Izberite podatkovne zbirke.

Število zadetkov: 20965cT1wcmF2byZkYXRhYmFzZSU1QlNPU0MlNUQ9U09TQyZfc3VibWl0PWklRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkRpJm9yZGVyPWNoYW5nZURhdGUmZGlyZWN0aW9uPWRlc2Mmcm93c1BlclBhZ2U9MjAmcGFnZT0x
 Evidenčna številkaDatum objaveVrstaDržavaInstitutBesedilo
VS0004742930.06.2021ČlankiSlovenijanaložbe - davčna goljufija - naložbena prevara - ponzijeva shema - piramidalno naložbenje - denarna veriga - mrežni marketingNaložbene prevare
VS0004742830.06.2021ČlankiSlovenijakaznovanje - teorije kaznovanja - namen kaznovanja - ekspresivna kaznovalna teorija - žrtev kaznivega dejanja - zadoščenjeVloga žrtve v teoriji in praksi kaznovanja
VS0004925914.06.2021ČlankiSlovenijanepravdni postopek - zaznamba - osebno stanje - zastopanje otroka - upravljanje otrokovega premoženja - premoženjski interes - naloge skrbnika - postopek za postavitev odrasle osebe pod skrbništvo - začasna odredba v sporih iz razmerja med starši in otroki - omejitev starševske skrbiKo se v nepravdnem postopku srečata družinsko in zemljiškoknjižno pravo (1)
VS0004925814.06.2021ČlankiSlovenijazastopanje otroka - udeležba zagovornika otrokovih pravic - pravice otroka - izjava otroka v postopku - načelo zaupnosti - prijavna dolžnost

Izvajanje 12. člena Konvencije ZN o otrokovih pravicah v praksi

VS0004925714.06.2021ČlankiSlovenijaudeležba mladoletnega otroka v postopku - materialni in formalni udeleženci nepravdnega postopka - procesna sposobnost - zastopanje otroka - kolizijski skrbnik - pravica otroka, da izrazi svoje mnenje - udeležba zagovornika otrokovih pravic - namestitev otroka v zavod

Otrok kot udeleženec postopka (1)

VS0004925514.06.2021ČlankiSlovenijapostopek za postavitev pod skrbništvo in postopek za postavitev skrbnika - pravica do izjave - zaslišanje - pravica do svobodne izbire zastopnika - začasni skrbnik - postavitev začasnega zastopnikaProcesni položaj osebe, o kateri se vodi postopek, in vloga začasnega skrbnika (1)
VS0005618431.03.2022ČlankiSlovenijaizredno vojaško sodišče - odločitev ustavnega sodišča - človekove pravice in temeljne svoboščine - merilo za odločanje - pravni standard - splošna pravna načela

Kočevski proces, neutemeljena kritika in osebna diskvalifikacija

VS0005605801.04.2022ČlankiSlovenijaumor - uboj - partnersko nasilje - COVID-19 - dejavniki tveganja - državna statistika - motiv

Intimate Partner Homicide in the Times of Covid-19 in Slovenia

(Intimnopartnerski umori v času epidemije Covid-19 v Sloveniji)

VS0005605712.05.2022ČlankiSlovenijapripor - pridržanje - pravo EU - pravice pripornikov - ukrepi za zagotovitev obdolženčeve navzočnosti in uspešno izvedbo kazenskega postopkaEvropska pravila pridržanja in pripora pred začetkom sojenja
VS0004925314.06.2021ČlankiSlovenijavročitev sodnega pisanja - vročanje v tujino - vročanje po diplomatski poti - prevod listine - mednarodna pravna pomoč - pravna pomoč med državami članicami EU - vročanje v države članice evropske unije - vročanje po osrednjem organu, pristojnem za sprejemanje zaprosil za vročitev - vročanje v tujini po pošti - procesna neaktivnost stranke

Vročanje v tujino v civilnih in gospodarskih zadevah(1)

VS0004925214.06.2021ČlankiSlovenijapovrnitev vlaganj v tujo nepremičnino - neupravičena obogatitev - zahtevek za povrnitev vlaganj - tržna vrednost - stroški vlaganja - najemna pogodba - vlaganja v poslovni prostor - gradbena pogodba

Povrnitev stroškov in vlaganj v tujo nepremičnino: restitucijski zahtevki in pravila vračanja(1)

VS0005599631.12.2021ČlankiSlovenijapostopek za postavitev odrasle osebe pod skrbništvo - vloga centra za socialno delo - pristojnost centra za socialno delo - vloga sodišča - zakoniti udeleženci nepravdnega postopka

Vloga centra za socialno delo v postopku postavitve odrasle osebe pod skrbništvo

VS0005599431.12.2021ČlankiSlovenijapostopek za postavitev odrasle osebe pod skrbništvo - varovanje pravic in koristi - skrbnik za poseben primer - odločba o imenovanju skrbnika - milejši ukrepRazmerje med skrbništvom za odrasle osebe in med skrbnikom za posebni primer
VS0005600730.06.2021ČlankiHrvaškaposlovodstvo brez naročila - tuj posel - dolžna skrbnost - pravice poslovodje brez naročila - obveznosti poslovodje brez naročila

Poslovodstvo bez naloga (Poslovodstvo brez naročila)

VS0005593501.12.2021ČlankiSlovenijapredkupna pravica - prodaja blaga pod enakimi pogoji - zakonita predkupna pravica - odpoved predkupni pravici - izjava o sprejemu - nezmožnost izpolnitve - uveljavitev pravice

Predkupna pravica in vprašanje enakih pogojev prodaje

VS0005600107.12.2021ČlankiHrvaškasvobodna volja pri sklepanju pogodbe - sklenitev pogodbe - sestavine pogodbe - bistvene sestavine pogodbe - izjava volje - obvezna sklenitev pogodbe - trenutek sklenitve pogodbe - veljavnost pogodbe

Sklapanje ugovora i njegovo stupanje na snagu (Sklenitev pogodbe in začetek njene veljavnosti)

VS0005593010.03.2022ČlankiSlovenijauporaba zakona - nepravdni postopek, ki se začne na predlog - zahtevek za plačilo denarnega zneska - subsidiarna uporaba ZPP

Novi Zakon o nepravdnem postopku

VS0005599918.03.2022ČlankiHrvaškaanatocizem - pogodbene obresti - procesne obresti - zahtevek za plačilo obresti

Anatocizam i iznimke od zabrane (Anatocizem in izjeme od prepovedi)

VS0005599831.12.2021ČlankiSlovenijapostopek za postavitev odrasle osebe pod skrbništvo - odločba o imenovanju skrbnika - naloge skrbnika - izrek odločbe

Izrek odločbe o postavitvi pod skrbništvo

VS0005592724.02.2022ČlankiSlovenijaupravljanje večstanovajskih stavb - imenovanje upravnika večstanovanjske stavbe - rezervni sklad

Anomalije upravljanja večstanovanjskih stavb

Izberi vse|Izvozi izbrane