<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Višje sodišče v Ljubljani
Gospodarski oddelek

VSL sklep Cst 531/2015
ECLI:SI:VSLJ:2015:CST.531.2015

Evidenčna številka:VSL0075181
Datum odločbe:08.09.2015
Senat, sodnik posameznik:Mateja Levstek (preds.), Andreja Strmčnik Izak (poroč.), Irena Dovnik
Področje:STEČAJNO PRAVO
Institut:odpust obveznosti - ovire za odpust obveznosti - neodplačno razpolaganje - darilna pogodba - pogodba o preužitku

Jedro

Četrta točka prvega odstavka 399. člena ZFPPIPP (med drugim) določa, da odpust obveznosti ni dovoljen, če je stečajni dolžnik v zadnjih treh letih pred uvedbo postopka osebnega stečaja razpolagal s svojim premoženjem neodplačno ali za neznatno plačilo. Zakonska določba je jasna in je ni mogoče razlagati drugače ter za vsak posamezen primer posebej, ne glede na to, da višje sodišče razume težko situacijo, v kateri se je pritožnica znašla. Dokazni postopek je namreč nedvomno potrdil razpolaganje s premoženjem, ki ga je mogoče šteti kot neodplačnega, ne glede na drugačen namen, ki sta ga dolžnica in njena vnukinja morebiti zasledovali pri sklepanju pogodbe. Ni nobene pravne podlage, da bi stečajno sodišče ugotavljalo razloge (namen) takšnega razpolaganja.

Izrek

Pritožba se zavrne in se izpodbijani sklep potrdi.

Obrazložitev

1. Sodišče prve stopnje je z izpodbijanim sklepom postopek odpusta obveznosti ustavilo in predlog za odpust obveznosti zavrnilo.

2. Zoper sklep se je iz vseh pritožbenih razlogov pritožila dolžnica. Predlagala je spremembo izpodbijanega sklepa tako, da se ugovor zavrne, postopek odpusta obveznosti pa nadaljuje.

3. Pritožba ni utemeljena.

4. Eden izmed razlogov za ugovor zoper odpust obveznosti je neodplačno razpolaganje s premoženjem (četrta točka 399. člena ZFPPIPP). Sodišče prve stopnje je na podlagi izvedenega dokaznega postopka ugotovilo, da je dolžnica v zadnjih treh letih pred začetkom postopka osebnega stečaja s sklenitvijo darilne pogodbe prenesla lastninsko pravico na nepremičnini (posameznem delu št. X v stavbi št. Y k. o. B.) na vnukinjo A. A. Navedbam dolžnice, da je imela namen skleniti pogodbo o preužitku in ne darilne pogodbe, sodišče prve stopnje ni moglo slediti, ker je o naravi pogodbe že tekel spor. Sodišče je še ugotovilo, da pogodba ni bila sklenjena v notarskem zapisu, zaradi česar tudi iz tega razloga ni mogoče slediti dolžničinim navedbam o nameravani sklenitvi pogodbe o preužitku.

5. Višje sodišče z zaključki sodišča prve stopnje soglaša. Četrta točka prvega odstavka 399. člena ZFPPIPP (med drugim) določa, da odpust obveznosti ni dovoljen, če je stečajni dolžnik v zadnjih treh letih pred uvedbo postopka osebnega stečaja razpolagal s svojim premoženjem neodplačno ali za neznatno plačilo. Zakonska določba je jasna in je ni mogoče razlagati drugače ter za vsak posamezen primer posebej, ne glede na to, da višje sodišče razume težko situacijo, v kateri se je pritožnica znašla. Dokazni postopek je namreč nedvomno potrdil razpolaganje s premoženjem, ki ga je mogoče šteti kot neodplačnega, ne glede na drugačen namen, ki sta ga dolžnica in njena vnukinja morebiti zasledovali pri sklepanju pogodbe. Višje sodišče tudi sicer ugotavlja, da se je narava sporne darilne pogodbe prvič problematizirala šele v postopku osebnega stečaja. V zadevi IV P 3082/2013 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Ljubljani I Cp 2808/2014 naravi sporne pogodbe ni bilo oporekano oziroma ni bilo ugovarjano, da ni šlo za darilno, pač pa pogodbo o preužitku, kot se to navaja v tem postopku. Res je sicer, da dolžnica ni bila stranka spora, ki je tekel pod opr. št. IV P 3082/2013, saj je bila tožena stranka njena vnukinja, na katero je bilo stanovanje z darilno pogodbo prenešeno, vendar je bilo dolžnici nedvomno poznano, da se je predmetni spor nanašal na izpodbijanje darilne pogodbe. Dolžnica namreč v pritožbi polemizira z zaključki sodišča prve in druge stopnje v prej navedeni zadevi (kar pa na odločitev v postopku osebnega stečaja ne more vplivati, česar se dolžnica tudi zaveda), kar pomeni, da je bila z zadevo nedvomno dobro seznanjena. Toda, če bi dolžnica in njena vnukinja dejansko sklenili pogodbo o preužitku in ne darilne pogodbe, kot se to zatrjuje v tem postopku, bi bilo logično pričakovati, da bi tožena stranka tožbenemu zahtevku ugovarjala (tudi) iz tega razloga, kar pa se ni zgodilo. Zato tudi iz tega razloga njenim navedbam, podanim (šele) v postopku osebnega stečaja, ni mogoče slediti; prav tako pa ni nobene pravne podlage, da bi stečajno sodišče ugotavljalo razloge (namen) takšnega razpolaganja. Ta argument bi prišel v poštev pri uporabi nejasne zakonske določbe (za kar v konkretnem primeru ne gre), zato ni mogoče na tak način spreminjati pojma „neodplačno razpolaganje“ s premoženjem, kot poskuša dolžnica v tem postopku.

6. Ker višje sodišče ocenjuje, da pri dolžnici obstaja ovira za odpust obveznosti iz 4. točke 399.člena ZFPPIPP, kot pravilno potrjuje odločitev sodišča prve stopnje. Pritožbeni razlogi niso podani in tudi ne razlogi, na katere višje sodišče pazi po uradni dolžnosti (drugi odstavek 350. člena ZPP v zvezi s 366. členom ZPP, oba pa v zvezi s 121. členom ZFPPIPP), zaradi česar je višje sodišče pritožbo kot neutemeljeno zavrnilo in potrdilo sklep sodišča prve stopnje (2. točka 365. člena ZPP v zvezi s 121. členom ZFPPIPP).


Zveza:

ZFPPIPP člen 399, 399-4.
Datum zadnje spremembe:
14.12.2015

Opombe:

P2RvYy0yMDE1MDgxMTExMzg4MTc3