<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Vrhovno sodišče
Delovno-socialni oddelek

VSRS Sklep VIII DoR 158/2019-6
ECLI:SI:VSRS:2019:VIII.DOR.158.2019.6

Evidenčna številka:VS00025811
Datum odločbe:22.07.2019
Opravilna številka II.stopnje:VDSS Sodba Pdp 1022/2018
Datum odločbe II.stopnje:16.05.2019
Senat:mag. Marijan Debelak (preds.), Borut Vukovič (poroč.), mag. Irena Žagar
Področje:CIVILNO PROCESNO PRAVO - DELOVNO PRAVO
Institut:predlog za dopustitev revizije - dopuščena revizija - ugoditev predlogu - plačilo nadur

Jedro

Revizija se dopusti glede vprašanja, ali se pri izplačilu nadur lahko izplača samo osnovna plača in dodatek za nadurno delo.

Izrek

Revizija se dopusti glede vprašanja, ali se pri izplačilu nadur lahko izplača samo osnovna plača in dodatek za nadurno delo.

Obrazložitev

1. Sodišče prve stopnje je toženi stranki naložilo, da tožnici plača znesek 1.993,12 EUR brutto, pristojnim organom in institucijam pa v okviru tega izplačila poravna vse ustrezne prispevke in davke, vključno z akontacijo dohodnine, tožnici pa nakaže pripadajoči netto znesek ter zakonite zamudne obresti od netto zneska od 7. 7. 2017. Zavrnilo je zahtevek za plačilo premalo izplačanih nadur v znesku 4.968,75 EUR brutto, za plačilo neizplačanih nadur v znesku 3.377,03 EUR brutto, za plačilo neizplačanih delov plač zaradi nezakonito znižanega dela mesečne plače za delovno uspešnost v skupni višini 14.843,81 EUR, za plačilo neizplačanih delov plač zaradi nezakonito znižane letne delovne uspešnosti v skupni višini 27.923,72 EUR in za plačilo neizplačane božičnice v skupni višini 7.394,42 EUR brutto.

2. Sodišče druge stopnje je zavrnilo pritožbo tožnice in potrdilo izpodbijani zavrnilni del prvostopenjske sodbe. Soglašalo je z dejanskimi ugotovitvami in pravnimi stališči sodišča prve stopnje.

3. Zoper pravnomočno sodbo sodišča druge stopnje je tožnica vložila predlog za dopustitev revizije glede naslednjih pravnih vprašanje: ali se pri izplačilu nadur lahko izplača samo osnovna plača in dodatek za nadurno delo, kdaj mora delodajalec seznaniti delavca z razlogi za znižanje plače, katera osebna okoliščina je podlaga za diskriminacijo, ali za napake letnega poročila in aktov družbe odgovarja poslovodni organ ali zaposleni, ali sodišče z zanikanjem vseh ugovorov vzbuja vtis pristranskosti, ali pripadajo toženi stranki stroški za odgovor na pritožbo tudi, če je nepotreben in ali pripadajo tožnici stroški za utemeljeni del tožbe.

4. Predlog je delno utemeljen.

5. Vrhovno sodišče na podlagi prvega odstavka 367.a člena Zakona o pravdnem postopku (v nadaljevanju ZPP, Ur. l. RS, št. 26/99 s spremembami) dopusti revizijo, če je od njegove odločitve pričakovati odločitev o pravnem vprašanju, ki je pomembno za zagotovitev pravne varnosti, enotne uporabe prava ali za razvoj prava preko sodne prakse. Vrhovno sodišče dopusti revizijo zlasti v naslednjih primerih: če gre za pravno vprašanje, glede katerega odločitev sodišča druge stopnje odstopa od sodne prakse vrhovnega sodišča, ali če gre za pravno vprašanje, glede katerega sodne prakse vrhovnega sodišča ni, še zlasti, če sodna praksa nižjih sodišč ni enotna, ali če gre za pravno vprašanje, glede katerega sodna praksa vrhovnega sodišča ni enotna.

6. Vrhovno sodišče ugotavlja, da so pogoji iz prvega odstavka 367.a člena ZPP izpolnjeni glede vprašanja, ki je navedeno v izreku, zato je na podlagi 367. c člena ZPP dopustilo revizijo glede tega vprašanja.


Zveza:

RS - Ustava, Zakoni, Sporazumi, Pogodbe
Zakon o pravdnem postopku (1999) - ZPP - člen 367.a, 367.c
Datum zadnje spremembe:
06.09.2019

Opombe:

P2RvYy0yMDE1MDgxMTExNDMxNTc0