Izberite podatkovne zbirke.

Število zadetkov: 20965cT1wcmF2byZkYXRhYmFzZSU1QlNPU0MlNUQ9U09TQyZfc3VibWl0PWklRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkRpJm9yZGVyPWNoYW5nZURhdGUmZGlyZWN0aW9uPWRlc2Mmcm93c1BlclBhZ2U9MjAmcGFnZT03
 Evidenčna številkaDatum objaveVrstaDržavaInstitutBesedilo
VS0005232322.04.2021ČlankiSlovenijastatutarno pravo - pravo EU - svoboda ustanavljanja družb - prenos sedeža pravne osebe - čezmejni prenos sedeža gospodarske družbe - sodna praksa Evropskega sodišča za človekove pravice (ESČP)

Svoboda ustanavljanja v povezavi s čezmejnim prenosom statutarnega sedeža družb v EU in vpliv zadeve Polbud

VS0005232721.08.2020ČlankiSlovenijadelniška družba (d. d.) - upravljanje tveganja - uprava - likvidnostno stanje - odškodninska odgovornost poslovodstva

Dolžnost uprave v zvezi z upravljanjem tveganj v delniški družbi

VS0005232422.04.2021ČlankiSlovenijaznamka - uporaba tuje blagovne znamke - omejitev pravic iz znamke - osebno ime - firma - dobri poslovni običaji - dobra vera - novela ZIL-1E

Uporaba tuje znamke po noveli ZIL-1E

VS0005232522.04.2021ČlankiSlovenijapriznanje in izvršitev tuje arbitražne odločbe - arbitražna odločba - eksekvatura - načelo medsebojnega zaupanja med državami članicami

Primerjava postopkov priznanja in izvršitve po Newyorški konvenciji in Bruseljski uredbi Ia

VS0005232821.08.2020ČlankiSlovenijalastne delnice - rezerve za lastne delnice - pridobivanje lastnih delnic prek tretjih oseb - družbeniška tožba - korporacijsko pravni zahtevek - ničnost obligacijskega posla - prepoved finančne asistence - pravice iz lastnih delnic - odsvajanje lastnih delnic - nemško pravo - slovensko pravo

Pridobivanje lastnih delnic prek tretjih oseb v slovenskem in nemškem pravu

VS0005232621.08.2020ČlankiSlovenijastatusno preoblikovanje - svoboda ustanavljanja družb - zaščita delničarjev - zaščita upnika - registracija - likvidacija podjetja - kapitalska družba - register družb - sodni register

Čezmejna preoblikovanja - nova normirana oblika (formalnega) statusnega preoblikovanja

VS0005231526.08.2021ČlankiSlovenijaprevladujoč položaj na trgu - zloraba prevladujočega položaja - osebni podatki - zbiranje podatkov - doktrina nujne zmogljivosti

Konkurenčnopravni vidik zbiranja masovnih podatkov

VS0004934901.02.2020ČlankiSlovenijaodpoved pogodbe o zaposlitvi - poslovni razlog

Mednarodna ureditev prenehanja pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga ter vpliv na našo ureditev in prakso

VS0001641911.09.2017ČlankiHrvaškakaznivo dejanje - prekršek - ne bis in idem - hrvaško pravo

Načelo ne bis in idem u kontekstu prekršajnog, kaznenog i upravnog prava

(Načelo ne bis in idem v prekrškovnem, kazenskem in upravnem pravu)

VS0003509201.06.2020ČlankiSlovenijaCOVID-19 - začasno čakanje na delo - nadomestilo plače - skrajšanje delovnega časa - dodelitev subvencije - plačilo prispevkov - delna oprostitev plačila

Protikoronski ukrepi in pogoji, na katere bo treba paziti v letu 2020

VS0000511211.09.2017ČlankiSlovenijanačelo zakonitosti - enotna kazen zapora - pravna praznina

Razlaga pravne praznine v korist obsojenca (Koprivnikar proti Sloveniji, št. 67503/13, 24. januar 2017)

VS04056101.12.2002ČlankiSlovenijanačelo ohranitve osnovnega kapitala - vrednotenje fair-value - avstrijsko pravo - nemško pravo - slovensko pravo

Vrednotenje fair-value in načelo ohranitve kapitala v Avstriji, Nemčiji in Sloveniji

VS0004704317.06.2021ČlankiSlovenijaEvropsko javno tožilstvo (EJT) - evropski javni tožilec - poštenost postopka - pravice obdolženca - učinkovitost - pravo EU - novela ZKP

Evropsko javno tožilstvo in vprašanja poštenosti postopka

VS0005165201.11.2021ČlankiHrvaškaavtorske pravice - avtorsko delo - pravica distribuiranja - javna priobčitev avtorskega dela - javno oddajanje - odškodninska odgovornost ponudnika internetnih storitev - sprememba zakona - hrvaško pravo - pravo EU

Što donosi novi Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima

(Kaj prinaša nov Zakon o avtorski in sorodnih pravicah)

VS0005227101.07.2021ČlankiSlovenijaosnova za plačilo prispevkovSocialnopravna vročica slovenskega zakonodajalca: o obmejnih in starejših delvcih ter o prerdlogu (proti)socialne kapice
VS0004934101.11.2020ČlankiBosna in Hercegovinajavni uslužbenci - delovno razmerje - Bosna in Hercegovina

Odnos posebnih režima službeničkih radnih odnosa prema općem službeničkom i općem radnom zakonodavstvu - primjer Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine

VS0004934603.09.2020ČlankiSlovenijavisokošolski zavod - šikaniranje na delovnem mestu - nasilje na delovnem mestu

Nasilje v visokošolskih zavodih

VS0004934311.03.2021ČlankiSlovenijajavni uslužbenci - izpolnitev pogojev za upokojitev - odpoved pogodbe o zaposlitvi

(Ne)ustavnost odpovedi zaradi izpolnitve pogojev za upokojitev

VS0004942419.10.2020ČlankiHrvaškaekonomsko odvisno samostojno delo - samozaposleni - Mednarodna organizacija dela (ILO)

Koncept MDO glede ekonomske odvisnosti v slovenskem pravu

(The ILO Concept of Economic Dependence in Slovenian Labour Law)

VS0004940620.05.2021ČlankiSlovenijaprikrito delovno razmerje

Dileme zaposlitvenega statusa "delavcev" v platformni ekonomiji

Izberi vse|Izvozi izbrane