektronski nadzor - pogoji za odreditev - AvstrijaElektronsko nadzorovan hišni pripor v Avstriji
VS0005750601.07.2022ČlankiSlovenijasodne počitnice / poletno poslovanje - hitri postopek o prekršku - pritožba zoper sodbo o prekršku sodišča prve stopnje - zahteva za sodno varstvo - tek roka - vročanje - postopek pred prekrškovnim organom - postopek pred sodiščem prve stopnje - smiselna uporaba ZUP - epidemija - COVID-19 - pravica do sodnega varstva

Sodne počitnice v prekrškovnih zadevah

VS0005751101.07.2022ČlankiSlovenijamladoletniška kriminaliteta - kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost - sprememba zakona - mladostniško obdobje (adolescenca) - kaznivo dejanje spolnega napada na osebo, mlajšo od petnajst let - kaznivo dejanje prikazovanje, izdelava, posest in posredovanje pornografskega gradiva - kaznivo dejanje posilstva - soglasje

Mladoletniki in kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost.

VS0005751001.07.2022ČlankiSlovenijazastaranje kazenskega pregona - rok za novo sojenje po razveljavitvi pravnomočne sodbe po zahtevi za varstvo zakonitosti - sprememba kazenskega zakona - časovna veljavnost kazenskega zakona - materialni in procesni rok - sodna praksa Vrhovnega sodišča

Sprememba roka za novo sojenje po razveljavitvi pravnomočne kazenske sodbe.

VS0005850530.06.2022ČlankiSlovenijaavtorsko pravo - avtorska pravica - fonogram - objava videospotaZakonodajna ureditev videospotov
VS0005850430.06.2022ČlankiSlovenijaavtorsko pravo - avtorska pravica - športno tekmovanje

Izmislil sem si novo športno tekmovanje, mi pripada avtorsko varstvo?

VS0005832516.06.2022ČlankiSlovenijakaznivo dejanje agresije - vojno stanje - Ukrajina - pristojnost za sojenje - imuniteta - Mednarodno kazensko sodišče

Kdo naj sodi za zločin agresije?

VS0005832416.06.2022ČlankiSlovenijatrgovina z ljudmi - definicija - privolitev - realni stek - zloraba prostitucije - kršitev temeljnih pravic delavcev - begunska kriza

Nevarnost trgovine z ljudmi v času ukrajinske begunske krize

VS0005752426.05.2022ČlankiSlovenijazvočni zapis seje - vročitev prepisa zvočnega posnetka - kršitev določb pravdnega postopka

Vročitev prepisa zvočnega posnetka glavne obravnave po 125.a členu ZPP

VS0005718019.05.2022ČlankiSlovenijatatvina denarja iz bančnega avtomata - velika tatvina - goljufija - kaznivo dejanje zlorabe negotovinskega plačilnega sredstva - pravna kvalifikacija - sprememba zakona - uporaba milejšega zakona

Dvig na bankomatu z ukradeno kartico - po novem

VS0005605712.05.2022ČlankiSlovenijapripor - pridržanje - pravo EU - pravice pripornikov - ukrepi za zagotovitev obdolženčeve navzočnosti in uspešno izvedbo kazenskega postopkaEvropska pravila pridržanja in pripora pred začetkom sojenja
VS0005753601.05.2022ČlankiHrvaškadelovno razmerje - delo na domu

Posebni uvjeti za zasnivanje radnog odnosa i posebni uvjeti rada u fleksibilnim oblicima odnosa (Posebni pogoji za sklenitev delovnega razmerja in posebni pogoji dela v prožnih oblikah razmerja)

VS0005569421.04.2022ČlankiSlovenijavojni zločin - vojno hudodelstvo - agresija - genocid - hudodelstva zoper človečnost - jurisdikcija slovenskega sodišča - univerzalno načelo - Ukrajina - pristojnost Mednarodnega kazanskega sodiščaMednarodni zločini v Ukrajini in univerzalno načelo
VS0005565914.04.2022ČlankiSlovenijanasilje v družini - kaznivo dejanje - prekršek - sankcije za prekršek - izrek globe - primernost sankcije - učinkovitost - Hrvaška - zaščitni ukrepi - odvračalni učinek - sodna praksa Evropskega sodišča za človekove pravice (ESČP)

(Ne)primernost izrekanja glob v primeru prekrška "nasilja v družini"

VS0005605801.04.2022ČlankiSlovenijaumor - uboj - partnersko nasilje - COVID-19 - dejavniki tveganja - državna statistika - motiv

Intimate Partner Homicide in the Times of Covid-19 in Slovenia

(Intimnopartnerski umori v času epidemije Covid-19 v Sloveniji)

VS0005769301.04.2022ČlankiSlovenijaizvedenec klinične psihologije - psihološki testi - objektivnost - strokovni standardi - dvom o zanesljivosti ali verodostojnosti

Dokazna vrednost ugotovitev psiholoških testov

VS0005769701.04.2022ČlankiSlovenijaizločitev dokazov - varstvo človekovih pravic - pravna teorija - primerjalno pravo - Združene države Amerike (ZDA) - Slovenija - doktrina sadežev zastrupljenega drevesa - izjema zbledelega madeža - izjema neodvisnega vira - izjema neizogibnega odkritja

Izločitev dokazov

VS0005767501.04.2022ČlankiSlovenijakazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost - posilstvo - sprememba zakona - predhodno soglasje - primerjalno pravo - Nemčija - Avstrija - privolitvena sposobnost - zastaralni rok - prostitucija - izkoriščanje prostitucije - praksa Vrhovnega sodiščaProstitucijski delikti v novem sistemu spolnih kaznivih dejanj po KZ-1H

Izberi vse|Izvozi izbrane