<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Višje sodišče v Ljubljani
Gospodarski oddelek

VSL sklep IV Cpg 52/2007
ECLI:SI:VSLJ:2007:IV.CPG.52.2007

Evidenčna številka:VSL06554
Datum odločbe:13.07.2007
Področje:sodni register
Institut:subjekt vpisa v sodni register

Jedro

Inženirska akademija Slovenije je po 1. členu Zakona o inženirski akademiji Slovenije (v nadaljevanju ZIAS) opredeljena kot nacionalna institucija in po 1. odstavku 2. člena ZIAS kot pravna oseba javnega prava s pravicami, obveznostmi in odgovornostjo, ki jih določajo zakon ter podzakonski predpisi, ki urejajo javne zavode, ta zakon in statut IAS. ZIAS torej v citiranem določilu govori o pravicah, obveznostih in odgovornosti IAS. Nosilec pravic, obveznosti in odgovornosti pa je lahko pravna oseba tedaj, ko pridobi pravno sposobnost, to pa je odvisno od načina nastanka pravne osebe.

Citirano določilo ZIAS z uporabo določb zakona in podzakonskih predpisov, ki urejajo javne zavode, torej ureja obseg pravic, obveznosti in odgovornosti IAS potem, ko je slednja že pridobila svojo pravno subjektiviteto, torej ko je kot pravna oseba že nastala.

 

Izrek

Pritožba se zavrne in se potrdi izpodbijani sklep registrskega sodišča.

 

Obrazložitev

Z uvodoma citiranim sklepom je registrsko sodišče zavrnilo predlog za vpis Inženirske akademije Slovenije (v nadaljevanju IAS) v sodni register. Tako je odločilo, ker ne gre za subjekt vpisa, za katerega 3. člen ZSReg določa, da se vpiše v sodni register, tega pa ne določa niti drug zakon.

Zoper navedeni sklep se je pravočasno pritožil predlagatelj - subjekt vpisa, smiselno pa je uveljavljal pritožbeni razlog zmotne uporabe materialnega prava in predlagal spremembo izpodbijanega sklepa tako, da se predlogu za vpis ugodi, podrejeno pa razveljavitev sklepa in vrnitev zadeve registrskemu sodišču v novo odločanje.

Pritožba ni utemeljena.

Pravilno je izhodišče registrskega sodišča, da se v sodni register skladno s 1. odstavkom 3. člena Zakona o sodnem registru vpišejo le pravne osebe, ki so taksativno naštete v 1. odstavku 3. člena ZSReg (in 2. odstavku 3. člena ZSReg iz 4. člena ZSReg - B) in po 13. točki 1. odstavka 3. člena ZSReg (primerjaj 4. člen ZSReg - B) tiste pravne osebe, za katere zakon določa, da se vpišejo v sodni register. Pravilen je tudi zaključek registrskega sodišča, da niti ZSReg, niti drug zakon ne določa, da se predlagani subjekt vpisa vpiše v sodni register.

Inženirska akademija Slovenije je po 1. členu Zakona o inženirski akademiji Slovenije (v nadaljevanju ZIAS) opredeljena kot nacionalna institucija in po 1. odstavku 2. člena ZIAS kot pravna oseba javnega prava s pravicami, obveznostmi in odgovornostjo, ki jih določajo zakon ter podzakonski predpisi, ki urejajo javne zavode, ta zakon in statut IAS. ZIAS torej v citiranem določilu govori o pravicah, obveznostih in odgovornosti IAS. Nosilec pravic, obveznosti in odgovornosti pa je lahko pravna oseba tedaj, ko pridobi pravno sposobnost, to pa je odvisno od načina nastanka pravne osebe (primerjaj prof. dr. Verica Trstenjak, Pravne osebe - GV Založba, Ljubljana 2003, stran 249). Eden od načinov nastanka pravne osebe, ne pa edini (primerjaj Ibidem stran 226 - 232) je tudi registracijski, ko ima vpis pravne osebe v ustrezni register konstitutivni značaj in šele z vpisom vanj pravna oseba pridobi pravno sposobnost. Citirano določilo ZIAS z uporabo določb zakona in podzakonskih predpisov, ki urejajo javne zavode, torej ureja obseg pravic, obveznosti in odgovornosti IAS potem, ko je slednja že pridobila svojo pravno subjektiviteto, torej ko je kot pravna oseba že nastala. Zato je zmotno pritožbeno stališče, da je tudi glede načina nastanka IAS kot pravne osebe treba upoštevati določbo 12. člena Zakona o zavodih, ki določa, da zavod pridobi pravno sposobnost z vpisom v sodni register. Ker je torej treba ločiti obseg pravne sposobnosti pravne osebe, ki ga ureja 1. odstavek 2. člena ZIAS od načina nastanka pravne osebe, je torej neutemeljeno pritožbeno sklicevanje na določila Zakona o zavodih in statuta IAS in zmotno sklepanje pritožnika, da je zakonodajalec s 1. odstavkom 2. člena ZIAS, sklicujoč se na določila zakona in podzakonske predpise, ki urejajo javne zavode, ta zakon in statut IAS določil tudi način nastanka IAS kot pravne osebe z vpisom v sodni register. Kaj takega ob zgoraj obrazloženem iz ZIAS ne izhaja.

Neutemeljen je tudi pritožbeni očitek neenakega obravnavanja predlagatelja, ker je registrsko sodišče v primeru vpisa SAZU v sodni register odločilo drugače kot v obravnavanem primeru. Kot izhaja iz vpogleda v centralno bazo sodnega registra, je bila SAZU ustanovljena 15.5.1982. Tedaj je še veljal Zakon o vpisu v sodni register (Uradni list SRS št. 28/1980), ki pa je v 1. členu med subjekti, ki se vpišejo v sodni register, izrecno navedel tudi Slovensko akademijo znanosti in umetnosti. Vpis slednje v sodni register je imel torej podlago v zakonu, kar pa za pritožnika kot predlaganega subjekta vpisa ne velja. Pravilen je torej materialnopravni zaključek registrskega sodišča, da vpis predlagatelja v sodni register nima podlage v nobenem zakonu in da statutarna določba IAS o vpisu v sodni register ne more biti podlaga za predlagani vpis.

Ker so se izrecno uveljavljani pritožbeni razlogi izkazali za neutemeljene, pritožbeno sodišče pa ob reševanju pritožbe tudi ni našlo kršitev, na katere je po 2. odstavku 350. člena ZPP v zvezi s 37. členom ZNP in 19. členom ZSReg dolžno paziti po uradni dolžnosti, je neutemeljeno pritožbo zavrnilo in potrdilo izpodbijani sklep registrskega sodišča (2. točka 39. člena ZSReg).

 


Zveza:

ZZ člen 12, 12. ZSReg člen 3, 3/1, 3/1-13, 3, 3/1, 3/1-13. ZIAS člen 1, 2, 2/1, 1, 2, 2/1.
Datum zadnje spremembe:
23.08.2009

Opombe:

P2RvYy00MDkwMg==