<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Višje sodišče v Ljubljani
Gospodarski oddelek

VSL sklep Cpg 993/96
ECLI:SI:VSLJ:1996:CPG.993.96

Evidenčna številka:VSL00627
Datum odločbe:04.09.1996
Področje:PRAVO DRUŽB
Institut:izključitev družbenika iz družbe

Jedro

Dejstvo, da zoper družbenika teče postopek za izključitev iz družbe z omejeno odgovornostjo, ne vpliva na njegovo pravico do informacije in vpogleda v poslovne knjige in spise.

 

Izrek

Pritožba se zavrne kot neutemeljena in se sklep sodišča prve stopnje potrdi.

 

Obrazložitev

Sodišče prve stopnje je sklenilo: "Direktorica podjetja CI d.o.o., gospa N. P. je dolžna podjetju C p.o. nemudoma poslati bilanco stanja in bilanco uspeha za leti 1992 in 1993, oziroma omogočiti predstavniku predlagatelja vpogled v te dokumente." Zoper sklep se je nasprotni udeleženec pravočasno pritožil iz vseh pritožbenih razlogov in predlagal njegovo spremembo. Navedel je, da predlagatelj ni upravičen do vpogleda listin, ker teče postopek za njegovo izključitev iz družbe. Obvestil je sodišče, da N. P. od jeseni 1994 ni več direktorica družbe, zato sklepa ne more realizirati.

Pritožba ni utemeljena.

Okoliščina, da zoper predlagatelja teče pravda na izključitev iz družbe, za odločitev o njegovi pravici do vpogleda v poslovne knjige in spise ne more biti odločilna. Do izključitve je predlagatelj družbenik v družbi z omejeno odgovornostjo in mu ta pravice brez dvoma gre, razen če bi bili izpolnjeni pogoji iz 2. odst. 446. člena ZGD, ki pa jih nasprotni udeleženec v pritožbi sploh ne zatrjuje.

Dejstvo, da N. P. ni več direktorica družbe, je zatrjevano povsem na splošno in ni potrjeno z vpisi v sodni register, kar se tiče interesa nasprotnega udeleženca za upoštevanje tega dejstva pa za odločitev o pritožbi nepomembno.

Pritožbeno sodišče je tako ugotovilo, da ni podan nobeden od pritožbenih razlogov. Zato je neutemeljeno pritožbo zavrnilo in potrdilo napadeni sklep (2. točka 380. člena ZPP v zvezi s 37. členom ZNP).

 


Zveza:

ZGD člen 446, 447, 446, 447.
Datum zadnje spremembe:
23.08.2009

Opombe:

P2RvYy00NjcxNg==