Izberite podatkovne zbirke.

Število zadetkov: 46739cT1vZGxvJUM0JThEYmUlMjAmZGF0YWJhc2UlNUJTT1ZTJTVEPVNPVlMmZGF0YWJhc2UlNUJVUFJTJTVEPVVQUlMmX3N1Ym1pdD1pJUM1JUExJUM0JThEaSZzaG93VHlwZT10YWJsZSVFMiU4OCVBOGRlcj1jaGFuZ2VEYXRlJmRpcmVjdGlvbj1kZXNjJnJvd3NQZXJQYWdlPTUwJnBhZ2U9MA==
 DokumentSodiščeOddelekDatumInstitutJedro
Sodba IV Ips 76/2007Vrhovno sodiščeKazenski oddelek29.11.2007postopek o prekršku - odločbe - sodba - sestavine sodbe - sklep - odredba - zavarovanje izvršitve - določitev kraja prebivanja do pravnomočnosti odločbeOdločitev o določitvi kraja prebivanja do pravnomočnosti sodbe je meritorna odločitev in bi morala biti sestavni del sodbe, s katero je bila storilcu izrečena stranska sankcija izgona tujca iz države; možno je sicer tudi, da bi bilo o tem odločeno z naknadnim sklepom, nikakor pa ne z odredbo.
Sklep II Ips 463/2001Vrhovno sodiščeCivilni oddelek28.04.2003popravni sklepPoprava odločbe s popravnim sklepom.
Sodba IV Ips 24/2014Vrhovno sodiščeKazenski oddelek20.05.2014bistvena kršitev določb postopka o prekršku – obrazložitev – nasprotja v izreku - kršitev materialnih določb zakona – obstoj prekrška – pravna opredelitev – uporaba milejšega zakona - odločba o prekršku - poprava očitnih pomotObrazložitev odločbe dopolnjuje navedbe izreka.
VSRS Sklep II Ips 225/2017Vrhovno sodiščeCivilni oddelek05.02.2019popravni sklepPopravek pomote v izreku odločbe.
Sklep II DoR 119/2011Vrhovno sodiščeCivilni oddelek08.09.2011dopuščena revizija – lastninjenje – prirejanje posebnih iger na srečo - pobot - zastaranje v pobot uveljavljane terjatveUgoditev predlogu v obsegu iz izreka odločbe.
Sodba XI Ips 51268/2013-251Vrhovno sodiščeKazenski oddelek13.02.2014bistvena kršitev določb kazenskega postopka – razlogi o odločilnih dejstvih – presoja pritožbenih navedb – pripor – podaljšanje pripora – utemeljen sum – ponovitvena nevarnost – neogibnost pripora – milejši ukrepProcesni standard obrazloženosti odločbe sodišča druge stopnje je nižji od standarda obrazloženosti prvostopenjske odločbe.
Sklep II Ips 258/94Vrhovno sodiščeCivilni oddelek21.04.1994revizija - dovoljenost revizije - sklep, s katerim je postopek pravnomočno končanNedopustnost revizije zoper sklep o razveljavitvi odločbe sodišča prve stopnje.
Sodba I Up 978/2001Vrhovno sodiščeUpravni oddelek06.06.2002ugotavljanje ničnosti odločbe o podržavljenju v postopku denacionalizacijeUgotavljanje ničnosti odločbe o podržavljenju v postopku denacionalizacije ni mogoče.
Sodba I Up 1691/2006Vrhovno sodiščeUpravni oddelek25.10.2007pogoji za izdajo dopolnilno odločboNepravilno ugotovljeno dejansko stanje ni razlog za izdajo dopolnilne odločbe.
Sklep II Ips 409/99Vrhovno sodiščeCivilni oddelek12.01.2000revizija zoper sklep - nedovoljena revizija - zavrženje revizijeZoper sklep o razveljavitvi prvostopne odločbe ni revizije.
Sklep III Ips 85/2000Vrhovno sodiščeGospodarski oddelek06.09.2001postopek za priznanje tuje sodne odločbe - dovoljenost revizijeV postopku za priznanje tuje sodne odločbe revizija ni dovoljena.
sodba U 1890/2003Upravno sodiščeUpravni oddelek14.09.2004odprava odločbe po nadzorstveni praviciDenacionalizacijski upravičenec ni upravičen zahtevati razveljavitev odločbe po nadzorstveni pravici. 
