<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Georgia

 

VDSS sklep Pdp 515/2012

Sodišče:Višje delovno in socialno sodišče
Oddelek:Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore
ECLI:ECLI:SI:VDSS:2012:PDP.515.2012
Evidenčna številka:VDS0009267
Datum odločbe:15.06.2012
Področje:DELOVNO PRAVO
Institut:odpoved s ponudbo nove pogodbe o zaposlitvi - redna odpoved pogodbe o zaposlitvi - poslovni razlog - utemeljen razlog - ustrezna zaposlitev

Jedro

Ugotovitev sodišča prve stopnje, da ponujena pogodba o zaposlitvi ni bila ustrezna, ne zadošča za zaključek, da je redna odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga s ponudbo nove pogodbe o zaposlitvi, ki je tožnik ni sprejel, nezakonita.

Izrek

Pritožbi se ugodi, izpodbijana sodba se razveljavi in se zadeva vrne sodišču prve stopnje v novo sojenje.

Obrazložitev

Sodišče prve stopnje je z izpodbijano sodbo ugotovilo, da je redna odpoved pogodbe o zaposlitvi, sklenjene dne 24. 4. 2009 izdana tožniku dne 6. 6. 2011 nezakonita (I. točka izreka sodbe). Toženi stranki je naložilo, da je dolžna v 8 dneh pod izvršbo sprejeti tožnika na dela, ki jih je opravljal pred odpovedjo pogodbe o zaposlitvi in mu vpisati v evidenci v ZPIZ Slovenije delovno dobo za čas po 22. 8. 2011 do izvršljivosti te sodbe (II. točka izreka sodbe). Toženi stranki je naložilo, da je dolžna plačati tožniku za čas od 22. 8. 2011 do izvršljivosti te sodbe pripadajoče neto plače in druge pripadajoče prejemke iz naslova delovnega razmerja z zakonskimi zamudnimi obrestmi od vsakega 19. dne v mesecu za tekoči mesec do plačila ter prispevke za socialno varnost in davek od neto zneskov, v 8 dneh pod izvršbo (III. točka izreka sodbe). Odločilo je, da je tožena stranka dolžna tožniku povrniti 1.046,32 EUR v 8 dneh, v primeru zamude z zakonskimi zamudnimi obrestmi od poteka roka za prostovoljno izpolnitev, v roku 8 dni, da ne bo izvršbe (IV. točka izreka sodbe).

Zoper sodbo se pritožuje tožena stranka iz pritožbenega razloga napačno uporabljenega materialnega prava ter nepravilno ugotovljenega dejanskega stanja. Tožena stranka meni, da bi sodišče moralo uporabiti inštitut prenehanja pogodbe o zaposlitvi na podlagi sodne odločbe, torej na podlagi 118. člena ZDR. Že iz samih obravnav je razvidno, da nadaljevanje dela oziroma pogodbe o zaposlitvi ni mogoče med strankama tako, da bi moralo sodišče ugotoviti, da preneha pogodba o zaposlitvi s sodbo, tožena stranka pa bi bila dolžna plačati odškodnino v skladu z navedenim členom, seveda ob predpostavki, da bi bila odpoved nezakonita. Tožena stranka meni, da odpoved ni nezakonita in da je spoštovala tudi določbe delovne zakonodaje. Tožena stranka je izkazala poslovne razloge za odpoved pogodbe o zaposlitvi. Tožena stranka ni hotela tožniku vzeti preživljanja in mu je zato omogočila, da še naprej dela in dobiva plačo. Tožnik je sklenil delovno mesto z enako izobrazbo, kot se je zahtevalo za to novo delovno mesto, tako da dejansko tožena stranka tožniku ni kršila pravice s tem, da mu naj ne bi ponudila primerno delovno mesto, saj je delovno mesto primerno, ker se zahteva enaka stopnja izobrazbe kot za pogodbo, ko je tožnik začel delati pri toženi stranki, v vmesnem času pa je tudi doštudiral. Predlaga, da pritožbeno sodišče pritožbi ugodi in izpodbijano sodbo spremeni tako, da tožbeni zahtevek zavrne, podrejeno, da zadevo razveljavi in vrne sodišču prve stopnje v ponovno obravnavanje in odločanje.

Pritožba je utemeljena.

Pritožbeno sodišče je preizkusilo izpodbijano sodbo sodišča prve stopnje v mejah uveljavljenih pritožbenih razlogov, pri čemer je po uradni dolžnosti pazilo na bistvene kršitve določb postopka iz 2. odstavka 350. člena Zakona o pravdnem postopku (ZPP, Ur. l. RS, št. 26/99 in naslednji) in na pravilno uporabo materialnega prava.

