<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Višje sodišče v Ljubljani
Gospodarski oddelek

VSL sklep IV Cpg 7/2003
ECLI:SI:VSLJ:2003:IV.CPG.7.2003

Evidenčna številka:VSL04431
Datum odločbe:20.03.2003
Področje:sodni register
Institut:dejavnost zavoda

Jedro

Gospodarska dejavnost točenja pijač (šifra dejavnosti 55.400) je lahko povezana z negospodarsko dejavnostjo registriranega zavoda za izvajanje kulturne in športne dejavnosti.

 

Izrek

Pritožbi se delno ugodi in se izpodbijani sklep delno spremeni tako, da se dovoli vpis dejavnosti pod šifro 55.400.

V preostalem delu se pritožba zavrne in izpodbijani sklep potrdi.

 

Obrazložitev

Registrsko sodišče je z izpodbijanim sklepom zavrnilo predlog predlagatelja za vpis naslednjih dejavnosti: - 55.400 - točenje pijač - 74.110 - pravno svetovanje - 74.140 - podjetniško in poslovno svetovanje - 74.500 - dejavnost posredovanja in zaposlovanja delovne sile Vpis navedenih dejavnosti je zavrnilo, ker je ocenilo, da niso povezane z dejavnostjo, za katero so ustanovitelji ustanovili ta zavod. Za dejavnost posredovanja in zaposlovanja delovne sile pa dodatno še iz razloga, ker predlagatelj k predlogu ni predložil koncesijske pogodbe za opravljanje te dejavnosti. Predlagatelj se je zoper sklep pravočasno pritožil ter predlagal, da pritožbeno sodišče sklep razveljavi in naloži registrskemu sodišču, da dovoli vpis vseh predlaganih dejavnosti. Pritožba je deloma utemeljena. Predlagatelj je zavod, katerega namen je izvajanje najrazličnejših kulturnih in obštudijskih dejavnosti, ki so namenjene mladim in zapolnjevanju njihovega prostega časa ( 2. člen Pogodbe o ustanovitvi zavoda ). Poleg negospodarskih dejavnosti, za katere je zavod ustanovljen, zavod lahko opravlja tudi gospodarsko dejavnost, če je ta namenjena opravljanju dejavnosti, za katero je zavod ustanovljen (drugi odstavek 18. člena Zakona o zavodih - ZZ ). Sodišče prve stopnje ni videlo povezave med nobeno izmed zavrnjenih gospodarskih dejavnosti z negospodarsko dejavnostjo predlagatelja. Pritožbeno sodišče je sledilo razlogom predlagatelja o tem, da je dejavnost točenja pijač namenjena kakovostno boljši organizaciji kulturnih dogodkov, ki so povezani z gostinsko ponudbo. Ker je tožena stranka ustanovljena za kulturne in obštudijske dejavnosti, ki jih bo izvajala v obliki raznih srečanj, izletov, okroglih miz, športnih dejavnosti, kulturnih prireditev (2. člen Pogodbe o ustanovitvi zavoda), gospodarska dejavnost točenja pijač pa je tudi po mnenju pritožbenega sodišča lahko namenjena izvajanju teh negospodarskih dejavnosti in je z njimi običajno povezana, je pritožbeno sodišče v tem delu pritožbi ugodilo in sklep sodišča prve stopnje, s katerim je zavrnjen predlog za vpis dejavnosti pod šifro 55.400, spremenilo tako, da je vpis dovolilo (4. točka 39. člena Zakona o sodnem registru - ZSReg). V preostalem delu pritožba ni utemeljena. Pritožbeno sodišče se strinja z razlogi registrskega sodišča, da predlagane gospodarske dejavnosti pod šiframi 74.110, 74.140 in 74.500 ne morejo biti namenjene izvajanju kulturnih in športnih dejavnosti. Svetovanje študentom pri uveljavljanju njihovih pravic med študijem in iskanje zaposlitve že v času študija, s čimer pritožnik utemeljuje pritožbo, bi bila lahko namenjena izvajanju študijskih dejavnosti, ki pa jih predlagatelj po Pogodbi o ustanovitvi ne bo opravljal. Zato se predlagatelj tudi neutemeljeno sklicuje na registracijo dejavnosti drugih zavodov, ki niso ustanovljeni za opravljanje kulturnih in športnih dejavnosti. Glede na navedeno niso izpolnjeni pogoji za vpis predlaganih gospodarskih dejavnosti v sodni register v skladu z določilom drugega odstavka 18. člena ZZ. Zato je pritožbeno sodišče pritožbo zavrnilo in v tem delu potrdilo pravilen sklep registrskega sodišča (2. točka 39. člena ZSReg). Ker je pritožbeno sodišče pritrdilo razlogom registrskega sodišča iz 18. člena ZZ, ni bilo potrebno odgovarjati na pritožbo v zvezi z dodatnimi razlogi za vrnitev vpisa dejavnosti pod šifro 74.500.

 


Zveza:

ZZ člen 18.
Datum zadnje spremembe:
22.08.2009

Opombe:

P2RvYy0zMjIwMw==