Sklep II DoR 108/2010Vrhovno sodiščeCivilni oddelek25.03.2010predlog za dopustitev revizije – dopuščena revizija – bistvena kršitev določb pravdnega postopka – sklepčnost tožbe – materialno procesno vodstvo – prekluzija – eventualna maksima – prevod listin v slovenski jezikRevizija se dopusti glede vprašanj, opredeljenih v izreku odločbe.
Sklep II DoR 85/2010Vrhovno sodiščeCivilni oddelek01.07.2010predlog za dopustitev revizije – dopuščena revizija - obrazloženost odločbe sodišča druge stopnje – vznemirjanje lastninske praviceDopustitev revizije v obsegu, razvidnem iz izreka odločbe.
Sklep II DoR 535/2010Vrhovno sodiščeCivilni oddelek12.01.2011predlog za dopustitev revizije – pogoji za dopustitev revizije – izbrisna tožba – denacionalizacija - nedopustno razpolaganje po ZDen – ničnost prodajne pogodbe, ki jo je nadomestila sodba – učinki sodne odločbe – dopuščena revizijaRevizija se dopusti glede vprašanj, navedenih v izreku odločbe.
Sklep II DoR 443/2010Vrhovno sodiščeCivilni oddelek08.12.2010predlog za dopustitev revizije - priposestvovanje – dobra vera – dopuščena revizijaRevizija se dopusti iz razlogov, navedenih v izreku odločbe.
Sklep II DoR 375/2010Vrhovno sodiščeCivilni oddelek02.12.2010predlog za dopustitev revizije – razlaga pogodbe – pogodba o trgovskem zastopanju – provizija – dopuščena revizijaRevizija se dopusti glede vprašanj, opredeljenih v izreku odločbe.
Sklep II DoR 542/2010Vrhovno sodiščeCivilni oddelek31.03.2011dopuščena revizija – ničnost sodne poravnave – razpolaganje z nepremičnino, ki ni last strank sodne poravnave – pravica do sodnega varstva oseb, ki niso stranke sodne poravnaveDopustitev revizije glede v izreku odločbe opredeljenega pravnega vprašanja.
Sklep III DoR 96/2010Vrhovno sodiščeGospodarski oddelek08.03.2011dopuščena revizija – škoda zaradi nepoštenih pogajanj – stroški upravnega postopka za pridobitev gradbenega dovoljenjaPredlogu se ugodi gled vprašanja, navedenega v izreku odločbe.
Sklep III DoR 74/2011Vrhovno sodiščeGospodarski oddelek07.09.2011dopuščena revizija – dokazovanje - izvedensko mnenje, ki ga stranka pridobi pred pravdo – dokaz – dejstva – soglasje nasprotne stranke - načelo kontradiktornostiRevizija se dopusti glede vprašanja, navedenega v izreku odločbe.
Sklep III DoR 66/2011Vrhovno sodiščeGospodarski oddelek07.09.2011dopuščena revizija - zakonita predkupna pravica solastnika – obvestilo predkupnemu upravičencuRevizija se dopusti glede vprašanja, navedenega v izreku odločbe.
Sklep III DoR 48/2011Vrhovno sodiščeGospodarski oddelek05.07.2011bistvena kršitev določb pravdnega postopka - dopuščena revizija - razveljavitev odločbe Urada za varstvo konkurence - vsebina izreka odločbe Urada za varstvo konkurence - odločanje sodišča druge stopnje brez pritožbene obravnave - navedbe stranskega intervenientaRevizija se dopusti glede vprašanja, navedenega v izreku odločbe.
Sklep III DoR 92/2011Vrhovno sodiščeGospodarski oddelek05.12.2011dopuščena revizija – prekluzija – eventualna maksima - rok za odgovor na pripravljalno vlogo – nova dejstva in novi dokazi – bistvena kršitev določb pravdnega postopkaRevizija se dopusti glede vprašanj, navedenih v izreku odločbe.
Sklep III DoR 70/2011Vrhovno sodiščeGospodarski oddelek15.11.2011dopuščena revizija – pomembno pravno vprašanje – zdravstveno zavarovanje – izravnalna shema dopolnilnega zavarovanjaRevizija se dopusti glede vprašanja iz izreka odločbe.
Sklep III DoR 86/2011Vrhovno sodiščeGospodarski oddelek15.11.2011dopuščena revizija – kritna prodaja – razdrtje pogodbe – plačilo razlike kupnine – dokazovanje – izvedenec – zavrnitev dokaznega predloga – dokaz z izvedencemRevizija se dopusti glede vprašanja iz izreka odločbe.