Tožnik je v tem individualnem delovnem sporu vtoževal ugotovitev nezakonitosti redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnih razlogov z dne 6. 6. 2011. Posledično je vtoževal vzpostavitev delovnega razmerja, plačila plač in ostalih prejemkov za obdobje nezakonitega prenehanja delovnega razmerja.

Sodišče prve stopnje je na podlagi izvedenega dokaznega postopka tožbenemu zahtevku v celoti ugodilo. Ugotovilo je, da tožena stranka tožniku ni ponudila ustrezne zaposlitve, zato je odpoved pogodbe o zaposlitvi nezakonita.

Tožena stranka je tožniku odpovedala pogodbo o zaposlitvi na podlagi 1. alinee 1. odstavka 88. člena Zakona o delovnih razmerjih (ZDR, Ur. l. RS, št. 42/2002 in naslednji), ki določa, da lahko delodajalec odpove delavcu pogodbo o zaposlitvi iz poslovnega razloga, če prenehajo potrebe po opravljanju določenega dela pod pogoji iz pogodbe o zaposlitvi zaradi ekonomskih, organizacijskih, tehnoloških, strukturnih ali podobnih razlogov na strani delodajalca. Tožniku je tožena stranka podala redno odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga s ponudbo nove pogodbe o zaposlitvi. Tožnik nove pogodbe o zaposlitvi ni sprejel, zato je tožniku prenehala pogodba o zaposlitvi iz poslovnega razloga po poteku odpovednega roka.

Pritožbeno sodišče ugotavlja, da sodišče prve stopnje ni ugotavljalo, ali je zatrjevani odpovedni razlog za odpoved pogodbe o zaposlitvi po določbi 1. alinee 1. odstavka 88. člena ZDR utemeljen in onemogoča nadaljevanje dela pod pogoji iz sklenjene pogodbe o zaposlitvi, kot to zahteva 2. odstavek 88. člena ZDR. Sodišče tudi ni presodilo, ali je tožena stranka spoštovala določbo 3. odstavka 88. člena ZDR, ki določa, da mora delodajalec v primeru odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga preveriti, ali je delavca mogoče zaposliti pod spremenjenimi pogoji ali na drugih delih, in da mora delodajalec, če ta možnost obstaja, delavcu ponuditi sklenitev nove pogodbe o zaposlitvi. Sodišče prve stopnje tudi ni preverilo, ali je bila odpoved podana v skladu z določbo 6. odstavka 88. člena ZDR, ki določa, da mora delodajalec odpoved podati najkasneje v 6 mesecih od nastanka utemeljenega razloga. Za zakonitost odpovedi pogodbe o zaposlitvi mora delodajalec dokazati, da je zaradi reorganizacije dela delo delavca pod pogoji iz pogodbe o zaposlitvi postalo nepotrebno. Za presojo zakonitosti odpovedi pogodbe o zaposlitvi je bistveno, da je zaradi navedenih razlogov prenehala potreba po opravljanju določenega dela pod pogoji iz pogodbe o zaposlitvi. Zgolj ugotovitev sodišča prve stopnje, da ponujena pogodba o zaposlitvi ni bila ustrezna, ne zadošča za ugotovitev, da je bila odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnih razlogov nezakonita.

Pritožbeno sodišče ugotavlja, da je sodišče prve stopnje zaradi zmotne uporabe materialnega prava ni popolno ugotovilo dejanskega stanja, zato je pritožbeno sodišče pritožbi tožene stranke ugodilo, razveljavilo izpodbijano sodbo sodišča prve stopnje ter zadevo vrnilo sodišču prve stopnje v novo sojenje, za kar je imelo podlago v določbi 355. člena ZPP. Pritožbeno sodišče je sklenilo, da z vidika smotrnosti in ekonomičnosti postopka ni primerno, da se dokazni postopek dopolnjuje pred pritožbenim sodiščem, zato je sklenilo, da se zadeva vrne sodišču prve stopnje v novo sojenje.

V ponovljenem postopku bo sodišče prve stopnje moralo ugotavljati, ali je bila odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnih razlogov zakonita, v skladu z zakonskimi določili, ki urejajo odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnih razlogov (88. člen ZDR). Pri tem bo moralo upoštevati, da tožnik ni podpisal nove pogodbe o zaposlitvi, ter da mu je delovno razmerje pri toženi stranki prenehalo na podlagi odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnih razlogov.


Zveza:

ZDR člen 88, 88/1, 88/1-1, 88/2, 88/3, 88/6, 90.

Pridruženi dokumenti:*

*Zadeve, v katerih je sodišče sprejelo vsebinsko enako stališče o procesnih oz. materialnopravnih vprašanjih.
Datum zadnje spremembe:
14.12.2012

Opombe:

P2RvYy0yMDEyMDMyMTEzMDUwMDQ3