Izberite podatkovne zbirke.

Število zadetkov: 1636cT1vc2Vibm9zdG5lJTIwcHJhdmljZSUyMCZkYXRhYmFzZSU1QlNPVlMlNUQ9U09WUyZkYXRhYmFzZSU1QklFU1AlNUQ9SUVTUCZkYXRhYmFzZSU1QlNPU0MlNUQ9U09TQyZfc3VibWl0PWklQzUlQTElQzQlOERpJnJvd3NQZXJQYWdlPTIw
 OdločbaDatumJedroInstitut
Godišnjak PF Sa 18/70 str.5701.01.1970Civilnopravna zaštita privatnog života u evropskom pravuosebnostne pravice
Arhiv 3/76 str.37301.01.1976Lično pravo kao subjektivno pravo i kao grana pravaosebnostne pravice
Godišnjak PF Sa 28/80 str.14701.01.1980Povodom novih republičkih zakona o ličnim pravimaosebnostne pravice
Odvjetnik 9-10/82 str.701.01.1982Pravo na glasosebnostne pravice
Godišnjak PF Sa 22/74 str.14701.01.1974Da li je u jugoslovenskom pravnom sistemu pravo na
nepovredivost ličnog života osnovno lično pravo čoveka
osebnostne pravice
Godišnjak PF Sa 25/77 str.15701.01.1977Lična prava pravnih licaosebnostne pravice - pravna oseba
Godišnjak PF Sa 27/79 str.1501.01.1979Pravna priroda postmortalne zaštite ličnostiosebnostne pravice - posmrtno varstvo
VSL sodba in sklep II Cp 606/201120.07.2011Odmera odškodnine zaradi kršitve osebnostne pravice s posegom v osebno integriteto s strani policije v okviru vodenja predkazenskega postopka.odškodnina zaradi kršitve osebnostne pravice
Pravnik 11-12/90 str.48401.01.1990Osebne pravice pravnih oseb in njihovo varstvoosebnostne pravice - pravna oseba - varstvo
Pravnik 6-8/01 str. 38608.08.2001Avtorske moralne pravice kot osebnostne praviceavtorske pravice - avtorske moralne pravice - osebnostne pravice
Pravnik 3-4/2015, str. 255.30.03.2015Der Persoenlichkeitsschutz der Beschuldigten bei der Medienberichterstattung ueber Strafverfahren (Varstvo osebnostnih pravic obdolžencev pri medijskem poročanju o kazenskih postopkih)osebnostne pravice - medijsko poročanje - obdolženec - kazenski postopek
Pravnik 10-12/80 str.29501.01.1980Varstvo osebnostnih pravic po zakonu o obligacijskih razmerjihosebnostne pravice - kršitev - zahteva za prenehanje kršitev
Pravnik 9-10/99 str.53101.01.1999Video nadzor in snemanje prostorov, delov in naprav v večstanovanjski
hiši v luči osebnostnih pravic
osebnostne pravice - posegi v osebnostne pravice - posegi z napravami za sistematični nadzor in snemanje
VSL sodba I Cp 607/201019.05.2010Ob tem, ko ni jasno, kdo je poročilo posredoval medijem in da toženec o tožniku sploh ni pisal v medijih, toženec ne more odgovarjati za dejanja drugih. V konkretnem primeru so med očitanim škodljivim dejstvom in posledico delovali še dodatni dejavniki oziroma dogodki, ki so sopripomogli k nastanku posledice. Zapis toženca v konkretnem primeru ni adekvaten za nastanek škode oziroma je prišlo do posledic, ki so zunaj tega, kar se po življenjski izkušnji lahko šteje za morebitno posledico takega dogodka. Nastanek škode je izreden in ne sodi v riziko toženca.vzročna zveza - preklic neresničnih trditev - kršitev osebnostne pravice
VSL sodba I Cp 3921/200901.04.2010Ker tožeči stranki ni uspelo dokazati, da je toženka avtorica žaljivih zapisov, na njej pa je dokazno breme, je njen zahtevek neutemeljen.poseg v osebnostne pravice - ugovor pasivne legitimacije
VSC sklep Cp 223/201522.10.2015Mejne vrednosti elektromagnetnega sevanja se nanašajo na širše okolje kot so meje 3. člena Uredbe in zato ni izključeno ugotavljanje škodljivih vplivov daljnovoda v pravdi.denarna odškodnina zaradi okrnitve osebnostne pravice
VSL sodba in sklep II Cp 4497/200705.03.2008Pritožbeno sodišče sprejema dejanske ugotovitve prvostopenjskega sodišča, ki ni dvomilo, da je dejstvo izgube stanovanja tožnika prizadelo tudi v psihičnem smislu. S tem, da je občutil jezo do sodišča, potem pa živel v strahu, kaj bo z njegovo eksistenco ter poslabšal svoje zdravstveno stanje z diagnozo alkoholizma, sicer ni bila prizadeta njegova pravica do družinskega življenja ali nedotakljivosti stanovanja, kot to ocenjuje prvostopenjsko sodišče, pač pa pravica do duševne integritete. Izguba občutka varnosti sodi k duševni celovitosti posameznika, saj se s pravico do slednje poleg posameznikove svobodne volje varuje tudi njegovo čustvovanje in človeške predstave, kar se lahko prizadene ravno s povzročanjem strahu, jeze, žalosti, zbujanjem občutkov manjvrednosti, ipd.

 
poseg v osebnostne pravice - nepremoženjska škoda
VSL sodba in sklep I Cp 254/200910.06.2009Odmera odškodnine za nepremoženjsko škodo zaradi posega v osebnostne pravice po tisku.nepremoženjska škoda za poseg v osebnostne pravice - poseg v osebnostne pravice po tisku - pravična denarna odškodnina
VSC sodba Cp 601/201105.01.2012Telesna poškodba lahko hkrati pomeni tudi poseg v telesno in tudi duševno integriteto, kar oškodovanca opravičuje, da lahko zahteva odškodnino iz tega naslova, kolikor se posledice kršitve osebnostne pravice manifestirajo v obliki pravno priznane škode.odškodnina zaradi kršenja človekove pravice - telesna poškodba - kršitev osebnostne pravice
VSK Sodba in sklep I Cp 366/201705.12.2017Občutki strahu obeh tožnikov zaradi toženčevih groženj, občutki groze, panike, spremenjen način življenja, tudi v povezavi s prehodnimi dogodki in prijavami na policijski postaji, lahko opravičujejo odmero odškodnine za duševne bolečine zaradi posega v osebnostne pravice.

      denarna odškodnina za nepremoženjsko škodo - duševne bolečine zaradi posega v osebnostne pravice - strah - kršitev osebnostne pravice - odškodnina za strah - odškodnina za zmanjšanje življenjskih aktivnosti - odškodnina zaradi posega v osebnostne pravice

      Izberi vse|Izvozi izbrane