<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Višje sodišče v Ljubljani
Gospodarski oddelek

VSL sklep IV Cpg 19/2001
ECLI:SI:VSLJ:2001:IV.CPG.19.2001

Evidenčna številka:VSL04320
Datum odločbe:22.05.2001
Področje:sodni register
Institut:vpis v sodni register

Jedro

V sodni register se vpišejo le tisti subjekti, ki jih opredeljuje 3. člen Zakona o sodnem registru.

 

Izrek

Pritožbama se ugodi in se sklepa registrskega sodišča spremenita tako, da se predlog za vpis SKLADA O. IN P., zavrne. Predlagatelj nosi sam svoje stroške odgovora na pritožbo.

 

Obrazložitev

Registrsko sodišče je vpisalo ustanovitev SKLADA O. IN P. S popravnim sklepom pa je popravilo vpis napačne matične številke. Zoper sklep o vpisu sta se pravočasno pritožila udeleženca E.M. in T.M. Zoper popravni sklep se je hkrati pritožil E.M. V pritožbi sta navedla, da sta oba člana Sklada za vzajemno pomoč s. iz katerega je nastal subjekt vpisa. Pritožnika se protivita takemu preoblikovanju Sklada za vzajemno pomoč s., saj kot njena soustanovitelja na takšno obliko ne pristajata. Pritožba je bila vročena predlagatelju, ki je odgovoril, da pritožba ni utemeljena in predlagal, naj jo pritožbeno sodišče zavrne in potrdi izpodbijani sklep. Pritožba je utemeljena. Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Ur.l. RS, št. 106/99, v nadaljevanju ZPIZ-1) je v svojih prehodnih določbah predpisal preoblikovanje določenih obstoječih pravnih subjektov v nove, v tem zakonu posebej opredeljene subjekte. Tako je v 1. odst. 451. člena predpisal, da se "Sklad za vzajemno pomoč", preoblikuje v "Sklad o.", ki je opredeljen v 382. členu ZPIZ-1. Iz listin v spisu izhaja, da je prišlo pri Skladu za vzajemno pomoč do preoblikovanja v Sklad o. in p. na občnem zboru dne 6.6.2000. Ker je kot rečeno že sam zakon posebej predpisal preoblikovanje "Sklada za vzajemno pomoč" se člani le-tega takšnemu preoblikovanju ne morejo upreti, saj gre za zakonsko obveznost. Zato so pritožbene trditve udeležecev-članov "Sklada za vzajemno pomoč" neupoštevne. Pri uradnem preizkusu izpodbijanega sklepa pa je pritožbeno sodišče ugotovilo, da je registrsko sodišče zmotno uporabilo materialno pravo. Subjekt vpisa "Sklad o. in p." namreč ni eden od subjektov, ki so taksativno našteti v 1. odst. 3. člena v točkah od 1 do 11 ZSreg, za katere je predpisano, da se vpišejo v sodni register. Po določbi 12. točke 1. odst. 3. člena ZSReg je predvideno, da se vpišejo v sodni register tudi druge pravne in fizične osebe, za katere tako določa zakon. ZPIZ-1 je v 1. odst. 382. člena določil, da je "Sklad o." pravna oseba, ni pa predvidel, da se vpiše v sodni register. Glede na navedeno pritožbeno sodišče ugotavlja, da ni zakonske podlage za vpis "Sklada o. in p." v sodni register. Zato je pritožbeno sodišče izpodbijani sklep spremenilo tako, da je predlagateljev predlog za vpis v sodni register zavrnilo (4. točka 39. člena v zvezi s 3. točka 40. člena ZSReg). Predlagatelj nosi sam svoje stroške odgovora na pritožbo, saj po določbi 18. člena ZSReg vsak udeleženec plača svoje stroške.

 


Zveza:

ZSReg člen 3, 3/1, 3, 3/1. ZPIZ-1 člen 382, 382/1, 451, 451/1, 382, 382/1, 451, 451/1.
Datum zadnje spremembe:
23.08.2009

Opombe:

P2RvYy01NTk4Mg==