Izberite podatkovne zbirke.

Število zadetkov: 128cT1pemtsanUlQzQlOERpdGV2JTIwZHJ1JUM1JUJFYmVuaWthJmRhdGFiYXNlJTVCU09WUyU1RD1TT1ZTJmRhdGFiYXNlJTVCSUVTUCU1RD1JRVNQJl9zdWJtaXQ9aSVDNSVBMSVDNCU4RGkmb3JkZXI9Y2hhbmdlRGF0ZSZkaXJlY3Rpb249ZGVzYyZyb3dzUGVyUGFnZT0yMCZwYWdlPTY=
 DokumentSodiščeOddelekDatumInstitutJedro
VSK sklep I Cpg 11/2005Višje sodišče v KopruGospodarski oddelek06.10.2005prenehanje družbe po skrajšanem postopku - ugovor - oškodovanecPo določilu 397.čl. v zvezi s 456.čl. ZGD lahko zoper sklep o prenehanju družbe po skrajšanem postopku vložijo ugovor tudi družbeniki (1.odst.), sodišče pa njihovemu ugovoru ugodi, če ugotovi, da je utemeljen in bi bili družbeniki odškodovani.Oškodovanje družbenika bi kot ugovorni razlog bil utemeljen, če bi bilo takšno oškodovanje zatrjevano kot objektivna posledica samega sklepa o prenehanju družbe. 
VSL sklep III Cp 257/2005Višje sodišče v LjubljaniCivilni oddelek20.04.2005izvršba - izbris firmeDružbenik, ki izpodbija domnevo iz 4. odstavka 27. člena ZFPPod in uveljavlja svojo pasivnost, mora dokazati, da je storil vse, kar bi lahko, da bi poplačal terjatev upnika, sicer odgovarja za obveznosti izbrisane družbe. Dolžnica, ki je sodelovala pri nastanku obveznosti in je vedela, da obveznosti niso poravnane, obenem pa se je zavedala svojega (50%) solastništva v gospodarski družbi tega ni dokazala, zato odgovarja za obveznosti izbrisane gospodarske družbe. 
VSL sklep I Cpg 1136/97Višje sodišče v LjubljaniGospodarski oddelek11.12.1997družba z omejeno odgovornostjo - stvarni vložek - izključitev družbenika iz družbe - začasna odredbaČe je bila sklenjena pogodba o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo (ki še ni vpisana v sodni register), je podana verjetnost obstoja terjatve na izročitev stvarnega vložka (tudi če tožbeni zahtevek morda še ni pravilno oblikovan), čeprav je hkrati zahtevana tudi izključitev družbenika, ki mora izročiti stvarni vložek, iz (civilnopravne) družbe. 
Sodba III Ips 125/2004Vrhovno sodiščeGospodarski oddelek18.10.2005eventualna (navidezna) kumulacija tožbenih zahtevkov - primarni in podredni tožbeni zahtevek - tožba za izključitev družbenika - razlogi za revizijo - izpodbijanje dokazne ocene v revizijiEventualna kumulacija tožbenih zahtevkov je le navidezna, saj gre pri primarnem zahtevku in pri podrednem zahtevku dejansko za en sam tožbeni zahtevek. Eventualna kumulacija tožbenih zahtevkov namreč domneva obstoj več zahtevkov, ki so sicer v medsebojni zvezi, vendar pa so različni, in to tako različni, da bi jih bilo mogoče uveljavljati v različnih pravdah. Praviloma pa je mogoče ugoditi le enemu izmed njih, ker se medsebojno izključujejo. Rok za vložitev tožbe po tretjem odstavku 436. člena ZGD ni določen, saj gre za oblikovalno upravičenje družbenikov. Z oblikovalno sodbo se namreč spremeni dotedanje pravno stanje v družbi, torej položaj (izključenega) družbenika.
Sklep II Ips 287/98Vrhovno sodiščeCivilni oddelek18.03.1999ničnost sklepov skupščine - postopek in roki uveljavljanja ničnostiNičnost sklepov skupščine d.d. ali d.o.o. se uveljavlja samo s tožbo. Z vlogami v drugih postopkih (registrskih, izvršilnih) ni mogoče obravnavati roka iz 360. čl. ZGD.
Sodba II Ips 375/97Vrhovno sodiščeCivilni oddelek05.11.1998razmerja med družbo in družbeniki - tožba na izključitev družbenika - prenehanje poslovnega deleža zaradi izključitve - vračilo tržne vrednosti deleža - pasivna legitimacijaZahtevek na izplačilo deleža družbe zaradi izključitve iz družbe je mogoče vložiti le proti družbi, ne pa proti družbenikom (437. člen ZGD).
Sodba in sklep II Ips 350/96Vrhovno sodiščeCivilni oddelek21.08.1997prenehanje družbe (d.o.o.) - razlogi za prenehanje1. S tožbo ni mogoče zahtevati izvedbe likvidacijskega postopka. 2. Zahtevku za prenehanje družbe po 455/II. členu sodišče ugodi, če ugotovi, da družba ne more več v zadostni meri dosegati svojih ciljev, ali če so za to drugi utemeljeni razlogi. Ker zakon ne pove, kateri so to, je to treba presoditi v vsakem primeru posebej. Lahko so to tudi razlogi, ki so podlaga za izstop iz družbe ali izključitev iz nje. 3. Ni zakonske podlage za izključitev uporabe 2. odst. 455. člena ZGD iz razloga, da je možno urediti zadevo z uporabo kakšnega drugega ukrepa.
Sodba II Ips 967/94Vrhovno sodiščeCivilni oddelek28.11.1996sprememba družbene pogodbe - povečanje osnovnega kapitala - izključitev družbenika, ki je v zamudi - izključitev in izstop družbenikaTožba na podpis pogodbe o spremembi družbene pogodbe nima utemeljitve v določbah ZGD. Stvar registrskega sodišča je, ali bo ustrezno spremembo vpisalo v register.

Izberi vse|Izvozi izbrane