<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Georgia

 

VSRS Sklep I R 43/2024

Sodišče:Vrhovno sodišče
Oddelek:Civilni oddelek
ECLI:ECLI:SI:VSRS:2024:I.R.43.2024
Evidenčna številka:VS00074584
Datum odločbe:17.04.2024
Senat:Karmen Iglič Stroligo (preds.), dr. Mateja Končina Peternel (poroč.), Tomaž Pavčnik
Področje:CIVILNO PROCESNO PRAVO
Institut:določitev krajevne pristojnosti po višjem sodišču - delegacija pristojnosti iz tehtnih razlogov - objektivna nepristranskost sodišča - videz nepristranskosti - uslužbenec pristojnega sodišča kot stranka v postopku - manjše sodišče - narava postopka - ugoditev predlogu

Jedro

Okoliščine, da je prva tožnica že vrsto let zaposlena na pristojnem sodišču ter da gre za manjše sodišče in za občutljivo pravdno zadevo o odškodninskem zahtevku za duševne bolečine tožnikov zaradi posebno težke invalidnosti njihovega ožjega družinskega člana (180. člen OZ), utemeljujejo prenos pristojnosti, saj bi sicer lahko bil prizadet videz nepristranskosti odločanja v konkretni zadevi.

Izrek

Za odločanje v zadevi se določi Okrožno sodišče v B.

Obrazložitev

1. Tožniki so pri Okrožnem sodišču v A. vložili tožbo, s katero od sodišča zahtevajo, naj toženki na podlagi 180. člena Obligacijskega zakonika (v nadaljevanju OZ) naloži, da jim je za duševne bolečine zaradi posebno težke invalidnosti v delovni nesreči poškodovanega ožjega družinskega člana (sina oziroma brata) dolžna plačati odškodnino, in sicer prvi tožnici in tretjemu tožniku vsakemu po 40.000,00 EUR s pripadajočimi zakonskimi zamudnimi obrestmi ter drugi tožnici 30.000,00 EUR s pripadajočimi zakonskimi zamudnimi obrestmi.

2. Okrožno sodišče v A. je Vrhovnemu sodišču predlagalo, naj na podlagi 67. člena Zakona o pravdnem postopku (v nadaljevanju ZPP) za odločanje v tej zadevi določi drugo stvarno pristojno sodišče. Pojasnjuje, da je prva tožnica zaposlena na Okrožnem sodišču v A. že slabih 30 let. Je vodja sodnega registra, dela pa tudi v službi za brezplačno pravno pomoč ter dnevno sodeluje s petimi od sedmih sodnikov tega sodišča. Dodaja še, da gre za relativno majhno sodišče, na katerem so poznanstva med sodniki in zaposlenimi tesnejša, tudi prijateljska, zlasti upoštevajoč delovno dobo prve tožnice pri tem sodišču. Z odločanjem Okrožnega sodišča v A. v tej zadevi bi zato bile podane okoliščine, ki bi lahko vzbudile dvom v objektivno nepristranskost sodišča.

3. Predlog je utemeljen.

4. Vrhovno sodišče lahko na predlog stranke ali pristojnega sodišča določi drugo stvarno pristojno sodišče, da postopa v zadevi, če je očitno, da se bo tako lažje opravil postopek, ali če so za to drugi tehtni razlogi (67. člen ZPP). Po ustaljeni sodni praksi so drugi tehtni razlogi, ki utemeljujejo prenos pristojnosti, predvsem okoliščine, ki bi lahko omajale videz nepristranskosti sodišča.

5. Okoliščine, da je prva tožnica že vrsto let zaposlena na pristojnem sodišču ter da gre za manjše sodišče in za občutljivo pravdno zadevo o odškodninskem zahtevku za duševne bolečine tožnikov zaradi posebno težke invalidnosti njihovega ožjega družinskega člana (180. člen OZ), utemeljujejo prenos pristojnosti, saj bi sicer lahko bil prizadet videz nepristranskosti odločanja v konkretni zadevi. Vrhovno sodišče je zato predlogu ugodilo in za odločanje v tej zadevi določilo Okrožno sodišče v B. kot krajevno najbližje stvarno pristojno sodišče.


Zveza:

RS - Ustava, Zakoni, Sporazumi, Pogodbe
Zakon o pravdnem postopku (1999) - ZPP - člen 67
Obligacijski zakonik (2001) - OZ - člen 180

Pridruženi dokumenti:*

*Zadeve, v katerih je sodišče sprejelo vsebinsko enako stališče o procesnih oz. materialnopravnih vprašanjih.
Datum zadnje spremembe:
10.05.2024

Opombe:

P2RvYy0yMDE1MDgxMTExNDc0MTE3