<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Georgia

 

VSL Sklep IV Cpg 809/2019

Sodišče:Višje sodišče v Ljubljani
Oddelek:Gospodarski oddelek
ECLI:ECLI:SI:VSLJ:2020:IV.CPG.809.2019
Evidenčna številka:VSL00030932
Datum odločbe:29.01.2020
Senat, sodnik posameznik:Vesna Jenko (preds.), Renata Horvat (poroč.), Nada Mitrović
Področje:SODNI REGISTER
Institut:sklep registrskega sodišča - sklep o vpisu v sodni register - končanje stečajnega postopka - pritožba zoper sklep - pritožba upnika - nekonkretizirana pritožba

Jedro

Pritožnik tudi v pritožbi zoper izpodbijani sklep navaja, da ponovno ugovarja na sklep sodišča St 0000/2015 z dne 30. 9. 2019 oziroma Srg 2019/38466 in torej ponovno izraža nestrinjanje z vpisom sklepa o končanju stečajnega postopka nad subjektom vpisa v sodni register. Razlogov za pritožbo zoper izpodbijani sklep ne navaja.

Izrek

Pritožba se zavrne in se izpodbijani sklep potrdi.

Obrazložitev

1. Sodišče prve stopnje je z izpodbijanim sklepom pritožbo proti sklepu tega sodišča opr. št. Srg 2019/38466 z dne 30. 9. 2019 zavrnilo.

2. P. R. iz L. je proti sklepu pravočasno vložil pritožbo, smiselno zaradi bistvene kršitve določb postopka. Predloga odločitve ni podal.

3. Pritožba ni utemeljena.

4. Sodišče prve stopnje je na podlagi obvestila stečajnega sodišča o izdanem sklepu o končanju stečajnega postopka nad subjektom vpisa s sklepom o vpisu spremembe pri subjektu Srg 2019/38466-2 z dne 1. 10. 2019 vpisalo pod RAZNO, da je stečajni postopek končan z razdelitvijo upnikom s sklepom Okrožnega sodišča v Kranju St 0000/2015 z dne 30. 9. 2019.

5. Zoper navedeni sklep je vložil pritožbo P. R., upnik v stečajnem postopku nad subjektom vpisa. Sodišče prve stopnje je z izpodbijanim sklepom njegovo pritožbo zavrnilo.

6. Pritožbeno sodišče ugotavlja, da je pritožnik pritožbo zoper sklep z dne 1. 10. 2019 naslovil kot "pritožbo zoper sklep Srg 2019/3846 in opr. št. St 0000/2015". V zgornjem levem delu pritožbe je navedel opravilno številko spisa Srg 2019/38466, kot naslovnika pa Okrožno sodišče v Kranju, Zoisova ulica 2, 4000 Kranj. Iz navedene pritožbe je torej jasno razvidno, da je vložena zoper sklep registrskega sodišča Srg 2019/38466 in zoper sklep stečajnega sodišča St 0000/2015.

7. Navedbe pritožnika, da je naslovil pritožbo zoper sklep St 0000/2015 na stečajno sodišče in ne na registrsko sodišče, ob povedanem niso utemeljene. Sodišče prve stopnje je tako postopalo pravilno, ko je pritožbo obravnavalo tudi kot pritožbo zoper sklep Srg 2019/38466 z dne 1. 10. 2019.

8. Pritožnik tudi v pritožbi zoper izpodbijani sklep navaja, da ponovno ugovarja na sklep sodišča St 0000/2015 z dne 30. 9. 2019 oziroma Srg 2019/38466 in torej ponovno izraža nestrinjanje z vpisom sklepa o končanju stečajnega postopka nad subjektom vpisa v sodni register. Razlogov za pritožbo zoper izpodbijani sklep ne navaja. Pojasnjuje pa, da se pritožba nanaša na delo upraviteljice v stečajnem postopku in hkrati pravilno trdi, da registrsko sodišče ni pristojno za materialno pravno presojo izdanega sklepa o končanju stečajnega postopka.

9. Pritožbeno sodišče je glede na navedeno opravilo uradni preizkus izpodbijanega sklepa in ugotovilo, da ni podan nobeden od pritožbenih razlogov iz drugega odstavka 350. člena ZPP v zvezi s 366. členom ZPP, vse v zvezi z 19. členom Zakona o sodnem registru - ZSReg in 42. členom Zakona o nepravdnem postopku. Zato je pritožbo zavrnilo in izpodbijani sklep potrdilo (2. točka 39. člena ZSReg).


Zveza:

RS - Ustava, Zakoni, Sporazumi, Pogodbe
Zakon o sodnem registru (1994) - ZSReg - člen 36, 36/1

Pridruženi dokumenti:*

*Zadeve, v katerih je sodišče sprejelo vsebinsko enako stališče o procesnih oz. materialnopravnih vprašanjih.
Datum zadnje spremembe:
03.03.2020

Opombe:

P2RvYy0yMDE1MDgxMTExNDM1Nzc4