Izberite podatkovne zbirke.

Število zadetkov: 20965cT1wcmF2byZkYXRhYmFzZSU1QlNPU0MlNUQ9U09TQyZfc3VibWl0PWklRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkRpJm9yZGVyPWNoYW5nZURhdGUmZGlyZWN0aW9uPWRlc2Mmcm93c1BlclBhZ2U9MjAmcGFnZT05
 Evidenčna številkaDatum objaveVrstaDržavaInstitutBesedilo
VS0005225001.04.2021ČlankiSlovenijazaposlovanje - diskriminacija - opravljen pravniški državni izpit

Nekaj misli o podzemnih delih v rudnikih in PDI

VS0005227325.02.2021ČlankiSlovenijaredna odpoved pogodbe o zaposlitvi - odpoved pogodbe o zaposlitvi starejšemu delavcu

Redna odpoved pogodbe o zaposlitvi starejšemu delavcu ni "prisilna upokojitev"

VS0005220813.12.2021ČlankiHrvaškakaznivo dejanje - preprečitev dokazovanja - hrvaško pravo

Sprječavanje dokazivanja

(Preprečevanje dokazovanja)

VS0005220613.12.2021ČlankiHrvaškaizgon tujca iz države - prisilna odstranitev tujca - vrnitev tujca v izvorno državo - zapustitev države - hrvaško pravo

Razgranićenje pojmova povratka, protjerivanja, prisilnog udaljenja i upozorenja o dužnosti napuštanja RH

(Razmejitev pojmov vrnitve, izgona, prisilne odstranitve in opozorila o dolžnosti zapustitve RH)

VS0005220101.07.2021ČlankiSlovenijadavki - sodna praksa Sodišča EU - tožba zoper Dansko - oprostitev davka od dobička iz kapitala - izplačilo dividend - razdelitev dobička - hčerinska družba - prepoved zlorabe pravic - dokazno breme

The Prohibition of Abuse of Rights After the ECJ Danish Cases

(Prepoved zlorabe pravic po odločitvi SEU v danskih zadevah)

VS0005221525.02.2021ČlankiSlovenijaobsodba za kaznivo dejanje - omejitve ustanavljanja družb ter pridobitve statusa družbenika - gospodarska dejavnost - kaznivo dejanje zoper gospodarstvo

Sporni vidiki prepovedi iz 10.a člena ZGD-1 zaradi kazenske obsodbe

VS0005221926.08.2021ČlankiSlovenijapovečanje osnovnega kapitala - premoženje družbe - stvarni vložek - vrednost poslovnega deleža - davčna osnova - osnovni vložek - stvarni vložek v osnovni kapital drugega davčnega zavezanca - prikriti stvarni vložek

Prikrita vplačila kapitala - premoženjski vložki kot podlaga povečanja premoženja družbe

VS0005220913.12.2021ČlankiHrvaškazdravstveno varstvo - družinski član - zdravstveno varstvo družinskih članov - začasno prebivanje - stalno prebivanje - mladoletni otroci - hrvaško pravo

Zdravstvena zaštita obitelji hrvatskog osiguranika

(Zdravstveno varstvo družine hrvaškega zavarovanca)

VS0005221728.10.2021ČlankiSlovenijavarstvo pravic - pravice izdelovalca podatkovne baze - podatkovna baza

Kršitev pravic izdelovalcev podatkovnih baz

VS0005222320.12.2021ČlankiSlovenijadavek na dodano vrednost (DDV) - tristranski posli - prevoz blaga - organizator prevoza - zaporedne dobave - oprostitve v zvezi z dobavami blaga - sodna praksa Sodišča EU

Prevoz v okviru tristranskega posla

VS0005222220.12.2021ČlankiSlovenijaizbris družbe iz sodnega registra - prenos obveznosti - družbenik - denarna odškodnina - upravičenec do odškodnine - višina denarne odškodnine

Za izbris podjetij odškodnina

VS0005220220.12.2021ČlankiHrvaškaparkiranje - parkiranje na javnih površinah - nepravilno parkiranje - pogodbena kazen - splošni pogoji poslovanja - splošni akt občine - presoja zakonitosti - odločba Ustavnega sodišča Republike Hrvaške - hrvaško pravo

Dnevna karta za parkiranje i uvjeti parkiranja na javnim naplatnim parkiralištima lokalne samouprave

(Dnevna parkirna karta in pogoji parkiranja na javnih plačljivih parkiriščih lokalne samouprave)

VS0005221127.12.2021ČlankiHrvaškaUredba 1215/2012 (Bruselj I bis) - sodna praksa Sodišča EU - splošna in posebna pristojnost - objava na internetnem portalu - hrvaško pravo - mednarodna pristojnost sodišč - pravo EU

Posebna nadležnost prema Uredbi Brisel Ia kroz praksu Suda EU-a

(Posebna pristojnost po Uredbi Bruselj Ia po sodni praksi Sodišča EU)

VS0005221327.12.2021ČlankiHrvaškaizvenzakonska skupnost (zunajzakonska skupnost) - upravna zadeva - upravno pravo - davki - pokojnina - vdovska pokojnina - hrvaško pravo

Položaj izvanbračne zajednice u upravnim predmetima

(Položaj izvenzakonske skupnosti v upravnih zadevah)

VS0005222026.08.2021ČlankiSlovenijadokapitalizacija - vpis v sodni register - povečanje osnovnega kapitala - razvezni pogoj

Razveljavitev vpisa dokapitalizacije v sodni register

VS0005221801.07.2021ČlankiSlovenijavarstvo firme - varstvo pravice intelektualne lastnine - izključna pristojnost

Spori o varstvu firme na prvi stopnji po 103. členu ZS

VS0005219701.09.2021ČlankiSlovenijadavek na dodano vrednost (DDV) - sodna praksa Sodišča EU - stalna poslovna enota - odbitek vstopnega DDV - vračilo vstopnega DDV - vzročna zveza - davčna osnova - dvojna obdavčitev - načelo davčne nevtralnosti - načelo sorazmernosti

CJEU VAT Case Law in 2020: Evergreens, Revivals and New Trends

(Sodna praksa SEU o DDV v letu 2020: Večna, oživljena sodna praksa in novi trendi)

VS0005221418.02.2021ČlankiSlovenijadružba z omejeno odgovornostjo (d. o. o.) - pravice družbenikov - pravica do obveščenosti - slovensko pravo - nemško pravo

Pravica družbenika do obveščenosti

VS0005170325.11.2021ČlankiSlovenijaodlog izvršbe - razlogi za odlog izvršbe - vprašanje ustavnosti zakonske ureditve - odločba Ustavnega sodišča - metoda praktične konkordance

Odlog izvršbe - Ustavno sodišče tako, zakonodajalec drugače?

VS0005220713.12.2021ČlankiHrvaškapostopek oddaje javnega naročila - mejna vrednost - vrednostni kriterij - ocena vrednosti - hrvaško pravo - pravo EU

Nove financijske vrijednosti europskih pragova u javnoj nabavi od 1. siječnja 2022

(Nove finančne vrednosti evropskih mejnih vrednosti pri javnih naročilih s 1. januarjem 2022)

Izberi vse|Izvozi izbrane