<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Georgia

Strokovni članki

Evidenčna števlika:VS00055655
Vrsta:Članki
Datum objave:17.02.2022
Publikacija:Pravna praksa, št. 6-7/2022, str. 20-21.
Država:Slovenija
Jezik:slovenščina
Institut:ponarejanje zdravil - medicinski pripomočki - proizvodnja in promet škodljivih sredstev za zdravljenje - Proizvodnja in promet ponarejenih sredstev za zdravljenje, zdravil, ki nimajo dovoljenja za promet, ali medicinskih pripomočkov, ki ne izpolnjujejo zahtev glede skladnosti - nevarnost za zdravje
Področje:KAZENSKO MATERIALNO PRAVO - MEDICINSKO PRAVO - PREKRŠKI
Avtor:Jasmina A. Tabaković

Besedilo

Nova inkriminirana ravnanja v zvezi s ponarejenimi zdravili


Zveza:

EU - Direktive, Uredbe, Sklepi / Odločbe, Sporazumi, Pravila
Direktiva 2011/62/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2011 o spremembi Direktive 2001/83/ES o zakoniku Skupnosti o zdravilih za uporabo v humani medicini glede preprečevanja vstopa ponarejenih zdravil v zakonito dobavno verigo -
Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 699/2014 z dne 24. junija 2014 o zasnovi skupnega logotipa za identifikacijo oseb, ki ponujajo zdravila v prodajo javnosti na daljavo, ter o tehničnih, elektronskih in kriptografskih zahtevah za preverjanje avtentičnosti -

RS - Ustava, Zakoni, Sporazumi, Pogodbe
Kazenski zakonik (2008) - KZ-1 člen 183, 183a
Zakon o zdravilih (2014) - ZZdr-2 člen

Konvencije, Deklaracije Resolucije
Konvencija Sveta Evrope o ponarejanju medicinskih izdelkov in podobnih kaznivih dejanjih, ki ogrožajo javno zdravje (2011) - člen
Konvencija Sveta Evrope o ponarejanju medicinskih izdelkov in podobnih kaznivih dejanjih, ki ogrožajo javno zdravje (2011) - Medicrime konvencija člen
Datum zadnje spremembe:
17.05.2022

Opombe:

P2FydC01MTU3OA==