<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Georgia

 

VSM Sklep I Ip 511/2023

Sodišče:Višje sodišče v Mariboru
Oddelek:Izvršilni oddelek
ECLI:ECLI:SI:VSMB:2023:I.IP.511.2023
Evidenčna številka:VSM00069182
Datum odločbe:29.08.2023
Senat, sodnik posameznik:mag. Karolina Peserl
Področje:CIVILNO PROCESNO PRAVO - IZVRŠILNO PRAVO
Institut:prepozna pritožba - pošiljanje po pošti - vložitev vloge pri sodišču

Jedro

Neutemeljena je pritožbena ugotovitev o skrajšanju 8-dnevnega pritožbenega roka, ker dolžnik vloge ne more vložiti v vložišču sodišča v Mariboru, temveč jo lahko samo pošlje po pošti. Po drugem odstavku 112. člena ZPP v zvezi s 15. členom ZIZ se namreč v primeru, če se pošlje vloga po pošti priporočeno, šteje dan oddaje na pošto za dan izročitve sodišču. V obravnavanem primeru je dolžnik oddal pritožbo po pošti navadno 5. 6. 2023. V kolikor bi jo poslal priporočeno, bi se štel dan oddaje na pošto za dan izročitve sodišču, to je 5. 6. 2023 in bi bila pritožba vložena pravočasno v 8-dnevnem zakonskem roku.

Izrek

Pritožba se zavrne in se sklep sodišča prve stopnje potrdi.

Obrazložitev

1. Sodišče prve stopnje je kot prepozno zavrglo pritožbo dolžnika z dne 7. 6. 2023 zoper sklep z dne 21. 4. 2023.1

2. V pravočasni pritožbi dolžnik trdi, da je bila vloga za oprostitev sodne takse pravočasno poslana po navadni pošti. Na čas trajanja pošiljanja dolžnik nima vpliva, zato naj sodišče upošteva vlogo za oprostitev takse. Opozarja, da v Mariboru ne more vložiti vloge v vložišču sodišča v Mariboru, ker sodišče v Ljubljani je drugo sodišče in se 8-dnevni rok skrajša na neznan rok. Lahko pa vlogo samo pošlje po pošti, s čimer je kršeno ustavno načelo enakosti po 14. členu Ustave. Kdor stanuje v Ljubljani, je v privilegiranem položaju in lahko odda vlogo na sodišču, dolžnik pa po pošti. Izrecnega pritožbenega predloga ne podaja. Smiselno se zavzema za razveljavitev izpodbijanega sklepa in vsebinsko obravnavo pritožbe.

3. Pritožba ni utemeljena.

4. Po tretjem odstavku 9. člena Zakona o izvršbi in zavarovanju - v nadaljevanju ZIZ je treba pritožbo vložiti v 8-ih dneh od vročitve sklepa sodišča prve stopnje, če ni v zakonu drugače določeno.2 Po prvem odstavku 112. člena Zakona o pravdnem postopku - v nadaljevanju ZPP, katerega določbe se smiselno uporabljajo v postopku izvršbe (15. člen ZIZ), se šteje v primeru, če je vloga vezana na rok, da je vložena pravočasno, če je izročena pristojnemu sodišču, preden se izteče rok.

5. Dolžnik relevantnih ugotovitev sodišča prve stopnje, da mu je bil sklep z dne 21. 4. 2023 vročen po določbah tretjega in četrtega odstavka 142. člena ZPP v zvezi s 15. členom ZIZ dne 26. 5. 2023 in da je sodišče njegovo pritožbo, ki jo je poslal po pošti navadno, prejelo dne 7. 6. 2023, ne izpodbija. Pravilnost teh ugotovitev po vpogledu v listine v spisu ugotavlja tudi sodišče druge stopnje. Ker je glede na pravilno ugotovljeno vročitev dne 26. 5. 2023 8-dnevni pritožbeni rok iztekel s pretekom 5. 6. 2023, saj je bila zadnji dan 8-dnevnega roka sobota (3. 6. 2023),3 sodišče pa je dolžnikovo pritožbo prejelo 7. 6. 2023, torej po izteku 8-dnevnega pritožbenega roka, je prvostopenjska odločitev o zavrženju pritožbe kot prepozne pravilna.

