<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Vrhovno sodišče
Delovno-socialni oddelek

VSRS Sklep VIII DoR 31/2020-7
ECLI:SI:VSRS:2020:VIII.DOR.31.2020.7

Evidenčna številka:VS00032582
Datum odločbe:10.03.2020
Opravilna številka II.stopnje:VDSS Sodba Pdp 756/2019
Datum odločbe II.stopnje:12.12.2019
Senat:mag. Marijan Debelak (preds.), Borut Vukovič (poroč.), Samo Puppis
Področje:DELOVNO PRAVO
Institut:predlog za dopustitev revizije - dopuščena revizija - policist - začasna premestitev delavca - napotitev

Jedro

Revizija se dopusti glede vprašanja, ali v primeru začasne premestitve ali napotitve uslužbenca policije v drug kraj, območje ali področje dela, skladno s prvim odstavkom 67. člena Zakona o organiziranosti in delu policije (ZODPol) veljajo omejitve iz 24. člena Kolektivne pogodbe za negospodarske dejavnosti.

Izrek

Revizija se dopusti glede vprašanja, ali v primeru začasne premestitve ali napotitve uslužbenca policije v drug kraj, območje ali področje dela, skladno s prvim odstavkom 67. člena Zakona o organiziranosti in delu policije (ZODPol) veljajo omejitve iz 24. člena Kolektivne pogodbe za negospodarske dejavnosti.

Obrazložitev

1. Sodišče prve stopnje je ugotovilo nezakonitost odločbe tožene stranke z dne 3. 4. 2018 o začasni napotitvi tožnika na delo v Generalno policijsko upravo, Upravo za policijske specialnosti, Center za varovanje in zaščito, Oddelek za varovanje objektov, Referat za zunanje varovanje objektov in jo je razveljavilo. Odločitev temelji na presoji, da odločba o začasni napotitvi tožnika ne dosega standarda ustrezne obrazloženosti, saj iz nje ni mogoče ugotoviti razlogov za odločitev, da se ravno tožnika za navedeno obdobje začasno napoti na delo v Generalno policijsko upravo. Presodilo je tudi, da je bila začasna napotitev na delo opravljena v nasprotju z določbo četrtega odstavka 24. člena Kolektivne pogodbe za negospodarske dejavnosti (v nadaljevanju KPND, Ur. l. RS, št. 18/91 s spremembami) o tem, da razporeditev delavca v drug kraj brez njegove privolitve ni mogoča, če pot na delo in z dela traja v normalnih okoliščinah z javnimi prevoznimi sredstvi več kot dve uri, saj bi tožnik že v eno smer za pot potreboval približno dve uri.

2. Sodišče druge stopnje je ugodilo pritožbi tožene stranke in sodbo sodišča prve stopnje spremenilo tako, da je tožbeni zahtevek zavrnilo. Pritrdilo je stališču pritožbe, da odločba tožene stranke o začasni napotitvi na delo dosega standard obrazloženosti, saj je v njej navedeno, da je začasna napotitev tožnika potrebna za nemoteno izvajanje nalog varovanja objektov, da je za opravljanje tega dela predvidenih 106 delovnih mest, ki pa so le delno zasedena. Postavilo se je na stališče, da se določba 24. člena KPND ne nanaša na primer, kakršen je obravnavani, temveč na razporejanje delavcev, kakor se tudi glasi naslov tega člena.

3. Zoper pravnomočno sodbo sodišča druge stopnje tožnik predlaga dopustitev revizije glede pravnega vprašanja, ali v primeru začasne premestitve ali napotitve uslužbenca policije v drug kraj, območje ali področje dela, skladno s prvim odstavkom 67. člena Zakona o organiziranosti in delu v policiji (v nadaljevanju ZODPol, Ur. l. RS, št. 15/2013 s spremembami) veljajo omejitve iz 24. člena KPND.

4. Predlog je utemeljen.

5. Prvi odstavek 367.a člena Zakona o pravdnem postopku (v nadaljevanju ZPP, Ur. l. RS, št. 26/99 s spremembami) določa, da vrhovno sodišče dopusti revizijo, če je od njegove odločitve mogoče pričakovati odločitev o pravnem vprašanju, ki je pomembno za zagotovitev pravne varnosti, enotne uporabe prava ali razvoj prava preko sodne prakse. Sodišče dopusti revizijo zlasti v naslednjih primerih, če gre za pravno vprašanje, glede katerega odločitev sodišča druge stopnje odstopa od sodne prakse vrhovnega sodišča, ali če gre za pravno vprašanje, glede katerega sodne prakse vrhovnega sodišča ni, še zlasti, če sodna praksa višjih sodišč ni enotna, ali če gre za pravno vprašanje glede katerega sodna praksa vrhovnega sodišča ni enotna.

6. Vrhovno sodišče ugotavlja, da so podani pogoji za dopustitev revizije iz 367.a člena ZPP, zato je na podlagi 367.c člena ZPP revizijo dopustilo glede vprašanja, ki je navedeno v izreku.

7. Odločitev je sprejelo soglasno.


Zveza:

RS - Ustava, Zakoni, Sporazumi, Pogodbe
Zakon o pravdnem postopku (1999) - ZPP - člen 367a, 367c
Zakon o organiziranosti in delu v policiji (2013) - ZODPol - člen 67, 67/1
Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (1991) - člen 24
Datum zadnje spremembe:
15.05.2020

Opombe:

P2RvYy0yMDE1MDgxMTExNDM2NDA0