Izberite podatkovne zbirke.

Število zadetkov: 20965cT1wcmF2byZkYXRhYmFzZSU1QlNPU0MlNUQ9U09TQyZfc3VibWl0PWklRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkRpJm9yZGVyPWNoYW5nZURhdGUmZGlyZWN0aW9uPWRlc2Mmcm93c1BlclBhZ2U9MjAmcGFnZT00
 Evidenčna številkaDatum objaveVrstaDržavaInstitutBesedilo
VS0005423924.02.2022ČlankiSlovenijavarstvo osebnih podatkov - IP-naslov - pravno varstvo IP - naslova

Zakaj naslov IP ne bi smel biti zaščiten podatek po GDPR

VS0005417901.12.2021ČlankiSlovenijaumetna inteligenca - odškodninska odgovornost zdravnika - odgovornost za zdravniško napako - odgovornost zdravstvene organizacije - odgovornost proizvajalca - informirana privolitev - delo z robotom - solidarna odgovornost

Civilnopravni vidiki umetne inteligence v zdravstvu

VS0005418601.12.2021ČlankiSlovenijapametna pogodba - oblika pogodbe - vsebina pogodbe - ničnost pogodbe - zmota pri sklepanju pogodbe

Ali je pravo pripravljeno na pametno pogodbo

VS0005418101.12.2021ČlankiSlovenijajamčevalni zahtevek - pogodba o dobavi digitalnih storitev - potrošniška pogodba - kršitev pogodbe - pravice potrošnika - zahtevek na izpolnitev pogodbene obveznosti - odstop od pogodbe - nemožnost izpolnitve - regresni zahtevekJamčevalni zahtevki pri pogodbah o dobavi digitalnih vsebin ali digitalnih storitev: novosti Direktive (EU) 2019/770
VS0005417801.12.2021ČlankiSlovenijanepogodbena odškodninska odgovornost - umetna inteligenca - odgovornost proizvajalca - odgovornost uporabnikov - objektivna odgovornost - odškodninska odgovornost za drugega

Nepogodbena odškodninska odgovornost in umetna inteligenca

VS0005404627.01.2022ČlankiSlovenijaumor na grozovit način - zakonski znaki - grozovit način - jezikovna razlaga zakona - sodna praksa - sodba vrhovnega sodišča - objektivni in subjektivni element

Neobičajno razumevanje grozovitosti v slovenski sodni praksi

VS0005404727.01.2022ČlankiSlovenijazastaranje kazenskega pregona - sprememba zakona - skrajšanje roka - namen spremembe zakona - pravica do varnosti - dolgotrajnost kazenskega postopka

Občutno skrajšanje zastaralnih rokov bi privedlo do abolicije

VS0005411020.01.2022ČlankiSlovenijadelo v splošno korist - nadomestitev izvršitve zaporne kazni z delom v splošno korist - pretvorba kazni zapora v ure dela v splošno korist - sodba vrhovnega sodišča - enakost pred zakonom - pravno varstvo

Nov mejnik pri preračunu ur dela v splošno korist v praksi

VS0005410920.01.2022ČlankiSlovenijaevropski preiskovalni nalog - pravice obrambe - pravna sredstva - sodba SEU

Evropski preiskovalni nalog - učinkovitost pregona čezmejnega kriminala na račun pravic obrambe?

VS0005411113.01.2022ČlankiSlovenijaizločitev nedovoljenih dokazov - sodba vrhovnega sodišča - sadež zastrupljenega drevesa - doktrina neizogibnega odkritja - Združene države Amerike (ZDA) - Velika Britanija - poštenost postopka - sodna praksa Evropskega sodišča za človekove pravice (ESČP)

Balkanski bojevnik in neizogibno odkritje

VS0005394728.02.2022ČlankiSlovenijaodbitek DDV - vstopni DDV - pravica do odbitka vstopnega DDV

Metode delnega odbitka DDV

VS0005394631.01.2022ČlankiSlovenijadavčni postopek - zastopanje stranke v upravnem postopku - zastopanje pravne osebe - zakoniti zastopnik - smrt stranke - družbenik - pooblaščenec - stečajni upravitelj

Zastopanje strank v davčnem postopku (1. del)

VS0005342931.01.2022ČlankiHrvaškagospodarska zbornica - članstvo v zbornici - sodna praksa Ustavnega sodišča - zbornična članarina - pravice članov - hrvaško pravoNovo zakonsko uređenje članstva u Hrvatskoj gospodarskoj komori

(Nova zakonska ureditev članstva v Hrvaški gospodarski zbornici)
VS0005343207.02.2022ČlankiHrvaškasodstvo - sodni zaostanki - sodniška norma - ocenjevanje - merila - hrvaško pravoNova Okvirna mjerila za rad sudaca: Objektivno provjerljivi parametri ili ne?

(Nova Okvirna merila za delo sodnikov: Objektivno preverljivi parametri ali ne?)
VS0005341931.12.2021ČlankiSlovenijapredlog za predhodno odločanje SEU - predlog za postavitev vprašanja za predhodno odločanje - doktrina acte clair - prekinitev postopka - procesni sklep - pravica do posebne pritožbe - vprašanje za predhodno odločanjeMetodologija priprave predloga za predhodno odločanje pred Sodiščem Evropske Unije
VS0005343307.02.2022ČlankiHrvaškapravdni postopek - zavarovanje dokazov - zavarovanje dokazov pred uvedbo pravdnega postopka - stroški v postopku za zavarovanje dokazov - predpravdni stroški - pravica do povračila stroškov postopka - hrvaško pravo

Troškovi osiguranja dokaza u parničnom postupku

(Stroški zavarovanja dokazov v pravdnem postopku)

VS0005342301.04.2021ČlankiSlovenijapravica do zasebnosti - varstvo osebnih podatkov - dostop do informacij javnega značaja - tehtanje pravic

Zasebnost in varstvo osebnih podatkov: razmerja med koncepti, pravicami in nosilci v Sloveniji in EU

VS0005343607.02.2022ČlankiHrvaškapacientove pravice - zdravstveno varstvo - status zavarovanca - Sodišče Evropske unije (SEU) - hrvaško pravo

Svojstvo osiguranika u prekograničnoj zdravstvenoj zaštiti

(Status zavarovanca v čezmejnem zdravstvenem varstvu)

VS0005341731.12.2021ČlankiSlovenijadavki - tožba v upravnem sporu - sporno dejansko stanje - presoja dejanskega stanja - izvedba dokazov - zavrnitev dokaznih predlogov - kriteriji za zavrnitev dokaznih predlogov - načelo kontradiktornosti - vročitev listin

Presoja dejanskega stanja v upravnem sporu v davčnih zadevah

VS0005342531.01.2022ČlankiHrvaškapredlog za izvršbo - izvršilni predlog na podlagi verodostojne listine - elektronska izvršba - dopolnitev predloga za izvršbo - obresti - izvršilni stroški - hrvaško pravo

Izrada prijedloga za ovrhu na temelju vjerodostojne isprave - elektronička ovrha

(Izdelava izvršilnega predloga na podlagi verodostojne listine - elektronska izvršba)

Izberi vse|Izvozi izbrane