<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Višje sodišče v Ljubljani
Gospodarski oddelek

VSL sodba I Cpg 1549/99
ECLI:SI:VSLJ:2000:I.CPG.1549.99

Evidenčna številka:VSL01896
Datum odločbe:15.02.2000
Področje:statusno pravo
Institut:tožba - izključitev družbenika iz družbe

Jedro

Zaradi zamujenih rokov za ničnostno in izpodbojno tožbo ostaja (zaenkrat) neizpodbito dejstvo, da sta bili toženki s sklepom skupščine družbe izključeni kot družbenici. Pri tem pa za odločitev o zahtevku na ugotovitev, da nista družbenici, ni pomembno, da sta bili pred izključitvijo družbenici.

 

Izrek

1. Pritožbi toženk se kot neutemeljeni zavrneta in se sodba sodišča prve stopnje v izpodbijanem delu potrdi.

2. Prva toženka sama trpi stroške pritožbe.

3. Tožeča stranka sama trpi stroške pritožbenih odgovorov.

 

Obrazložitev

Sodišče prve stopnje je delno ugodilo primarnemu tožbenemu zahtevku in je ugotovilo, da toženki nista družbenici tožeče stranke (1. točka izreka), medtem ko je preostali del primarnega tožbenega zahtevka (na ugotovitev, da družbena pogodba z dne 19.9.1994 ni veljavna) in podrejena tožbena zahtevka (na izključitev toženk kot družbenic iz tožeče stranke in na razvezo družbene pogodbe z dne 19.9.1994) kot neutemeljene zavrnilo (2. in 3. točka izreka). Pri tem je tožeči stranki naložilo povrnitev 247.533,00 SIT pravdnih stroškov prve toženke z zakonitimi zamudnimi obrestmi od 5.5.1999 do plačila in povrnitev 235.104,75 SIT pravdnih stroškov druge toženke (4. točka izreka).

Prva toženka se je pritožila zoper ugodilni del navedene sodbe (1. točko izreka), posledično pa tudi zoper njen stroškovni del (4. točko izreka), saj ji je bilo priznano le 75 % njenih pravdnih stroškov.

Uveljavljala je vse pritožbene razloge (iz 1. odst. 353. čl. Zakona o pravdnem postopku (ZPP/77)) ter predlagala razveljavitev izpodbijanega dela prvostopne sodbe z vrnitivjo zadeve v razveljavljenem delu v novo obravnavanje. Pri tem je priglasila stroške pritožbe.

Druga toženka se je tudi pritožila zoper ugodilni del navedene sodbe (1. točko izreka), posledično pa tudi zoper njen stroškovni del (4. točko izreka), saj ji je bilo priznano le 75 % njenih pravdnih stroškov. Uveljavljala je vse pritožbene razloge (iz 1. odst. 353. čl. ZPP/77) ter predlagala razveljavitev izpodbijanega dela prvostopne sodbe z vrnitvijo zadeve v razveljavljenem delu v ponovno odločanje. Pri tem ni priglasila stroškov pritožbe.

Pritožbi sta bili vročeni tožeči stranki, ki je nanju odgovorila (po pooblaščenem odvetniku). Kot neutemeljene je prerekala pritožbene navedbe in predlagala zavrnitev obeh pritožb. Pri tem je priglasila stroške pritožbenih odgovorov.

Toženki sta odgovorili vsaka na odgovor zoper svojo pritožbo (po pooblaščenem odvetniku). Kot neutemeljene sta prerekali navedbe iz pritožbenega odgovora in vztrajali pri svoji pritožbi. Pri tem nista priglasili stroškov odgovora na pritožbeni odgovor.

Sodišče druge stopnje je postopek (glede na 1. odst. 498. čl. ZPP/99) nadaljevalo po določbah ZPP/77. Pritožbi nista utemeljeni.

Tožeča stranka je dne 24.7.1997 (med drugim) vložila tudi tožbo na ugotovitev, da toženki nista njeni družbenici. Sodišče prve stopnje je takšnemu zahtevku ugodilo (1. točka izreka izpodbijane sodbe), kar (glede na to da se sodi "ex nunc", ne pa "ex tunc") pomeni, da je ugotovilo, da toženki dne 5.5.1999, ko je zaključilo glavno obravnavo, nista bili družbenici tožeče stranke.

