<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Georgia

 

VSL sklep IV Cpg 982/2013

Sodišče:Višje sodišče v Ljubljani
Oddelek:Gospodarski oddelek
ECLI:ECLI:SI:VSLJ:2013:IV.CPG.982.2013
Evidenčna številka:VSL0063604
Datum odločbe:04.09.2013
Senat, sodnik posameznik:Nada Mitrović (preds.), Maruša Primožič (poroč.), Vesna Jenko
Področje:SODNI REGISTER
Institut:predlog za izbris družbenika - vpis spremembe družbenika zaradi izključitve - družbena pogodba

Jedro

Iz skupščinskega sklepa subjekta vpisa izhaja, da je bil družbenik J. M. izključen iz družbe, na podlagi predhodno izvedenega postopka, kot je predpisan v Pogodbi o ustanovitvi. Registrsko sodišče preizkuša predlog za vpis spremembe družbenika zaradi izključitve le v tem obsegu. Zato so pritožbene trditve, da v skupščinskem sklepu ni izkazano, da bi družbenik storil kršitev, zaradi katere je bil izključen, za odločitev o pritožbi nepomembne.V kolikor družbenik ni soglašal s skupščinskim sklepom, bi ga moral izpodbijati v rednem sodnem postopku.

Izrek

1. Pritožbi se delno ugodi in se sklep registrskega sodišča spremeni v delu, ki se nanaša na vpis subjekta vpisa kot novega družbenika in na prenos poslovnega deleža J. M. Na subjekt vpisa tako, da se predlog za vpis v tem delu zavrne.

2. V preostalem delu se pritožba zavrne in se potrdi sklep registrskega sodišča.

Obrazložitev

 

1. Registrsko sodišče je vpisalo izstop J. M. kot družbenika z dnem 31. 1. 2013, zaradi izključitve iz družbe. Hkrati je vpisalo z istim dnem vstop subjekta vpisa kot novega družbenika ter slednjega vpisalo kot imetnika poslovnih deležev izstopajočega družbenika.

 

2. Proti sklepu se je pravočasno pritožil izključeni družbenik J. M.. V pritožbi je navedel, da je sklep skupščine, na podlagi katere je bil izključen, neutemeljen in nezakonit, saj očitano ravnanje ne predstavlja nobene kršitve družbene pogodbe.

 

3. Pritožba je delno utemeljena.

 

4. Po določbi 1. odst. 501. člena ZGD-1 lahko družbena pogodba družbe z omejeno odgovornostjo določi, da sme družbenik iz družbe izstopiti ali, da je lahko izključen iz družbe, ter določi pogoje, postopek in posledice izstopa ali izključitve.

 

5. Iz Pogodbe o ustanovitvi subjekta vpisa z dne 28. 8. 2012 izhaja, da je družba uredila možnost izključitve družbenika tako, da je opredelila pogoje, postopek in posledice izstopa (12. in 13. člen).

 

6. Med podatki, ki se vpisujejo v sodni register pri družbi z omejeno odgovornostjo, so tudi podatki o ustanoviteljih družbe in podatki o njihovih poslovnih deležih (6. točka 4. člena in 2. odst. 5. člena ZSReg).

 

7. Iz podatkov v spisu izhaja, da je pri subjektu vpisa prišlo do spremembe družbenikov, saj je bil družbenik J. M. izključen iz družbe s sklepom skupščine z dne 31. 12. 2012. Zaradi navedenega je subjekt vpisa vložil predlog za vpis nastale spremembe. Registrsko sodišče pa je o predlogu obvestilo družbenika J. M. in mu s tem dalo možnost, da se udeleži postopka.

 

8. Registrsko sodišče je pravilno presodilo, da je predlog za izbris družbenika J. M. zaradi izključitve utemeljen. Pri tem je pravilno ugotovilo, da je predlog s predpisano vsebino predložila upravičena oseba, predlogu so bile priložene predpisane listine, s katerimi so bila dokazana dejstva, ki so pomembna za vpis, hkrati pa tudi, da so bile te listine izdane v predpisanem postopku (1. odst. 10. člena ZSReg).

 

9. Iz skupščinskega sklepa subjekta vpisa z dne 31. 12. 2012 izhaja, da je bil družbenik J. M. izključen iz družbe, na podlagi predhodno izvedenega postopka, kot je predpisan v Pogodbi o ustanovitvi. Registrsko sodišče preizkuša predlog za vpis spremembe družbenika zaradi izključitve le v tem obsegu. Zato so pritožbene trditve, da v skupščinskem sklepu ni izkazano, da bi družbenik storil kršitev, zaradi katere je bil izključen, za odločitev o pritožbi nepomembne. V kolikor družbenik ni soglašal s skupščinskim sklepom, bi ga moral izpodbijati v rednem sodnem postopku (390. člen - 398. člen ZGD-1). Da je to pritožnik storil pa ni niti trdil niti dokazal.

 

10. Materialnopravno pa je registrsko sodišče zmotno vpisalo, da je namesto izključenega družbenika vstopil subjekt vpisa kot nov družbenik ter, da je prevzel poslovne deleže izključenega družbenika.

 

11. Po določbi 1. odst. 502. člena ZGD-1 z izključitvijo poslovni delež izključenega družbnika preneha in s tem deležem povezane pravice in obveznosti. Takšno določbo vsebuje tudi Pogodba o ustanovitvi subjekta vpisa. Glede na navedeno registrsko sodišče ni imelo materialnopravne podlage za drugačen vpis.

 

12. Takšen vpis sicer predvideva Uredba o vpisu družb in drugih pravnih oseb v sodni register (Ur.l. RS, št 43/2007 in 5/2010, v nadaljevanju Uredba) v 2. točki 3. odst. 44. člena, vendar je ta določba po stališču pritožbenega sodišča v nasprotju z izrecno določbo 1. odst. 502. člena ZGD-1, ki določa, da poslovni delež izključenega družbenika preneha z njegovo izključitvijo. Zato uporaba te določbe Uredbe ni mogoča.

 

13. Zaradi navedenega je pritožbeno sodišče pritožbo družbenika, ki se nanaša na njegov izbris zaradi izključitve, zavrnilo (2. točka 39. člena ZSReg).

 

14. V preostalem delu pa je pritožbi ugodilo in spremenilo izpodbijani sklep tako, da je predlog za vpis subjekta vpisa kot novega družbenika in za vpis prenosa poslovnega deleža J. M. na subjekt vpisa, zavrnilo (4. točka 39. člena ZSReg).


Zveza:

Uredba o vpisu družb in drugih pravnih oseb v sodni register člen 44, 44/3, 44/3-2.
ZGD-1 člen 390, 391, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 502, 502/1.
ZSReg člen 10, 10/1.

Pridruženi dokumenti:*

*Zadeve, v katerih je sodišče sprejelo vsebinsko enako stališče o procesnih oz. materialnopravnih vprašanjih.
Datum zadnje spremembe:
24.09.2014

Opombe:

P2RvYy0yMDEyMDMyMTEzMDY1MjM3