Izberite podatkovne zbirke.

Število zadetkov: 1cT1pZDozMzM0JmRhdGFiYXNlJTVCU09WUyU1RD1TT1ZTJmRhdGFiYXNlJTVCSUVTUCU1RD1JRVNQJmRhdGFiYXNlJTVCVkRTUyU1RD1WRFNTJmRhdGFiYXNlJTVCVVBSUyU1RD1VUFJTJl9zdWJtaXQ9aSVDNSVBMSVDNCU4RGkmcm93c1BlclBhZ2U9MjA=
 DokumentSodiščeOddelekDatumInstitutJedro
Sodba II Ips 674/94Vrhovno sodiščeCivilni oddelek20.03.1996stranke in njihovi zakoniti zastopniki - sposobnost biti stranka - premoženje javnega zavoda - upravljanje javnega zavoda - nedopustnost izvršbeV pravdi ni bilo sporno, sodišče pa je na obravnavi dne 13.9.1993 to tudi izrecno ugotovilo, da je zaradi statusnih sprememb, do katerih je prišlo po vložitvi tožbe, pravni naslednik ZCD, TOZD ..., ki je v izvršilnem naslovu naveden kot upnik, sedanja tožena stranka. Ta pa je, kot je to materialnopravno pravilno navedeno tudi v izpodbijani sodbi, kljub temu, da je njeno premoženje prešlo na ustanovitelje (1. odstavek 65. člena zakona o zavodih, Uradni list RS, št. 12/91 - 8/96 - v nadaljevanju ZZ), še vedno upravičena upravljati s premoženjem in ga uporabljati za opravljanje dejavnosti, za katero je bil zavod ustanovljen, premoženje stanovanjskega sklada in sklada skupne porabe pa za osebne in skupne potrebe delavcev (3. odstavek 65. člena ZZ). Toženi stranki z zakonom priznana pravica, da s premoženjem (tudi spornim stanovanjem) upravlja in ga uporablja, pa brez dvoma zajema tudi upravičenje, da se na podlagi pravnomočnega izvršilnega naslova v izvršilnem postopku...

Izberi vse|Izvozi izbrane