Takšna odločitev (po oceni sodišča druge stopnje) ustreza dejanskemu stanju in je materialnopravno pravilna. Dne 15.4.1999 (torej pred izdajo izpodbijane sodbe) je namreč Višje sodišče v Ljubljani s sodbo pod opr. št. ... (priloga A 11) potrdilo sodbo Okrožnega sodišča v Ljubljani z dne ..., pod opr. št. ...(priloga A 12), s katero je bil (med drugim) zavrnjen tudi zahtevek prve toženke, da se ugotovi, da je sklep skupščine tožnika z dne 29.1.1996 o izključitvi prve in druge toženke (kot družbenic) iz tožnika (družbe) pravno neobstoječ.

Takšna odločitev pa (glede na zamudo roka za vložitev ničnostne in izpodbojne tožbe) pomeni, da toženki dne 5.5.1999 dejansko nista bili več družbenici tožnika, ne glede na to ali sta bili njegovi družbenici po družbeni pogodbi z dne 19.9.1994 (priloga B 4). Toženki sta sicer navedeni kot stranki družbene pogodbe z dne 19.9.1994, torej kot družbenici, vendar bi bilo mogoče iz dejstva, da nista navedeni kot stranki družbene pogodbe z dne 23.8.1995 (priloga C 8), sklepati, da nista bili več družbenici tožnika (prim. razlogovanje Višjega sodišča v Ljubljani v sklepu z dne 6.7.1999, pod opr. št. II Cpg 686/99-2). Toženki sta bili na skupščini tožnika dne 29.1.1996 (prilogi A 2 in C 4) izključeni iz družbe (tožnika), iz česar bi bilo sicer mogoče sklepati, da sta bili, kljub temu da nista navedeni kot stranki družbene pogodbe z dne 23.8.1995, vseeno njegovi članici, vendar pa ostaja (zaenkrat) neizpodbito dejstvo, da sta bili na skupščini dne 29.1.1996 izključeni kot družbenici tožeče stranke, saj (zaenkrat) v nobenem od številnih sodnih postopkov ni bilo ugotovljeno nasprotno (prim. razlogovanje Višjega sodišča v Ljubljani v sklepu z dne 6.7.1999, pod opr. št. II Cpg 686/99-2).

Ker se preteklih dejstev (da sta bili toženki družbenici tožnika po družbeni pogodbi z dne 19.9.1994) ne ugotavlja in ker toženki ob zaključku glavne obravnave pred sodiščem prve stopnje (zaradi izključitve) dejansko nista bili družbenici tožnika, se pokaže, da ugotovitev prvostopnega sodišča, da toženki dne 5.5.1999 nista bili družbenici tožnika, ustreza tistemu dejanskemu in pravnemu stanju, kot je bilo ugotovljeno dne 5.5.1999, tj. ob koncu glavne obravnave na prvi stopnji. Zato je sodišče druge stopnje, ki tudi ni zasledilo nobene od sicer uradoma upoštevnih absolutnih bistvenih postopkovnih kršitev, medtem ko pritožnici morebitnih relativnih nista konkretizirali, njuni pritožbi na podlagi 368. čl. ZPP/77 kot neutemeljeni zavrnilo in potrdilo izpodbijani del prvostopne sodbe (1. točka izreka).

Ker glede na navedeno ostala (v pritožbi zatrjevana) dejstva niso pravno relevantna, se sodišče druge stopnje z njimi ni ukvarjalo.

Ker prva toženka (tako kot tudi druga toženka) s pritožbo ni uspela, je sodišče druge stopnje na podlagi 1. odst. 166. čl. v zvezi s 1. odst. 154. čl. ZPP/77 sklenilo, da sama trpi stroške svoje pritožbe (2. točka izreka).

Ker tožeča stranka v odgovorih na pritožbi toženk ni navedla ničesar bistvenega (odgovarjala je namreč na pritožbene trditve, ki jih pritožbeno sodišče kot pravno nepomembnih niti ni obravnavalo), je sodišče druge stopnje na podlagi 1. odst. 166. čl. v zvezi s 155. čl.

ZPP/77 sklenilo, da sama trpi stroške svojih pritožbenih odgovorov (3. točka izreka).

 


Zveza:

ZOR člen 55, 55/4, 88, 88/3, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 55, 55/4, 88, 88/3, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117. ZGD člen 409, 409/1, 450, 450/4, 409, 409/1, 450, 450/4.
Datum zadnje spremembe:
23.08.2009

Opombe:

P2RvYy01MTM2NQ==