<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Strokovni članki

Evidenčna števlika:VS047613
Vrsta:Članki
Datum objave:21.03.2014
Publikacija:Pravo u gospodarstvu 2/2014 str. 221
Država:Hrvaška
Jezik:hrvaščina
Institut:lastninska pravica - prehodne in končne določbe - družbena lastnina - lastninjenje - privatizacija - pravica upravljanja, uporabe in razpolaganja - nepremičnina - predmet lastninske pravice - kmetijsko zemljišče - gozd - športni objekti - društvo - pravna oseba - zadruga - vknjižba v zemljiško knjigo - sodno varstvo - pravni naslednik - gospodarska družba - prednostna pravica
Področje:STVARNO PRAVO - LASTNINJENJE
Avtor:dr. Jadranko Jug

Besedilo

Pretvorba prema prijelaznim i završnim odredbama Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima

(Lastninjenje v skladu s prehodnimi in končnimi določbami Zakona o lastninski in drugih stvarnih pravicah)

Opombe

Hrvaško pravo (

Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, Ustava Republike Hrvatske,

Zakon o šumana, Zakon o poljoprivrednom zemljištu, Zakon o športu, Zakon o udrugama, Zakon o radu, Zakon o pretvorbi prava na društvenim sredstvima bivših društveno-političkih organizacija, Zakon o zadrugama, Zakon o građevinskom zemljištu, Zakon o zemljišnim knjigama, Zakon o uknjižbi nekretina u društvenom vlasništvu).


Zveza:

SPZ , ZTLR , URS , Zdru-1 , ZG , ZKZ , ZSpo , ZDR , ZLNDL , ZZad , ZSZ
Datum zadnje spremembe:
10.09.2014

Opombe:

P2FydC00NDc2MQ==