<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Višje delovno in socialno sodišče
Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore

VDSS sklep Pdp 1033/2011
ECLI:SI:VDSS:2011:PDP.1033.2011

Evidenčna številka:VDS0008332
Datum odločbe:22.12.2011
Področje:DELOVNO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO
Institut:tožba - zavrženje tožbe - nepopolna vloga

Jedro

Ker tožnik kljub pozivu sodišča prve stopnje tožbe ni popravil, tako da bi bila sposobna za obravnavo (predvsem da bi vsebovala določen tožbeni zahtevek), jo je sodišče prve stopnje utemeljeno zavrglo.

Izrek

Pritožba se zavrne in se potrdi izpodbijani sklep sodišča prve stopnje.

Obrazložitev

Sodišče prve stopnje je tožbo tožnika z dne 1. 8. 2011 zavrglo.

Zoper sklep sodišča prve stopnje je vložil pritožbo tožnik in navedel, da je v podobnih tožbah prejel odgovore toženih strank, ponudbo za mediacijo in pripravljalne vloge (I Pd 1337/2011 in štiri zgoraj enake tožbe zunanjega oddelka v Novem mestu). Ob dejstvu, da tožnik ni prejel odgovora na pritožbo smatra, da je sklep sodnice D.P. v nasprotju z delovanjem sodnic v Novem mestu. V tožbi so nakazana kazniva dejanja ravnateljice, ki so skoraj enaka nakazanim kaznivim dejanjem tožb obravnavanih v Novem mestu. V kolikor bo pritožbeno sodišče smatralo, da je sklep sodnice D.P. opravičen, tožnik predlaga, da se ga seznani z obravnavo tožb zaradi kaznivih dejanj ravnateljice Osnovne šole ....

Pritožba ni utemeljena.

Pritožbeno sodišče je preizkusilo izpodbijani sklep sodišča prve stopnje v mejah uveljavljanih pritožbenih razlogov, pri čemer je v skladu z določbo drugega odstavka 350. člena Zakona o pravdnem postopku (ZPP, Ur. l. RS, št. 26/99 in naslednji) po uradni dolžnosti pazilo na bistvene kršitve določb postopka, navedene v citirani določbi in na pravilno uporabo materialnega prava. Pri tem preizkusu je ugotovilo, da sodišče prve stopnje bistvenih kršitev določb postopka, na katere pazi pritožbeno sodišče po uradni dolžnosti ni storilo.

Tožnik je s tožbenim zahtevkom zahteval, da v kolikor sodišče ugotovi kršitve Zakona o delovnih razmerjih in pravilnikov, ki določajo zaposlitve v Osnovni šoli ter klasifikacijo neprimernega odnosa odgovorne osebe vzgojno izobraževalnega zavoda, kar se lahko klasificira kot mobbing se zahteva odškodnina v vrednosti letne bruto plače učitelja z izobrazbo tožnika. Sodišče prve stopnje je s sklepom z dne 5. 9. 2011 tožniku naložilo, da v roku 8 dni od prejema sklepa popravi in dopolni svojo tožbo z dne 1. 8. 2011 tako, da v njej postavi jasen in določen zahtevek glede glavne stvari in stranskih terjatev in predloži dokaze, s katerimi se ugotavljajo dejstva, na katere opira svoj zahtevek. Tožnik je nato v roku dopolnil tožbo in s tožbenim zahtevkom zahteval v zvezi z razpisom delovnega mesta računalniški informator predložitev vseh prijav in odgovorov kandidatu ter predložitev pogodbe o zaposlitvi ter v zvezi z razpisom delovnega mesta učitelj predmetnega pouka – fizika/matematika, je zahteval predložitev vseh prijav in odgovorov kandidatom ter predložitev pogodbe o zaposlitvi. V zvezi z obvestilom neizbranim kandidatom za navedena delovna mesta je zahteval obrazložitev glede na načelo zakonitosti in načelo častnega ravnanja. Postavil je odškodninski zahtevek, in sicer v kolikor bo sodišče glede delovnega mesta računalniški informator ugotovilo kršitev načela enakopravne dostopnosti in načela zakonitosti je zahteval odškodnino 30.000,00 EUR. V kolikor bo glede delovnega mesta učitelj predmetnega pouka – fizika/matematika sodišče ugotovilo kršitev načela enakopravne dostopnosti in načela zakonitosti, je zahteval odškodnino v znesku 30.000,00 EUR. Znesek 15.000,00 EUR pa je zahteval kot odškodnino v kolikor bi sodišče ugotovilo kršitev načela zakonitosti in načela častnega ravnanja ter odškodnino v znesku 24.000,00 EUR, v kolikor bi sodišče ugotovilo kršitev načel neenakopravne dostopnosti, načela zakonitosti in načela častnega ravnanja. Sodišče prve stopnje v izpodbijanem sklepu o zavrženju tožbe ugotavlja, da tožnik tožbe ni popravil v skladu z napotili iz sklepa z dne 5. 9. 2011 in da je tožbeni zahtevek še vedno nejasen in nedoločen.

Tožnik kljub pozivu sodišča prve stopnje, da tožbo popravi tako, da postavi jasen in določen tožbeni zahtevek tožbe ni ustrezno popravil in je ostal tožbeni zahtevek še vedno nedoločen. Tožnik je bil v sklepu z dne 5. 9. 2011 opozorjen, da bo sodišče prve stopnje tožbo zavrglo, če ne bo ravnal po nalogu sodišča za popravo in dopolnitev tožbe. Prav tako je prvostopenjsko sodišče tožnika opozorilo, da lahko zaprosi za brezplačno pravno pomoč in, da v kolikor bo v roku, ki je določen za popravo tožbe, vložil prošnjo za dodelitev brezplačne pravne pomoči in o tem obvestil sodišče, se bo rok za dopolnitev vloge štel šele od dneva, ko bo tožniku vročen sklep o brezplačni pravni pomoči. Tožnik pa je še naprej vztrajal pri nesklepčnem tožbenem zahtevku, čeprav bi se glede na opozorilo iz sklepa z dne 5. 9. 2011 moral zavedati, da bo sodišče prve stopnje tožbo zaradi tega zavrglo.

Glede na navedeno je sodišče prve stopnje imelo pooblastilo, da tožbo zavrže v določbi prvega odstavka 108. člena ZPP. V skladu s to določbo sodišče zavrže vlogo, če jo vložnik ne popravi ali dopolni tako, da je primerna za obravnavo. Tožnik tožbe ni popravil, kakor je to od njega zahtevalo sodišče prve stopnje, prav tako ni zaprosil za brezplačno pravno pomoč oziroma o tem ni obvestil sodišča prve stopnje, zato je predsednica senata tožbo pravilno zavrgla.

Pritožbeno sodišče ugotavlja, da niso podani s pritožbo zatrjevani razlogi, prav tako ne razlogi, na katere pritožbeno sodišče pazi po uradni dolžnosti, zato je na podlagi 2. točke 365. člena ZPP pritožbo zavrnilo kot neutemeljeno in potrdilo izpodbijani sklep sodišča prve stopnje.


Zveza:

ZPP člen 105, 108, 108/5, 180.

Pridruženi dokumenti:*

*Zadeve, v katerih je sodišče sprejelo vsebinsko enako stališče o procesnih oz. materialnopravnih vprašanjih.
Datum zadnje spremembe:
29.02.2012

Opombe:

P2RvYy0yMDEwMDQwODE1MjYyOTM4