<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Višje sodišče v Ljubljani
Gospodarski oddelek

VSL sklep IV Cpg 64/2005
ECLI:SI:VSLJ:2005:IV.CPG.64.2005

Evidenčna številka:VSL05726
Datum odločbe:05.10.2005
Področje:sodni register
Institut:dejavnost zavoda

Jedro

Na podlagi 2. odst. 18. člena Zakona o zavodih (ZZ) zavod lahko

opravlja gospodarsko dejavnost, če je ta namenjena opravljanju

dejavnosti, za katero je zavod ustanovljen. Zavod lahko sklepa

pogodbe in opravlja druge pravne posle samo v okviru dejavnosti, ki

je vpisana v sodni register (21. člen ZZ). Osnovno poslanstvo zavoda

je opredeljeno v 3. členu odloka o ustanovitvi javnega zavoda

Pokrajinski muzej Kočevje (Ur. l. RS, št. 4/2005, dalje odlok),

dejavnost zavoda pa v 5. členu odloka.

 

Izrek

Pritožbi se ugodi, izpodbijani sklep se razveljavi in zadeva vrne

registrskemu sodišču v novo odločanje.

 

Obrazložitev

Registrsko sodišče je zavrnilo predlog za vpis dejavnosti pod

šiframi, navedenimi v izreku sklepa registrskega sodišča. V

obrazložitvi je navedlo, da se po 3. členu Odloka o ustanovitvi

javnega zavoda zavod ustanavlja za trajno in nemoteno izvajanje javne

službe evidentiranja, zbiranja, urejanja, hranjenja, varovanja

kulturne dediščine s področja arheologije, etnologije, kulturne

zgodovine, varstvo kulturne dediščine in določitve državnih muzejev.

Poseben poudarek pa se namenja zgodovinskemu razvoju slovenske

državnosti. Zato, ker s tako dejavnostjo sporne dejavnosti nimajo

nobene zveze, je sodišče predlog za vpis teh dejavnosti zavrnilo.

Zoper sklep se je predlagatelj pravočasno pritožil, smiselno zaradi

zmotne ugotovitve dejanskega stanja po 1. odst. 338. člena Zakona o

pravdnem postopku (ZPP) v zvezi z 19. členom Zakona o sodnem registru

(ZSReg) in 37. členom Zakona o nepravdnem postopku (ZNP). Navedel je,

da so vse sporne dejavnosti namenjene obiskovalcem muzeja in služijo

za izpopolnjevanje osnovnega poslanstva muzeja kot javnega zavoda.

Nenazadnje je isto registrsko sodišče pri drugih javnih zavodih s

področja muzejske dejavnosti s praktično identičnimi dejavnostmi kot

jih ima predlagatelj, vpisalo v sodni register iste dejavnosti, ki

jih je v omenjenem primeru zavrnilo.

Pritožba je utemeljena.

Na podlagi 2. odst. 18. člena Zakona o zavodih (ZZ) zavod lahko

opravlja gospodarsko dejavnost, če je ta namenjena opravljanju

dejavnosti, za katero je zavod ustanovljen. Zavod lahko sklepa

pogodbe in opravlja druge pravne posle samo v okviru dejavnosti, ki

je vpisana v sodni register (21. člen ZZ). Osnovno poslanstvo zavoda

je opredeljeno v 3. členu odloka o ustanovitvi javnega zavoda

Pokrajinski muzej Kočevje (Ur. l. RS, št. 4/2005, dalje odlok),

dejavnost zavoda pa v 5. členu odloka.

Registrsko sodišče je v razlogih izpodbijanega sklepa le na splošno

navedlo, da ne vidi nobene povezave zavrnjenih dejavnosti z

dejavnostjo, navedeno v 3. členu odloka. Registrsko sodišče je razen

v izreku izpodbijanega sklepa zavrnjenih dejavnosti, v sodni register

vpisalo vse ostale dejavnosti, opredeljene v 6. členu odloka. Pri tem

pa v razlogih izpodbijanega sklepa ni navedlo tistih odločilnih

dejstev, na podlagi katerih bi bilo mogoče preizkušati, zakaj je

ugodilo vpisu dejavnosti (npr. izdajanje knjig, izdajanje revij in

periodike, izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa), zavrnilo pa

je proizvodnjo drugih izdelkov, trgovino na drobno v drugih

specializiranih prodajalnah d.n. dejavnost knjigarn, obdelovanje

podatkov in druge zavrnjene dejavnosti. Odločba sodišča je tako

pomanjkljiva, da nima razloga o tem odločilnem dejstvu. S tem je

registrsko sodišče storilo absolutno bistveno kršitev določb

registrskega postopka po 14. točki 2. odst. 339. člena ZPP v zvezi z

19. členom ZSReg in 37. členom ZNP.

Sodišče druge stopnje je zato pritožbi ugodilo, izpodbijani sklep

razveljavilo in zadevo vrnilo registrskemu sodišču v novo odločanje

(3. točka 39. člena ZSReg).

Če bo zavzelo enako pravno stališče naj v novem postopku registrsko

sodišče obrazloži zakaj ravno te zavrnjene dejavnosti v primerjavi z

ostalimi vpisanimi dejavnostmi niso tiste gospodarske dejavnosti, ki

bi lahko bile namenjene opravljanju dejavnosti, za katere je zavod

ustanovljen v smislu 18. člena v povezavi z 21. členom ZZ. Ob tem

sodišče druge stopnje še pripominja, da dejansko držijo pritožbene

navedbe o tem, da nekateri izmed javnih zavodov, ki se ukvarjajo z

enako dejavnostjo kot predlagatelj imajo vpisane dejavnosti, ki jih

je registrsko sodišče pri predlagatelju zavrnilo (npr. 52471, 52488,

55302, 70200, 72300, 74400, 74852, 74873).

 


Zveza:

ZZ člen 18, 18/2, 21.
Datum zadnje spremembe:
23.08.2009

Opombe:

P2RvYy0zNjIyNg==