Izberite podatkovne zbirke.

Število zadetkov: 20965cT1wcmF2byZkYXRhYmFzZSU1QlNPU0MlNUQ9U09TQyZfc3VibWl0PWklRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkRpJm9yZGVyPWNoYW5nZURhdGUmZGlyZWN0aW9uPWRlc2Mmcm93c1BlclBhZ2U9MjAmcGFnZT01
 Evidenčna številkaDatum objaveVrstaDržavaInstitutBesedilo
VS0005343031.01.2022ČlankiHrvaškapravdni postopek - pooblaščenec stranke - pooblastilo - predložitev pooblastila - vložitev revizije - hrvaško pravo

Punomoćnici stranaka u parničnom postupku

(Pooblaščenci strank v pravdnem postopku)

VS0005341431.10.2021ČlankiSlovenijaprostorsko načrtovanje - prostorski akt - pobuda za presojo ustavnosti - sprememba namenske rabe zemljišča - lokacijska preveritev - tožba v upravnem sporu - pravni interes za tožbo - obseg sodnega varstva

Sodno varstvo zoper prostorske akte

VS0005316430.06.2021ČlankiHrvaškaEvropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) - vložitev tožbe na Evropsko sodišče za človekove pravice - actio popularis - nevladna organizacija - sodna praksa Evropskega sodišča za človekove pravice (ESČP) - hrvaško pravo

Nevladine organizacije i pojam actio popularis pred Europskim sudom za ljudska prava

(Nevladne organizacije in pojem actio popularis pred Evropskim sodiščem za človekove pravice)

VS0005341001.12.2021ČlankiSlovenijaizvršba na podlagi menice - predložitev menice

Izvršba menice

VS0005340930.09.2021ČlankiHrvaškaarbitraža - spori o pravicah intelektualne lastnine - mednarodna arbitraža - tuje pravo - mednarodno pravo - Francija - Nemčija - Švica - imenovanje arbitra - začasni ukrepi

Intellectual property disputes and international arbitration

(Spori iz intelektualne lastnine in mednarodna arbitraža)

VS0005338431.12.2021ČlankiBosna in Hercegovinanasilje nad ženskami - nasilje v družini - pravo BiH - Istanbulska konvencija - kaznivo dejanje ogrožanja varnosti - kaznivo dejanje zalezovanja - kaznivo dejanje nasilja v družini - prekinitev nosečnosti - spolno nasilje - hitrost postopka

Usklađenost krivičnog zakonodavstva Federacije BIH sa poglavjima V i VI Konvncije Vijeća Europe o prevenciji i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici uz osvrt na relevantne odredbe Krivičnog zakonika Republike Srbske

(Usklajenost kazenske zakonodaje Federacije BIH s poglavjema V in VI Konvencije Sveta Evrope o preprečevanju nasilja nad ženskami in nasilja v družini s sklicevanjem na pomembne določbe Kazenskega zakonika Republike Srbske)

VS0005338301.10.2021ČlankiHrvaškaigre na srečo - nedovoljena igra na srečo - kazenskopravna zaščita - kaznivo dejanje - odgovornost za prekršek - zanemarjanje mladoletne osebe - pravo BiH

Kockanje i kazneno-pravna zaštita mladih u Bosni i Hercegovini

(Igre na srečo in kazenskopravna zaščita mladih v Bosni in Hercegovini)

VS04826827.01.2015ČlankiSlovenijasodna praksa Evropskega sodišča za človekove pravice (ESČP) - dokazovanje - dokazne prepovedi - ocenjevanje dokazov - uporaba izpovednih dokazov - dokazi, pridobljeni s prikritimi preiskovalnimi ukrepi - tajni sodelavec - tajni policijski sodelavec - agent države - agent provokator - dokazi, ki jih pridobijo zasebniki ali novinarji - zaslišanje obdolžencaKazenskoprocesne dokazne prepovedi v sodni praksi Evropskega sodišča za človekove pravice
VS0005281124.01.2022ČlankiHrvaškaposebne gradbene uzance - tehnična dokumentacija - določitev cene - sprememba cene gradbenih del - podaljšanje roka - uvedba v delo - izvajalec - gradbeni podizvajalec - pogodbena kazen - primopredaja - končni obračun - garancija kvalitete - hrvaško pravo

Nove Posebne uzance o građenju

(Nove Posebne gradbene uzance)

VS0005282024.01.2022ČlankiHrvaškaCOVID-19 - potrdilo - nujnost ukrepa - pravica do dela - varstvo osebnih podatkov - prepoved diskriminacije - pacientove pravice - odločba Ustavnega sodišča Republike Hrvaške - sodna praksa Evropskega sodišča za človekove pravice (ESČP) - hrvaško pravo

