<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Višje sodišče v Ljubljani
Gospodarski oddelek

VSL sklep I Cpg 1332/03
ECLI:SI:VSLJ:2005:I.CPG.1332.03

Evidenčna številka:VSL05248
Datum odločbe:17.03.2005
Področje:civilno procesno pravo
Institut:postopek

Jedro

Tožeča stranka je tožbeni zahtevek glede na ugovorne navedbe tožene

stranke v ugovoru zoper sklep o izvršbi na podlagi verodostojne

listine modificirala in utemeljila s pripravljalno vlogo z dne

2.4.2003, katero je predložila na naroku za glavno obravnavo dne

2.4.2003, ki je bil opravljen v odsotnosti tožene stranke. Navedena

vloga je bila toženi stranki vročena šele ob vročitvi sodbe dne

9.4.2003. S tem je bila toženi stranki dejansko odvzeta možnost

obravnavanja pred sodiščem, kar predstavlja citirano absolutno

bistveno kršitev postopka.

 

Izrek

Pritožbi se ugodi, izpodbijana sodba se v 1. in 3. točki izreka

razveljavi in v tem delu zadeva vrne prvostopnemu sodišču v novo

sojenje.

Odločitev o pritožbenih stroških se pridrži za končno odločbo.

 

Obrazložitev

Z izpodbijano sodbo je prvostopno sodišče sklep o izvršbi Okrajnega

sodišča v Ljubljani, opr.št. Ig z dne obdržalo v veljavi v 1. točki

izreka za glavnico 2.228.513,43 SIT z zakonskimi zamudnimi obrestmi

od zneska:

- 242.955,46 SIT od 29.4.2000 do plačila

- 64.731,39 SIT od 29.4.2000 do plačila

- 244.586,28 SIT od 30.5.2000 do plačila

- 399.032,04 SIT od 30.5.2000 do plačila

- 246.052,99 SIT od 29.6.2000 do plačila

- 284.081,32 SIT od 29.6.2000 do plačila

- 247.448,06 SIT od 30.7.2000 do plačila

- 249.103,24 SIT od 29.8.2000 do plačila

- 250.521,95 SIT od 29.8.2000 do plačila.

Isti sklep o izvršbi je obdržalo v veljavi tudi v 3. točki izreka (1.

točka izreka sodbe). V preostalem delu je sklep o izvršbi v 1. točki

izreka razveljavilo in postopek v tem delu ustavilo (2. točka

izreka). Toženi stranki je naložilo povrnitev pravdnih stroškov

tožeče stranke v znesku 146.200,00 SIT z zakonskimi zamudnimi

obrestmi od 2.4.2003 do plačila (3. točka izreka).

Zoper sodbo je pravočasno vložila pritožbo tožena stranka zaradi

nepopolno ugotovljenega dejanskega stanja in predlagala pritožbenemu

sodišču, da izpodbijano sodbo razveljavi ter zadevo vrne prvostopnemu

sodišču v nov postopek. Iz pritožbenih navedb je razvidno, da

pritožnik ne izpodbija odločitve prvostopnega sodišča v tistem delu,

ki predstavlja sklep o ustavitvi postopka v posledici skrčitve

tožbenega zahtevka, zato se je pritožbeno sodišče omejilo na

preizkušanja zgolj 1. in 3. točke izreka izpodbijane sodbe.

Tožeča stranka je v odgovoru na pritožbo pritožbenemu sodišču

predlagala, da pritožbo zavrne in izpodbijano sodbo potrdi.

Pritožba je utemeljena.

Pritožbeno sodišče je v okviru uradnega preizkusa sodbe ugotovilo

absolutno bistveno kršitev postopka iz 8. točke 2. odstavka 339.

člena ZPP, s čimer je podan razveljavitveni razlog iz 1. odstavka

354. člena ZPP. Tožeča stranka je tožbeni zahtevek glede na ugovorne

navedbe tožene stranke v ugovoru zoper sklep o izvršbi na podlagi

verodostojne listine modificirala in utemeljila s pripravljalno vlogo

z dne 2.4.2003, katero je predložila na naroku za glavno obravnavo

dne 2.4.2003, ki je bil opravljen v odsotnosti tožene stranke.

Navedena vloga je bila toženi stranki vročena šele ob vročitvi sodbe

dne 9.4.2003. S tem je bila toženi stranki dejansko odvzeta možnost

obravnavanja pred sodiščem, kar predstavlja citirano absolutno

bistveno kršitev postopka. Tožeča stranka je namreč v navedeni vlogi

prvotni tožbeni zahtevek skrčila in specificirano utemeljila

posamezne postavke, ki predstavljajo skrčeni znesek tožbenega

zahtevka. Na takšne trditve bi prvostopno sodišče toženi stranki

moralo ponuditi možnost, da se izjasni (1. odstavek 5. člena ZPP).

Navedeno pomanjkljivost bo torej potrebno odpraviti v ponovljenem

postopku.

Pritožbeno sodišče pa pri tem opozarja tudi na materialno pravno

zmotno izhodišče prvostopnega sodišča glede utemeljitve razlike v

višini 106.052,61 SIT, ki se nanaša na ugovorno trditev tožene

stranke glede plačila vtoževanih obveznosti. Tožena stranka je s tem

v zvezi zatrjevala plačilo 1.839.762,18 SIT in predložila o tem

listinska dokazila. Zgolj iz ugotovitve prvostopnega sodišča, da iz

dokazil, ki jih je ponudila tožena stranka, ne izhaja katere svoje

obveznosti do tožnika je tožena z delnimi plačili poravnala pa je

materialnopravno napačno sklepanje, da tožena stranka ni dokazala

plačila zneska nad 1.733.709,57 SIT, katerega priznava tožeča

stranka. Ob tako postavljenih trditvah tožene stranke je na strani

tožeče stranke trditveno in dokazno breme, da s plačili, na katere se

sklicuje tožena stranka niso bile poravnane vtoževane obveznosti v

višini, ki jo zatrjuje tožena stranka.

Odločitev o pritožbenih stroških temelji na 3. odstavka 165.člena

ZPP.

 


Zveza:

ZPP člen 5, 5/1, 339, 339/2, 339/2-8, 5, 5/1, 339, 339/2, 339/2-8.
Datum zadnje spremembe:
23.08.2009

Opombe:

P2RvYy0zNjk4OA==