Izberite podatkovne zbirke.

Število zadetkov: 20965cT1wcmF2byZkYXRhYmFzZSU1QlNPU0MlNUQ9U09TQyZfc3VibWl0PWklRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkRpJm9yZGVyPWNoYW5nZURhdGUmZGlyZWN0aW9uPWRlc2Mmcm93c1BlclBhZ2U9MjAmcGFnZT04
 Evidenčna številkaDatum objaveVrstaDržavaInstitutBesedilo
VS0004934827.08.2020ČlankiSlovenijadelo na domu

Kako zaposliti delavca, ki pretežno dela od doma?

VS0004952521.01.2021ČlankiSlovenijadelo na domu - zasebnost - delovno mesto

Delo na domu in prostorska zasebnost

VS0004934211.03.2021ČlankiSlovenijadelovno razmerje - izum - izum, ustvarjen v delovnem razmerju

Izumi, ustvarjeni v delovnem razmerju

VS0004942010.09.2020ČlankiSlovenijazaposlitev - izobraževanje in usposabljanje delavca - povrnitev stroškov za izobraževanje

Delavčeva obveznost nadaljnje zaposlitve za določeno obdobje ali povrnitev stroškov, povezanih z delodajalčevim financiranjem usposabljanja ali izobraževanja

(Employee's "Working Obligation" for a Certain Period or Alternative Costs' Reimbursement Resulting from Employer's Provision of Specific Training or Financing of Education)

VS0004934422.04.2021ČlankiSlovenijajavni uslužbenci - upravna enota - delovna uspešnost iz naslova povečanega obsega dela

Delovna uspešnost iz naslova povečanega obsega dela na upravnih enotah

VS0004941910.09.2020ČlankiSlovenijasocialne in ekonomske pravice - svoboda gibanja - pravo EU - načelo pravičnosti

Enakost v priložnosti v EU: razmislek o Evropskem stebru socialnih pravic v luči svobode gibanja kot nadnacionalnega načela pravičnosti

(Equality of Opportunity in the EU: Rethinking the European Pillar of Social Right in Light of Free Movement as a Supranational Principle of Justice)

VS0004942210.09.2020ČlankiSlovenijasocialno pravo - samozaposleni - ekonomsko odvisno samostojno delo - Evropska unija (EU)

Evropski steber socialnih pravic - odziv na zagotavljanje socialne zaščite ekonomsko odvisnih samozaposlenih na ravni EU

(The European Pillar of Social Rights - An EU-level Response to the Social Protection of the (Economically) Dependent Self-Employed?)

VS0004952914.01.2021ČlankiSlovenijadelo na domu - delo v tujini - Evropska unija (EU)

Opravljanje dela na domu v drugi državi članici

VS0004953025.03.2021ČlankiSlovenijaodpoved pogodbe o zaposlitvi - opozorilo pred odpovedjo

Opozorila pred odpovedjo pogodbe o zaposlitvi po 85. členu ZDR-1

VS0004952814.01.2021ČlankiSlovenijaupravna enota - javni uslužbenci - delovna uspešnost

Redna delovna uspešnost javnih službencev na upravnih enotah

VS0004953219.08.2021ČlankiSlovenijadelavci pred upokojitvijo - izpolnjevanje pogojev za upokojitev - odpuščanje delavcev

Odpuščanje zaposlenih, ki izpolnjujejo pogoje za upokojitev, kot način spodbujanja k upokojevanju?

VS0004940918.03.2021ČlankiSlovenijaprikrito delovno razmerje - Uber

Zaposlitveni status "Uberjevih voznikov" - smo kaj bližje rešitvi?

VS0004953404.03.2021ČlankiSlovenijapogoji za upokojitev - Evropska unija (EU) - primerjalno pravo

Položaj dealvcev, ki so izpolnili pogoje za upokojitev, v nekaterih državah EU

VS0004952728.01.2021ČlankiSlovenijamednarodni prevoz - napoteni delavec

Kdaj je delavec v mednarodnem transportnem prometu obravnavan kot napoteni delavec?

VS0004965401.02.2021ČlankiSlovenijačezmejni delovni migrant - pravo EU - denarno nadomestilo za brezposelnost

Koordinacija dajatev za brezposelnost v Evropski uniji: kdo pije, kdo plača?

VS0005224226.08.2021ČlankiSlovenijavarnost in zdravje pri delu - oseba, odgovorna za varnost in zdravje pri delu

Nujnost rekonstrukcije veljavnega modela varnosti in zdravja pri delu

VS0005225901.02.2021ČlankiSlovenijavarstvo sindikalnega zaupnika - odpoved pogodbe o zaposlitvi - soglasje sindikata in sveta delavcev - svobodna gospodarska pobuda

Varstvo sindikalne svobodne pobude v razmerju do svobodne gospodarske pobude v praksi

VS0005226201.11.2020ČlankiSlovenijazaposlovanje - status kmeta - status zaposlene osebe - sprememba statusa kmetije

Zaposlovanje na kmetiji in neurejenost statusnopravnega pložaja kmetije

VS0005221013.12.2021ČlankiHrvaškatožba za varstvo lastninske pravice - lastninska tožba (rei vindicatio) - negatorna tožba - publicijanska tožba (actio publiciana) - hrvaško pravo

Tužbe za zaštitu prava vlasništva u parničnom postupku

(Tožbe za varstvo lastninske pravice v pravdnem postopku)

VS0005224002.09.2021ČlankiSlovenijaobveznosti iz delovnega razmerja - diskriminacija - zdravstveni razlog - COVID-19 - testiranje zaposlenih

Testiranje zaposlenih ba covid-19: obveznost iz delovnega razmerja ali prepovedana diskriminacija?

Izberi vse|Izvozi izbrane