<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Višje sodišče v Ljubljani
Gospodarski oddelek

VSL sklep IV Cpg 342/2010
ECLI:SI:VSLJ:2010:IV.CPG.342.2010

Evidenčna številka:VSL0055716
Datum odločbe:01.04.2010
Področje:SODNI REGISTER
Institut:izključitev družbenika iz d.o.o. - vpis izključitve družbenika iz d.o.o. - vročanje predloga izključenemu družbeniku

Jedro

Ker gre za vpis, na katerega se nanaša predlog za vpis v sodni register, s katerim bi bila prizadeta pravica, s sklepom skupščine izključnega družbenika družbe, bi moralo sodišče prve stopnje predlog z listinami vročati tudi njemu.

Izrek

Pritožbi se ugodi, izpodbijani sklep se razveljavi in se zadeva vrne sodišču prve stopnje v novo odločanje.

Obrazložitev

Z uvodoma citiranim sklepom je registrsko sodišče delno zavrnilo predlog predlagatelja za splošni vpis spremembe pri subjektu vpisa Z. d.o.o..

Predlagatelj se je zoper sklep pritožil, uveljavljal je vse pritožbene razloge ter pritožbenemu sodišču predlagal, da njegovi pritožbi ugodi in izpodbijani sklep spremeni tako, da dovoli vpis sprememb v sodni register, podrejeno pa, da izpodbijani sklep razveljavi in zadevo vrne sodišču prve stopnje v novo odločanje.

Pritožba je utemeljena.

Izpodbijani sklep je po oceni pritožbenega sodišča obremenjen z bistveno kršitvijo določb postopka, ker izrek ne vsebuje opredelitve tistega dela predloga, ki ga je sodišče zavrnilo, zaradi česar je nedoločen in ga ni mogoče preizkusiti. Da gre za predlog vpisa izključitve družbenika AA iz družbe, sicer izhaja iz obrazložitve sklepa, vendar bi moralo registrsko sodišče predlog, ki ga je zavrnilo z delnim sklepom, določno navesti tudi v izreku sklepa, da bi lahko pritožbeno sodišče odločalo o utemeljenosti pritožbe zoper odločitev sodišča prve stopnje.

Nadalje pritožbeno sodišče ugotavlja, da sodišče prve stopnje ni opravilo predhodnega preizkusa predloga, saj iz podatkov spisa izhaja, da predlagatelj glede na podani predlog vpisa pri spremembi družbenika ni predložil čistopisa družbene pogodbe (prvi odstavek 42. člena Uredbe o vpisu družb in drugih pravnih oseb v sodni register), k čemur bi ga moralo sodišče predhodno pozvati (1. odstavek 30. člena ZSReg).

Ker gre za vpis, na katerega se nanaša predlog za vpis v sodni register, s katerim bi bila po oceni pritožbenega sodišča prizadeta pravica, s sklepom skupščine izključenega družbenika družbe AA, pa bi moralo sodišče prve stopnje predlog z listinami vročati tudi njemu (2. odstavek 31. člena ZSReg), s pozivom da v roku 8 dni vloži morebitne ugovore zoper predlagani vpis in z opozorilom na posledice nevložitve ugovora (3. odstavek 31. člena ZSReg).

Glede na navedeno je pritožbeno sodišče pritožbi ugodilo, izpodbijani sklep razveljavilo in zadevo vrnilo sodišču prve stopnje v novo odločanje (2. točka 39. člena ZSReg), ne da bi presojalo pravilnosti razlogov sodišča prve stopnje o tem, da družbena pogodba subjekta vpisa med pogoji za izključitev družbenika ne vsebuje razlogov, zaradi katerih je bil izključen družbenik, za katerega predlaga družba izbris.

Ob razlagi določb družbene pogodbe v delu, v katerem določa pogoje za izključitev družbenika iz družbe, pa bo moralo sodišče prve stopnje pri ponovnem odločanju presojati tako trditve predlagatelja kot tudi stališče, ki ga bo eventualno ponudil družbenik, na katerega se vpis nanaša.


Zveza:

ZSReg člen 31, 31/2.
Datum zadnje spremembe:
07.07.2010

Opombe:

P2RvYy0yMDEwMDQwODE1MjQ0OTA2