<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Vrhovno sodišče
Delovno-socialni oddelek

VSRS Sklep VIII R 24/2017
ECLI:SI:VSRS:2017:VIII.R.24.2017

Evidenčna številka:VS00005157
Datum odločbe:25.10.2017
Senat:mag. Marijan Debelak (preds.), mag. Irena Žagar (poroč.), Marjana Lubinič
Področje:CIVILNO PROCESNO PRAVO - DELOVNO PRAVO
Institut:delegacija pristojnosti - predlog za določitev drugega stvarno pristojnega sodišča

Jedro

Pogodbeno razmerje med sodiščem in tožečo stranko predstavlja okoliščino, zaradi katere bi bil lahko okrnjen videz nepristranskosti sodišča. Zato je podan tehten razlog, da o tožbenem zahtevku, v katerem pogodbena stranka nastopa kot tožeča stranka, ne odloča krajevno pristojno sodišče.

Izrek

Za odločanje v tem sporu se določi Delovno sodišče v Mariboru.

Obrazložitev

1. Tožeča stranka je pri Delovnem sodišču v Mariboru vložila tožbo zoper toženo stranko zaradi kršenja konkurenčne klavzule in plačila 10.000,00 EUR. V tožbi je navedla, da za krajevno pristojno Delovno sodišče v Celju opravlja naloge s področja varnosti in zdravja pri delu, zato le to po njenem mnenju ne more odločati v predmetnem sporu. Tožbo je vložila na obema strankama najbližje sodišče.

2. Tožena stranka je ugovarjala krajevni pristojnosti Delovnega sodišča v Mariboru. Po njenem mnenju je za odločanje pristojno Delovno sodišče v Celju, na območju katerega ima tožena stranka stalno prebivališče in na območju katerega je opravljala delo. Navedla je, da poskuša tožeča stranka z nezakonitim samovoljnim prenosom pristojnosti dejansko "izločiti" sodišče, ki je na podlagi 8. člena Zakona o delovnih in socialnih sodiščih (ZDSS-1, Ur. l. RS, št. 2/2004) pristojno za odločanje v tem sporu.

3. Delovno sodišče v Mariboru je 31. 8. 2017 sklenilo, da ni pristojno za odločanje in je zadevo odstopilo Delovnemu sodišču v Celju kot krajevno pristojnemu sodišču.

4. Predsednica Delovnega sodišča v Celju je predlagala, da Vrhovno sodišče določi drugo stvarno pristojno sodišče za odločanje, saj ima s tožečo stranko sklenjeno pogodbo za opravljanje strokovnih nalog varstva pri delu in pred požarom.

5. Na podlagi 67. člena Zakona o pravdnem postopku (ZPP, Ur. l. RS, št. 26/99 s spremembami) lahko Vrhovno sodišče na predlog stranke ali pristojnega sodišča določi drugo stvarno pristojno sodišče, da postopa v zadevi, če je očitno, da se bo tako lažje opravil postopek, ali če so za to podani drugi tehtni razlogi.

6. Pogodbeno razmerje med sodiščem in tožečo stranko predstavlja okoliščino, zaradi katere bi bil lahko okrnjen videz nepristranskosti sodišča. Zato je podan tehten razlog, da o tožbenem zahtevku, v katerem pogodbena stranka nastopa kot tožeča stranka, ne odloča krajevno pristojno sodišče.

7. Vrhovno sodišče je predlogu za prenos pristojnosti ugodilo in za odločanje v tej zadevi določilo krajevno najbližje stvarno pristojno sodišče, to je Delovno sodišče v Mariboru.


Zveza:

RS - Ustava, Zakoni, Sporazumi, Pogodbe
Zakon o pravdnem postopku (1999) - ZPP - člen 67
Zakon o delovnih in socialnih sodiščih (2004) - ZDSS-1 - člen 8

Pridruženi dokumenti:*

*Zadeve, v katerih je sodišče sprejelo vsebinsko enako stališče o procesnih oz. materialnopravnih vprašanjih.
Datum zadnje spremembe:
21.11.2017

Opombe:

P2RvYy0yMDE1MDgxMTExNDEyNzky