6. Nerelevantne za pritožbeno presojo so pritožbene trditve o pravočasno poslani vlogi za oprostitev sodne takse po navadni pošti. Predmet tega pritožbenega preizkusa je namreč odločitev o zavrženju pritožbe z dne 7. 6. 2023 zoper sklep z dne 21. 4. 2023, in ne odločitev o zavrženju pritožbe z dne 13. 4. 2023 zoper sklep z dne 15. 3. 2023, s katerim je sodišče kot prepozen zavrglo dolžnikov predlog za oprostitev sodne takse z dne 14. 3. 2023.

7. Neutemeljena je pritožbena ugotovitev o skrajšanju 8-dnevnega pritožbenega roka, ker dolžnik vloge ne more vložiti v vložišču sodišča v Mariboru, temveč jo lahko samo pošlje po pošti. Po drugem odstavku 112. člena ZPP v zvezi s 15. členom ZIZ se namreč v primeru, če se pošlje vloga po pošti priporočeno, šteje dan oddaje na pošto za dan izročitve sodišču. V obravnavanem primeru je dolžnik oddal pritožbo po pošti navadno 5. 6. 2023. V kolikor bi jo poslal priporočeno, bi se štel dan oddaje na pošto za dan izročitve sodišču, to je 5. 6. 2023 in bi bila pritožba vložena pravočasno v 8-dnevnem zakonskem roku. V obeh primerih, tako v primeru oddaje pritožbe priporočeno po pošti zadnji dan 5. 6. 2023, kot tudi v primeru oddaje pritožbe neposredno na sodišču v Ljubljani dne 5. 6. 2023, bi bila pritožba pravočasna. Očitke o kršitvi načela enakosti in privilegiranem položaju stanujočih v Ljubljani je zato kot neutemeljene zavrniti.4

8. Po obrazloženem je sodišče pritožbo kot neutemeljeno zavrnilo in sklep sodišča prve stopnje potrdilo (2. točka 365. člena ZPP v zvezi s 15. členom ZIZ). Odločitev je sprejelo potem, ko tudi uradni preizkus (drugi odstavek 350. člena ZPP v zvezi s 15. členom ZIZ) ni pokazal kršitev.

9. Odločitev o pritožbenih stroških dolžnika je odpadla, ker jih ta ni priglasil (prvi odstavek 163. člena ZPP v zvezi s 15. členom ZIZ).

-------------------------------
1 S sklepom z dne 21. 4. 2023 je sodišče kot prepozno zavrglo pritožbo dolžnika z dne 13. 4. 2023 zoper sklep z dne 15. 3. 2023. S sklepom z dne 15. 3. 2023 pa je sodišče kot prepozen zavrglo dolžnikov predlog za oprostitev sodne takse z dne 14. 3. 2023.
2 Zakon za pritožbo zoper sklep o zavrženju pritožbe drugega roka ne predpisuje.
3 Po četrtem odstavku 111. člena ZPP v primeru, če je zadnji dan roka sobota, se izteče rok s pretekom prvega prihodnjega delavnika.
4 Stranka ima tudi pravico do povrnitve poštnih stroškov v primeru utemeljene pritožbe. Te je dolžna povrniti nasprotna stranka.


Zveza:

RS - Ustava, Zakoni, Sporazumi, Pogodbe
Zakon o pravdnem postopku (1999) - ZPP - člen 112, 112/2, 142, 142/3, 142/4

Pridruženi dokumenti:*

*Zadeve, v katerih je sodišče sprejelo vsebinsko enako stališče o procesnih oz. materialnopravnih vprašanjih.
Datum zadnje spremembe:
13.09.2023

Opombe:

P2RvYy0yMDE1MDgxMTExNDY5MzM5