<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Vrhovno sodišče
Gospodarski oddelek

Sklep III DoR 114/2011
ECLI:SI:VSRS:2012:III.DOR.114.2011

Evidenčna številka:VS4001961
Datum odločbe:05.03.2012
Opravilna številka II.stopnje:VSM I Cpg 240/2011
Področje:CIVILNO PROCESNO PRAVO
Institut:predlog za dopustitev revizije - zavrnitev predloga za dopustitev revizije

Jedro

Pogoji za dopustitev revizije iz 367.a člena ZPP niso izpolnjeni.

Izrek

Predlog se zavrne.

Obrazložitev

1. Sodišče prve stopnje je zavrglo tožbo z zahtevkom za ugotovitev obstoja terjatve tožeče stranke do toženke v višini 40.649,59 EUR in zavrnilo zahtevek za plačilo navedenega zneska. Sodišče druge stopnje je prvostopenjsko sodbo potrdilo.

2. Tožeča stranka vlaga predlog za dopustitev revizije, v katerem zastavlja naslednja pravna vprašanja:

- Ali sta sodišči prve in druge stopnje pravilno uporabili in svojo odločitev oprli na 286. člen Zakona o pravdnem postopku (v nadaljevanju ZPP) o prekluziji, čeprav se da iz navedb in dokazov, ki jih je tožeča stranka pravočasno navedla in predložila, po izvedenem dokaznem postopku ugotoviti pravno relevantna dejstva, ki jih sodišči zaradi prekluzije štejeta za nedokazana, ob dejstvu, da jih nasprotna stranka ni niti prerekala?

- Ali je lahko tožeča stranka prekludirana glede dejstev, ki jih tožena stranka ni zanikala in se v skladu z določbo 214. člena ZPP štejejo za priznana?

- Ali se lahko šteje vloga, ki jo je sodišče dopustilo, zanjo pa ni postavilo roka in zaradi tega glavno obravnavo preložilo, za prepozno, čeprav jo je tožeča stranka podala pred datumom novega razpisa glavne obravnave?

- Če iz zapisnika o glavni obravnavi ni mogoče ugotoviti, ali je bil prvi narok za glavno obravnavo opravljen ali ne, ker je sodišče glavno obravnavo preložilo za določen čas, na naroku pa se niso izvedli nobeni dokazi (prvi odstavek 284. člena ZPP) in na vabilu ni bilo izrecno navedeno, da je sodišče stranke vabilo na pripravljalni narok in na prvi narok za glavno obravnavo, ali je mogoče šteti, da je bil prvi narok za glavno obravnavo opravljen in da je zato stranka prekludirana v svojih dejanjih?

Ali je sodišče ravnalo pravilno, ko pri odločanju ni uporabilo materialnega prava o cesiji (417. do 419. člen OZ), zlasti glede prehoda odstopljene terjatve v pravno sfero prevzemnice in glede tega, kdaj lahko dolžnik izpolni le prevzemnici, in ko pri odločanju ni uporabilo določb o zakoniti subrogaciji (275. člen oziroma 1018. člen OZ), na podlagi katerih je prevzemnica, ki je terjatev odstopila, pridobila terjatev nazaj v svojo pravno sfero?

3. Ker niso izpolnjeni pogoji za dopustitev revizije iz 367.a člena ZPP, je revizijsko sodišče na podlagi drugega odstavka 367.c člena ZPP predlog tožeče stranke za dopustitev revizije zavrnilo.


Zveza:

ZPP člen 214, 286, 367a, 367c, 367c/2.
Datum zadnje spremembe:
20.03.2012

Opombe:

P2RvYy0yMDEwMDQwODE1MjYzNjUw