<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Višje delovno in socialno sodišče
Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore

VDSS sklep Pdp 602/2012
ECLI:SI:VDSS:2012:PDP.602.2012

Evidenčna številka:VDS0009647
Datum odločbe:29.08.2012
Področje:DELOVNO PRAVO
Institut:zavrženje tožbe - nepopolna vloga - tožbeni zahtevek

Jedro

Sodišče prve stopnje je tožnikovo tožbo, v kateri kljub popravi ni oblikovan določen in jasen tožbeni zahtevek, utemeljeno zavrglo.

Izrek

Pritožba se zavrne in se potrdi izpodbijani sklep sodišča prve stopnje.

Obrazložitev

Sodišče prve stopnje je izdalo sklep, s katerim je tožbo tožnika z dne 24. 11. 2011 zavrglo.

Zoper navedeni sklep vlaga pravočasno pritožbo tožnik in navaja, da tožena stranka ne bi smela izdati sklepa, da noben od kandidatov ni izbran, saj tega ZDR ne predvideva. Tožnik navaja, da odklonitev tožnikove pravice do sodnega varstva ni pravilna, saj sodišče ni ugotovilo, ali je tožena stranka razpisni postopek izvedla zakonito. Navaja, da zavrženje tožbe nima utemeljitve v ZDSS, v pritožbi navaja vrsto odločitev sodišč. Vloga z dne 14. 11. 2011 zadostuje pogojem za obravnavanje pred sodiščem in je tudi sklepčna. Sposobnost vloge za obravnavanje potrjuje tudi plačilo takse za tožbo. Tožnik je točno opredelil obliko spora, vendar brez odgovora. Glede na razpis v prejšnjem letu je možna tudi diskriminacija. Tožnik je po izobrazbi profesor fizike, izpolnjuje pogoje za poučevanje v osnovni šoli, gimnaziji in strokovnih šolah, glede na diplomo.

Pritožba ni utemeljena.

Na podlagi drugega odstavka 350. člena Zakona o pravdnem postopku (Ur. l. RS, št. 26/99 s sprem. - ZPP) v zvezi s prvim odstavkom 366. člena ZPP je pritožbeno sodišče izpodbijani sklep preizkusilo v mejah razlogov, ki so navedeni v pritožbi, pri tem pa je po uradni dolžnosti pazilo na bistvene kršitve določb pravdnega postopka iz 1., 2., 3., 6., 7., 11. točke, razen glede obstoja in pravilnosti pooblastila za postopek pred sodiščem prve stopnje ter 12. in 14. točke drugega odstavka 339. člena ZPP in na pravilno uporabo materialnega prava. Ob navedenem pritožbeno sodišče ugotavlja, da sodišče prve stopnje ni storilo pavšalno zatrjevanih bistvenih kršitev pravil postopka, na katere pazi pritožbeno sodišče po uradni dolžnosti in je na pravilno in popolno ugotovljeno dejansko stanje pravilno uporabilo tudi materialno pravo.

Tožnik je s tožbo zahteval, da sodišče ugotovi kršitve Zakona o delovnih razmerjih (Ur. l. RS, št. 42/2002 – 103/2007 – ZDR) in pravilnikov ter zakonov s področja vzgoje in izobraževanja, ki določajo zaposlitve v osnovni šoli ter kvalifikacijo neprimernega odnosa odgovorne osebe vzgojno-izobraževalnega zavoda, kar se lahko kvalificira kot mobbing in kršitev pravic pri izbiri za delovno mesto. Sodišče prve stopnje je tožniku s sklepom z dne 26. 1. 2012 naložilo, da mora v roku 15 dni od prejema sklepa popraviti tožbo in jo dopolniti tako, da v njej postavi jasen in določen tožbeni zahtevek glede glavne stvari in stranskih terjatev in popravljeno in dopolnjeno tožbo skupaj s prilogami predloži sodišču v dveh izvodih. Tožnika je tudi izrecno opozorilo, da če ne bo ravnal po navodilih sodišča v sklepu, bo sodišče njegovo tožbo zavrglo. Tožnik je nato s priporočeno poštno pošiljko z dne 6. 2. 2002 dopolnil tožbo.

Sodišče prve stopnje v izpodbijanem sklepu o zavrženju ugotavlja, da tožnik kljub opozorilu sodišča o možnosti zavrženja njegove vloge, v kolikor je v danem roku ne bo popravil in dopolnil tako, da bo primerna za obravnavanje, tega ni storil. Tako je sodišče prve stopnje tožnikovo tožbo utemeljeno zavrglo, saj njegov zahtevek še vedno ni jasen in je nedoločen. Pritožbeno sodišče tudi izrecno ugotavlja, da je sodišče prve stopnje tožnika v sklepu z dne 26. 1. 2012 izrecno opozorilo, da lahko zaprosi za brezplačno pravno pomoč in da se bo, v kolikor bo v roku, ki določa za popravo tožbe, vložil prošnjo za dodelitev brezplačne pravne pomoči in o tem obvestil sodišče, rok za dopolnitev vloge štel od dneva, ko bo tožniku vročen sklep o brezplačni pravni pomoči. Tožnik je še naprej vztrajal pri nesklepčnem tožbenem zahtevku, čeprav bi se glede na opozorilo iz sklepa moral zavedati, da bo sodišče prve stopnje tožbo zaradi tega zavrglo.

Sodišče prve stopnje je po določilih prvega odstavka 118. člena ZPP imelo pooblastilo, da tožbo zavrže. V skladu z določili ZPP sodišče zavrže vlogo, če jo vložnik ne popravi ali dopolni tako, da je primerna za obravnavo. Tožnik tožbe ni popravil, kakor je to od njega zahtevalo sodišče prve stopnje, prav tako ni zaprosil za brezplačno pravno pomoč oziroma o tem ni obvestil sodišča prve stopnje, zato je sodišče moralo tožbo zavreči.

Pritožbeno sodišče ugotavlja, da niso podani s pritožbo zatrjevani razlogi, prav tako ne razlogi, na katere pazi pritožbeno sodišče po uradni dolžnosti, zato je na podlagi 2. točke 365. člena ZPP pritožbeno sodišče pritožbo zavrnilo kot neutemeljeno in potrdilo izpodbijani sklep sodišča prve stopnje.


Zveza:

ZPP člen 108.

Pridruženi dokumenti:*

*Zadeve, v katerih je sodišče sprejelo vsebinsko enako stališče o procesnih oz. materialnopravnih vprašanjih.
Datum zadnje spremembe:
18.04.2013

Opombe:

P2RvYy0yMDEyMDMyMTEzMDUzMjE4