Sklep III DoR 84/2011Vrhovno sodiščeGospodarski oddelek05.12.2011dopuščena revizija – industrijska lastnina - izbris znamke iz registra – dobra vera – slaba vera prijavitelja znamkeRevizija se dopusti glede vprašanj iz izreka odločbe.
Sklep II DoR 74/2011Vrhovno sodiščeCivilni oddelek19.05.2011dopuščena revizija – nepremoženjska škoda – trditveno breme - prekluzija – obseg in trajanje telesnih bolečin – izvedensko mnenjeRevizija se dopusti glede vprašanja iz izreka odločbe.
Sklep II DoR 106/2011Vrhovno sodiščeCivilni oddelek23.06.2011dopuščena revizija – kasko zavarovanje – zavarovalno kritje – škoda zaradi kaznivega dejanja – splošni zavarovalni pogojiDopuščena revizija v obsegu, razvidnem iz izreka odločbe.
Sklep II DoR 439/2010Vrhovno sodiščeCivilni oddelek09.06.2011dopuščena revizija – zavarovanje terjatve – začasna odredba – denacionalizacija – izbrisna tožba – dobra vera – dobrovernost – ničnostna tožba – vrnitev v naraviRevizija se dopusti glede vprašanj, razvidnih iz izreka odločbe.
Sklep II DoR 631/2010Vrhovno sodiščeCivilni oddelek09.06.2011dopuščena revizija – bistvena kršitev določb pravdnega postopka odvetnik kot pooblaščenec - odgovor na tožbo – pooblastilo za vložitev odgovora na tožbo – predložitev pooblastila – manjkajoče pooblastilo – zamudna sodbaUgoditev predlogu v obsegu, razvidnem iz izreka odločbe.
Sklep III DoR 37/2011Vrhovno sodiščeGospodarski oddelek01.06.2011dopuščena revizija – bistvena kršitev določb pravdnega postopka - nov dokaz v pritožbiRevizija se dopusti glede vprašanja, navedenega v izreku odločbe.
Sklep III DoR 68/2010Vrhovno sodiščeGospodarski oddelek02.02.2011dopuščena revizija – razpravno načelo – načelo kontradiktornosti ugotavljanje obstoja aktivne legitimacije po uradni dolžnosti - materialno procesno vodstvo – bistvena kršitev določb pravdnega postopkaRevizija se dopusti glede vprašanj, navedenih v izreku odločbe.
Sklep III DoR 24/2009Vrhovno sodiščeGospodarski oddelek19.01.2010dopuščena revizija – rok za izpolnitev obveznosti – fiksen rok - razlaga pogodbe – bistvene sestavine pogodbe – razdrtje pogodbe – pomembno pravno vprašanjeRevizija se dopusti glede vprašanja, navedenega v izreku odločbe.
Sklep III DoR 33/2010Vrhovno sodiščeGospodarski oddelek05.10.2010dopuščena revizija – povrnitev premoženjske škode – izgubljeni dobiček iz nedovoljene dejavnosti - podlage odškodninske odgovornosti – vzročna zveza - protipravnostRevizija se dopusti glede vprašanja, navedenega v izreku odločbe.
Sklep III DoR 113/2010Vrhovno sodiščeGospodarski oddelek02.02.2011dopuščena revizija – povrnitev nepremoženjske škode – okrnitev ugleda in dobrega imena pravne osebe – podlage odškodninske odgovornosti – izpolnitev pogodbene obveznosti – stvarne napake stvariRevizija se dopusti glede vprašanja, navedenega v izreku odločbe.
Sklep III DoR 58/2010Vrhovno sodiščeGospodarski oddelek26.10.2010dopuščena revizija – družba z omejeno odgovornostjo – tožba na izpodbijanje sklepa skupščine – obvestilo družbenika o nameravani vložitvi tožbeRevizija se dopusti glede vprašanja, navedenega v izreku odločbe.
Sklep II DoR 199/2011Vrhovno sodiščeCivilni oddelek08.09.2011dopuščena revizija – trajne vloge delavcev - znižanje trajnih vlog - odločanje Agencije Republike Slovenije za plačilni promet, nadziranje in informiranje (APPNI) - odvzem možnosti obravnavanja pred sodiščem zastaranje – pobot – lastninjenje – revalorizacija – obrestovanje terjatveUgoditev predlogu v obsegu, kot je razviden iz izreka odločbe.
