<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Strokovni članki

Evidenčna števlika:VS047753
Vrsta:Članki
Datum objave:22.12.2014
Publikacija:Godišnjak 21/2014 str. 1
Država:Hrvaška
Jezik:hrvaščina
Institut:zaznamba spora - pravna sredstva - cesta - vpis ceste v zemljiško knjigo - vpis ceste v zemljiški kataster - zaznamba začetka postopka - skrajšani stečajni postopek - lastnik nepremičnine - izbris družbe iz sodnega registra - izbris zaznambe - ugovor - pritožba - zaznamba ugovora - zaznamba pritožbe - zaznamba odločitve o ugovoru ali pritožbi - izredna pravna sredstva
Področje:ZEMLJIŠKA KNJIGA
Avtor:Damir Kontrec

Besedilo

Dvojbe u primjeni zemljišnoknjižnih propisa (Dvomi pri uporabi zemljiškoknjižnih predpisov)

Opombe

Hrvaško pravo (

Zakon o zemljišnim knjigama, Zakon o parničnom postupku, Zakon o cestama, Zakon o sudskom registru, Stečajni zakon, Zakon o trgovačkim društvima).


Zveza:

ZZK-1 , ZPP , ZCes-1 , ZSReg , ZFPPIPP , ZGD-1
Datum zadnje spremembe:
24.04.2015

Opombe:

P2FydC00NjA4Mg==