<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Vrhovno sodišče
Gospodarski oddelek

Sklep III Ips 45/2013
ECLI:SI:VSRS:2013:III.IPS.45.2013

Evidenčna številka:VS4002291
Datum odločbe:09.07.2013
Opravilna številka II.stopnje:VSL I Cpg 1359/2012
Senat:Vladimir Balažic (preds.), Franc Testen (poroč.), dr. Mile Dolenc, dr. Miodrag Đorđević, Karmen Iglič Stroligo
Področje:CIVILNO PROCESNO PRAVO
Institut:dovoljenost revizije - nepopolna vloga - priloge dopuščene revizije - predloga za dopustitev revizije - zavrženje revizije

Jedro

Dopuščena revizija, ki ji ni priložen predlog za dopustitev revizije, je nepopolna in jo Vrhovno sodišče zavrže.

Izrek

Revizija se zavrže.

Tožena stranka krije sama svoje stroške revizijskega postopka.

Obrazložitev

1. Sodišče prve stopnje je izdalo zamudno sodbo, s katero je razsodilo, da se toženi stranki iz krivdnih razlogov, zaradi neplačevanja zapadlih obveznosti tožeči stranki, odpove pogodba o finančnem leasingu za nepremičnine št. FLN/5050 z dne 14. 3. 2008 (1. točka izreka); da je tožena stranka dolžna v roku 60 dni od pravnomočnosti te sodbe izprazniti stanovanje tožeče stranke št. 1 v pritličju večstanovanjske stavbe na naslovu ..., stoječe na parc. št. 744/10, ki je pripisana z. k. vložku št. 1368 k. o. ..., ter ga prostega oseb in stvari tožene stranke izročiti tožeči stranki v roku 15 dni, da ne bo izvršbe (2. točka izreka); da je tožena stranka dolžna tožeči stranki v roku 15 dni plačati pravdne stroške v višini 1.156,08 EUR z zakonskimi zamudnimi obrestmi, ki v primeru zamude s plačilom tečejo od prvega dne po poteku 15-dnevnega roka do plačila (3. točka izreka).

2. Sodišče druge stopnje je zavrnilo pritožbo tožene stranke in potrdilo sodbo sodišča prve stopnje.

3. Na predlog tožene stranke je Vrhovno sodišče s sklepom III DoR 87/2012-6 z dne 12. 2. 2013 revizijo dopustilo o vprašanju, ali je potrebno za sodna pisanja iz 142. člena Zakona o pravdnem postopku (v nadaljevanju ZPP), ki se vročajo subjektom (pravnim osebam) iz tretjega odstavka 139. člena ZPP, uporabiti določbe tretjega, četrtega in petega odstavka 142. člena ZPP tako, kot v primeru vročanja fizičnim osebam, v kolikor vročitev po 133. členu ZPP ni mogoča.

4. V dopuščeni reviziji vlagateljica revizije Vrhovnemu sodišču predlaga, „da reviziji ugodi in razveljavi sodbo Višjega sodišča v Ljubljani in tožeči stranki naloži povrnitev stroškov revizije in pritožbenih stroškov“.

5. Tožeča stranka na revizijo ni odgovorila.

6. Revizija ni popolna.

7. Ker je bila sodba sodišča prve stopnje izdana po uveljavitvi novele ZPP-D (Uradni list RS, št. 45/2008), se ta uporablja v revizijskem postopku (prvi in drugi odstavek 130. člena ZPP-D ter 133. člen ZPP-D).

8. Revizijo, ne glede na to, ali je dovoljena (490. člen ZPP) ali dopuščena (tretji odstavek 367. člena ZPP), stranka vedno vloži pri sodišču, ki je izreklo sodbo prve stopnje (prvi odstavek 373. člena ZPP). Za razliko od dovoljene revizije po 490. členu ZPP zakon za vložitev dopuščene revizije predpisuje dodatne procesne predpostavke oziroma zahteve: stranki, ki želi vložiti revizijo, mora to na njen predlog s sklepom dopustiti revizijsko sodišče (tretji odstavek 367. člena ZPP), dopuščeni reviziji pa mora stranka priložiti predlog za dopustitev revizije in sklep o dopustitvi revizije (drugi odstavek 373. člena ZPP).(1)

9. V obravnavanem primeru je tožena stranka dopuščeni reviziji priložila le sklep o dopustitvi revizije z dne 12. 2. 2013 (priloga B9), ne pa tudi predloga za dopustitev revizije.

10. Ker se v postopku z revizijo ne uporabljajo določbe 108. člena ZPP o vračanju nepopolnih vlog v dopolnitev (336. člen ZPP v zvezi s 383. členom ZPP), je Vrhovno sodišče nepopolno revizijo zavrglo (377. člen ZPP v zvezi z drugim odstavkom 373. člena ZPP).

11. Na podlagi prvega odstavka 165. člena ZPP je Vrhovno sodišče odločilo tudi o stroških revizijskega postopka. Tožena stranka v revizijskem postopku ni uspela, zato po prvem odstavku 154. člena ZPP sama krije stroške revizije.

---.---

Op. št. (1): Pomen te procesne zahteve je revizijsko sodišče že podrobno obrazložilo v zadevi II Ips 410/2010 z dne 14. 7. 2011.


Zveza:

ZPP člen 108, 336, 367, 367/3, 373, 373/1, 373/2, 377, 383, 490.
Datum zadnje spremembe:
23.07.2013

Opombe:

P2RvYy0yMDEyMDMyMTEzMDU1MTkw