Sklep II DoR 286/2011Vrhovno sodiščeCivilni oddelek22.09.2011dopuščena revizija - odškodninska odgovornost delodajalca - nesreča pri delu – okužba s tuberkulozoRevizija se dopusti glede vprašanja iz izreka odločbe.
Sklep II DoR 262/2011Vrhovno sodiščeCivilni oddelek22.09.2011dopuščena revizija – mandatna pogodba – naročilo – višina nagrade prevzemnika naročila – delež prevzemnika naročila na pridobljenem premoženju naročnika - določitev višine nagrade po prostem preudarku sodišča – obstoj trditvene podlageRevizija se dopusti glede vprašanja iz izreka odločbe.
Sklep III DoR 7/2011Vrhovno sodiščeGospodarski oddelek01.06.2011dopuščena revizija – obrazložitev odločbe sodišča druge stopnje - zavrnitev dokaznega predloga – bistvena kršitev določb pravdnega postopka - pravica do obravnavanja pred sodiščemRevizija je dopuščena v obsegu, ki izhaja iz izreka odločbe.
Sklep III DoR 40/2010Vrhovno sodiščeGospodarski oddelek13.06.2010dopuščena revizija – zavarovalna pogodba – nastanek zavarovalnega primera pred sklenitvijo pogodbe – vednost o nastanku zavarovalnega primeraRevizija je dopuščena v obsegu, ki izhaja iz izreka odločbe.
Sklep III DoR 11/2011Vrhovno sodiščeGospodarski oddelek18.04.2011dopuščena revizija – izvršba na nepremičnine – javna dražba – prodaja nepremičnine na javni dražbi – obstoj plombe – ugovor tretjegaRevizija je dopuščena v obsegu, ki izhaja iz izreka odločbe.
Sklep III DoR 53/2011Vrhovno sodiščeGospodarski oddelek05.07.2011dopuščena revizija – odločanje sodišča druge stopnje izven glavne obravnave – bistvena kršitev določb pravdnega postopkaRevizija je dopuščena v obsegu, ki izhaja iz izreka odločbe.
Sklep III DoR 42/2011Vrhovno sodiščeGospodarski oddelek07.06.2011dopuščena revizija – zavarovalna pogodba – prostovoljno zavarovanje pred odgovornostjo – direktna tožba zavarovanca – obveznost zavarovalniceRevizija je dopuščena v obsegu, ki izhaja iz izreka odločbe.
Sklep III DoR 29/2009Vrhovno sodiščeGospodarski oddelek19.01.2010dopuščena revizija – družbena pogodba – izpodbijanje sklepa skupščine – pojem ocenjene vrednosti poslovnega deleža – pravni standardRevizija je dopuščena v obsegu, ki izhaja iz izreka odločbe.
Sklep III DoR 80/2011Vrhovno sodiščeGospodarski oddelek05.12.2011dopuščena revizija – izključitev družbenika – izključitveni razlogRevizija se dopusti glede vprašanja navedenega v izreku odločbe.
Sklep II DoR 375/2013Vrhovno sodiščeCivilni oddelek29.05.2014dopuščena revizija – pomembno pravno vprašanje - povrnitev premoženjske škode – manjvrednost objekta – zamudne obresti – začetek teka zamudnih obresti – odstop od sodne prakse – trditveno breme – bistvena kršitev določb pravdnega postopka – obrazložitev odločbe sodišča druge stopnjeDopuščena je revizija glede vprašanj iz izreka odločbe.
Sklep III DoR 8/2012Vrhovno sodiščeGospodarski oddelek05.03.2012dopuščena revizija – odpoved pogodbe o zaposlitvi – odškodninska odgovornostRevizija se dopusti glede vprašanj, navedenih v izreku odločbe.
Sklep II DoR 318/2010Vrhovno sodiščeCivilni oddelek24.02.2011dopuščena revizija – imetništvo pravice uporabe – družbena lastnina - posest – pridobitev lastninske pravice na nepremičnini - ZLNDLDopuščena revizija glede vprašanja, navedenega v izreku odločbe.
Sklep II DoR 408/2011Vrhovno sodiščeCivilni oddelek23.02.2012dopuščena revizija – trajne vloge delavcev – znižanje trajnih vlog – odločanje Agencije Republike Slovenije za plačilni promet, nadziranje in informiranje (APPNI) – odvzem možnosti obravnavanja pred sodiščem – pobot – lastninjenje – revalorizacija – obrestovanje terjatveUgoditev predlogu v obsegu, kot je razviden iz izreka odločbe.

Izberi vse|Izvozi izbrane