<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Višje sodišče v Ljubljani
Gospodarski oddelek

VSL sklep IV Cpg 1616/2015
ECLI:SI:VSLJ:2016:IV.CPG.1616.2015

Evidenčna številka:VSL0063278
Datum odločbe:27.01.2016
Senat, sodnik posameznik:Vesna Jenko (preds.), Renata Horvat (poroč.), Tadeja Zima Jenull
Področje:SODNI REGISTER
Institut:sklep o zavrnitvi predloga za splošni vpis spremembe pri subjektu vpisa - prenehanje zavoda - akt o prenehanju zavoda - prenehanje potreb oziroma pogojev za opravljanje dejavnosti - ugotovitveni sklep - postopek likvidacije zavoda - prenehanje po postopku redne likvidacije - izbris zavoda iz sodnega registra brez likvidacije

Jedro

Zakon o zavodih, kot edini način prenehanja zavoda na podlagi sklepa ustanoviteljev o prenehanju zavoda, predvideva prenehanje po opravljenem postopku likvidacije zavoda.

Izrek

Pritožba se zavrne in se izpodbijani sklep potrdi.

Obrazložitev

1. Sodišče prve stopnje je z izpodbijanim sklepom zavrnilo pritožbo predlagatelja (subjekta vpisa) proti sklepu tega sodišča opr. št. Srg 2015/42459 z dne 20. 10. 2015, s katerim je sodna referentka zavrnila predlog predlagatelja za splošni vpis spremembe pri subjektu vpisa ZAVOD ZA ..., matična št. …

2. Subjekt vpisa je proti sklepu pravočasno vložil pritožbo iz vseh pritožbenih razlogov. Predloga odločitve pritožbenemu sodišču ni podal.

3. Pritožba ni utemeljena.

4. Zakon o zavodih v prvem odstavku 54. člena med drugim določa, da zavod preneha, če ustanovitelj sprejme akt o prenehanju zavoda, ker so prenehale potrebe oziroma pogoji za opravljanje dejavnosti, za katero je bil zavod ustanovljen (tretja alineja prvega odstavka 54. člena Zakona o zavodih – ZZ). V obravnavanem primeru so ustanovitelji ZAVOD-a ZA ... sprejeli ugotovitveni sklep o prenehanju (ugasnitvi) zavoda iz smiselno enakih razlogov, kot so navedeni v prej omenjeni določbi 54. člena ZZ. V takšnem primeru se v skladu z določbo drugega odstavka 54. člena ZZ opravi postopek likvidacije zavoda v skladu z zakonom.

5. Kot je to pravilno ugotovilo že sodišče prve stopnje, Zakon o zavodih ne predpisuje, kdo izvede likvidacijo in po katerem postopku se le-ta izvede. Pravilno je tudi presodilo, da je v situaciji, kot je obravnavana, ustrezen način prenehanja subjekta vpisa prenehanje po postopku redne likvidacije v skladu z določbami Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1).

6. Pritožbeno sodišče ugotavlja, da je subjekt vpisa predlagal, da ga sodišče izbriše iz sodnega registra na podlagi sprejetega sklepa o prenehanju (ugasnitvi) zavoda, brez izvedbe postopka likvidacije. Sodna referentka je z odredbo Srg 2015/42459 z dne 7. 10. 2015 predlagatelja pozvala, da predloži sklep ustanoviteljev o začetku postopka redne likvidacije z vsemi potrebnimi podatki ter predpisanimi listinami, predlagatelj pa je vztrajal pri svojem predlogu (kot to vztraja tudi v pritožbi), da se ga iz sodnega registra izbriše brez likvidacije, po pravilih, ki so, kot navaja, primerna za zavod in ne po pravilih ZGD-1.

7. Zakon o zavodih, kot edini način prenehanja zavoda na podlagi sklepa ustanoviteljev o prenehanju zavoda, predvideva prenehanje po opravljenem postopku likvidacije zavoda. Ker Zakon o zavodih v takšnem primeru ne predvideva izbrisa zavoda iz sodnega registra brez likvidacije, predlogu predlagatelja, da se ga izbriše iz sodnega registra na podlagi predloženega sklepa ustanoviteljev, ne da bi se izvajal kakršenkoli postopek likvidacije, ni mogoče slediti.

8. Ob povedanem se odločitev sodišča prve stopnje izkaže kot pravilna.

9. Pritožbeno sodišče je glede na navedeno pritožbo zavrnilo in sklep sodišča prve stopnje potrdilo (2. točka 39. člena Zakona o sodnem registru – ZSReg), ko je pred tem ugotovilo, da tudi ni podan nobeden od pritožbenih razlogov, na katere pritožbeno sodišče pazi po uradni dolžnosti (drugi odstavek 350. člena ZPP v zvezi s prvim odstavkom 366. člena ZPP, vse v zvezi z 19. členom ZSReg in 37. členom Zakona o nepravdnem postopku).


Zveza:

ZZ člen 54, 54/1, 54/1-3, 54/2.
Datum zadnje spremembe:
12.05.2016

Opombe:

P2RvYy0yMDE1MDgxMTExMzkzNDI4