<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Strokovni članki

Evidenčna števlika:VS046755
Vrsta:Članki
Datum objave:14.12.2012
Publikacija:PB 2/2012 str. 43
Država:Slovenija
Jezik:slovenščina
Institut:sodna taksa - plačilo sodne takse - začasni zastopnik - predlog za taksno oprostitev - izjava o premoženjskem stanju - posebni primeri zavezanca za plačilo - zastaranje pravice zahtevati plačilo sodne takse - postopek za uveljavitev oprostitve, odloga ali obročnega plačilo taks na podlagi sodne odločbe - predlog za izvršbo - pooblaščenec upnika - pisno pooblastilo - obseg danega pooblastila - izvršitelj - krajevna pristojnost izvršitelja - potni stroški - stroški - nagrada izvršitelja - nepravilnosti pri opravljanju izvršbe - umik in omejitev predloga - ugovor po izteku roka - nadzor nad opravljanjem službe izvršitelja v dodeljenih zadevah - hujše disciplinske kršitve - stroški - stroški ugovornega postopka - stroški ugovora tretjega - menica v izvršilnem postopku - protest - ugovor zoper sklep o izvršbi - ugovori po meničnem pravu - izvršljivost notarskega zapisa - odstop od terjatve - zapadlost terjatve - neposredno izvršljiv notarski zapis - ničnost - ničnost neposredno izvršljivega notarskega zapisa - načelo stroge formalne legalitete - oderuška pogodba - oderuške obresti
Področje:IZVRŠILNO PRAVO
Avtor:mag. Damjan Orož

Besedilo

Izvršilna sekcija – odgovori na nekatera vprašanja

Opombe

Odgovori na osem praktičnih vprašanj iz področja izvršilnega prava in postopka.


Zveza:

ZST-1 4, ZST-1 4/1, ZST-1 4/3, ZST-1 9, ZST-1 12, ZST-1 12/1, ZST-1 12/3, ZPP 3, ZPP 83, ZPP 83/1, ZPP 95, ZPP 96, ZPP 154, ZIZ 7, ZIZ 7/2, ZIZ 15, ZIZ 20a, ZIZ 20a/3, ZIZ 20a/5, ZIZ 23, ZIZ 23/2, ZIZ 29b, ZIZ 29b/3, ZIZ 38, ZIZ 38/5, ZIZ 38/6, ZIZ 40, ZIZ 40/6, ZIZ 40/7, ZIZ 41a, ZIZ 40c, ZIZ 43, ZIZ 43/2, ZIZ 52, ZIZ 56, ZIZ 59, ZIZ 59/1, ZIZ 61a, ZIZ 61a/4, ZIZ 62, ZIZ 62/2, ZIZ 64, ZIZ 64/5, ZIZ 65, ZIZ 65/2, ZIZ 154, ZIZ 154/1, ZIZ 280, ZIZ 283, ZIZ 283/2, ZIZ 297a, ZIZ 298Č, ZIZ 298č/-6, Pravilnik o tarifi za plačilo dela izvršiteljev in o povračilu stroškov v zvezi z njihovim delom 11, Pravilnik o opravljanju službe izvršitelja , OZ 28, OZ 119, OZ 280, OZ 377, ZM 45, ZM 46, ZM 46/1, ZM 47, ZM 48, Zakon o poštnih storitvah 2, Zakon o poštnih storitvah 2/-21, Zakon o poštnih storitvah 41, Zakon o poštnih storitvah 41/4, Zakon o poštnih storitvah 41/5, ZN 4
Datum zadnje spremembe:
10.09.2014

Opombe:

P2FydC00MjUxNQ==