<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Vrhovno sodišče
Civilni oddelek

Sklep II DoR 130/2010
ECLI:SI:VSRS:2010:II.DOR.130.2010

Evidenčna številka:VS0012747
Datum odločbe:09.06.2010
Opravilna številka II.stopnje:VSM I Cp 1917/2009
Področje:CIVILNO PROCESNO PRAVO
Institut:predloga za dopustitev revizije - zavrnitev predloga za dopustitev revizije

Jedro

Ker niso izpolnjeni pogoji, je Vrhovno sodišče predlog za dopustitev revizije zavrnilo.

Obrazložitev

Predlog se zavrne.

OBRAZLOŽITEV:

1. Sodišče prve stopnje je zavrnilo primarna zahtevka, naj se sodba Okrožnega sodišča na Ptuju P 58/2002 z dne 8. 4. 2004 razveljavi, in naj se ugotovi, da A. K. na dan podržavljenja 27. 8. 1945 ni bil lastnik nepremičnin 371/11 in 371/12, vl. št. ..., k.o. ..., in podredne zahtevke, ki je poleg primarnih zahtevkov vseboval še zahtevek za ugotovitev ničnosti izjave o pripoznavi, dane v pravdi P 58/2002.

2. Sodišče druge stopnje je pritožbo tožnic (razen deloma glede stroškov) zavrnilo in sodbo sodišča prve stopnje potrdilo. Navedlo je, da preizkus pravilnosti sodbe izven postopka s pravnimi sredstvi ni mogoč. Pri tem se je sklicevalo na sodbo Vrhovnega sodišča II Ips 602/99 in sodbo Višjega sodišča v Mariboru Cp 2210/2007. Razlogi, ki jih tožnici uveljavljata, so razlogi, ki bi jih lahko uveljavljali s pravnimi sredstvi (op.: v denacionalizacijskem postopku), niso pa razlogi, zaradi katerih bi sodba izgubila svojo bistveno lastnost, tj. da z močjo pravnomočnosti ureja določeno pravno razmerje med subjekti postopka. Zavrnilo je tudi pritožbene navedbe o primerljivosti obravnavane zadeve z zadevama Vrhovnega sodišča II Ips 183/2005 in Višjega sodišča v Ljubljani I Cp 145/2004.

3. Tožnici sta v predlogu za dopustitev revizije navedli, da bi bilo po analogiji z zakonsko ureditvijo izpodbijanja sodne poravnave treba dopustiti izpodbijanje sodbe na podlagi pripoznave, kadar izjava o pripoznavi predstavlja nedovoljeno (in zatorej nično) razpolaganje strank v pravdnem postopku. Stališče, da je izjavo v postopku mogoče izpodbijati po določbah obligacijskih predpisov, predstavlja razvoj sodne prakse, ki zahteva nadgradnjo v smeri, da se dopusti izpodbijanje sodnih odločb. Le tako bo tožnicama zagotovljeno sodno varstvo in enako varstvo pravic. Poleg tega izpodbijana sodba nima razlogov o tem, ali je zahtevek zaradi uveljavljanja ničnosti pravilen. Trdita, da odločitev sodišča druge stopnje odstopa od sodne prakse Vrhovnega sodišča glede ničnosti procesnih dejanj in glede pravilnosti zahtevka glede ničnosti, od odločitve pa je pričakovati odločitev o vprašanju izpodbijanja sodnih odločb.

4. Ker pogoji za dopustitev revizije iz prvega odstavka 367.a člena Zakona o pravdnem postopku niso podani, je Vrhovno sodišče predlog zavrnilo (drugi odstavek 367.c člena Zakona o pravdnem postopku).


Zveza:

ZPP člen 367a, 367a/1, 367c, 367c/2.

Pridruženi dokumenti:*

*Zadeve, v katerih je sodišče sprejelo vsebinsko enako stališče o procesnih oz. materialnopravnih vprašanjih.
Datum zadnje spremembe:
28.07.2010

Opombe:

P2RvYy0yMDEwMDQwODE1MjQ1NDE5