Tri važne odluke Ustavnog suda RH o covid potvrdama

(Tri pomembne odločitve Ustavnega sodišča Republike Hrvaške o covid potrdilih)

VS0005280917.01.2022ČlankiHrvaškaobvezno zavarovanje avtomobilske odgovornosti (AO) - obvezno zavarovanje avtomobilske odgovornosti osebnih vozil - regresna pravica zavarovalnice - pravna narava - regresni zahtevek zavarovalnice (subrogacija) - izguba zavarovalnih pravic - zastaranje regresne terjatve zavarovalnice - hrvaško pravo

Pravo regresa osiguratelja u obveznom osiguranju od automobilske odgovornosti

(Regresna pravica zavarovalnice pri obveznem zavarovanju avtomobilske odgovornosti)

VS0005275903.01.2022ČlankiHrvaškadigitalni trg - dobava blaga oz. oprava storitev - sklenitev pogodbe - neizpolnitev ali nepravilna izpolnitev pogodbe - varstvo potrošnikov - zahteva za izpolnitev obveznosti - znižanje kupnine - razveza (razdrtje) pogodbe zaradi neizpolnitve - sprememba pogodbe - hrvaško pravo

Uređenje ugovora o isporuci digitalnog sadržaja i digitalnih usluga

(Sklepanje pogodb o dobavi digitalnih vsebin in digitalnih storitev)

VS0005280403.01.2022ČlankiHrvaškadelovno razmerje - avtorsko delo nastalo v delovnem razmerju - avtorsko delo iz delovnega razmerja - javni uslužbenec - hrvaško pravo

Autorska djela stvorena u radnom odnosu

(Avtorska dela, nastala v delovnem razmerju)

VS0005281424.01.2022ČlankiHrvaškaupravni spor - spor polne jurisdikcije - odločanje v sporu polne jurisdikcije - odločba Ustavnega sodišča Republike Hrvaške - hrvaško pravo

O upravnom sporu pune jurisdikcije

(O upravnem sporu polne jurisdikcije)

VS0005281724.01.2022ČlankiHrvaškaizvenzakonska skupnost (zunajzakonska skupnost) - zakonska ureditev - sodna praksa Evropskega sodišča za človekove pravice (ESČP) - hrvaško pravo

Regulatorna neusklađenost pravnog položaja izvanbračne zajednice

(Regulatorna neusklajenost pravnega položaja izvenzakonske skupnosti)

VS0005280817.01.2022ČlankiHrvaškadelnice podjetja - delnice, s katerimi se trguje na organiziranem trgu - hrvaško pravo

Kotiranje poduzeća na tržištu kapitala - put u propast?

(Kotiranje podjetij na kapitalskem trgu - pot v propad?)

VS0005280303.01.2022ČlankiHrvaškaprepoved anatocizma - izjeme od prepovedi anatocizma - pogodbene obresti - zamudne obresti - obrestne obresti (procesne obresti) - procesne zamudne obresti - hrvaško pravo

Iznimke od zabrane naplaćivanja kamata na kamate (anatocizam)

(Izjeme od prepovedi obrestovanja obresti (anatocizem))

VS0005280517.01.2022ČlankiHrvaškastečajni postopek - dolžnosti stečajnega upravitelja - varstvo dokumentarnega in arhivskega gradiva - stroški arhiviranja dokumentacije dolžnika - poslovna dokumentacija - premoženje stečajnega dolžnika - hrvaško pravo

Tko je odgovoran i tko snosi troškove arhiviranja dokumentarnog i arhivskog gradiva stečajnog dužnika?

(Kdo je odgovoren in kdo nosi stroške arhiviranja dokumentarnega in arhivskega gradiva stečajnega dolžnika?)

VS0005243701.12.2021ČlankiSlovenijaobvezno cepljenje proti nalezljivim boleznim - avtonomija - privolitev pacienta v zdravljenje ali poseg - prisilno zdravljenje - pojasnilna dolžnost - odškodninska odgovornost - COVID-19

Obvezno cepljenje - nekaj civilnopravnih dilem

VS0005270430.06.2021ČlankiHrvaškazakonitost dokazov - ekskluzijsko pravilo - kršitev določb kazenskega postopka - Združene države Amerike (ZDA) - Bosna in Hercegovina - praksa Vrhovnega sodišča - sodna praksa Evropskega sodišča za človekove pravice (ESČP)

Zakonitost dokaza u bosanskohercegovačkom i poredbenom pravu

(Zakonitost dokazov v bosanskohercegovskem in primerjalnem pravu)

Izberi vse|Izvozi izbrane