<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Georgia

 

VSM Sklep II Kp 51084/2016

Sodišče:Višje sodišče v Mariboru
Oddelek:Kazenski oddelek
ECLI:ECLI:SI:VSMB:2023:II.KP.51084.2016
Evidenčna številka:VSM00064947
Datum odločbe:08.03.2023
Senat, sodnik posameznik:dr. Barbara Nerat (preds.), dr. Vanja Verdel Kokol (poroč.), Melita Puhr
Področje:KAZENSKO PROCESNO PRAVO
Institut:stroški kazenskega postopka - odločba o stroških kazenskega postopka - stroški oškodovanca kot tožilca - ustavitev kazenskega postopka - zastaranje kazenskega pregona

Jedro

Pritrditi je pritožbenim navedbam, da do zastaranja ni prišlo zaradi ravnanja oškodovanca kot tožilca oziroma njegovega pooblaščenca, zaradi česar je utemeljena uporaba drugega odstavka 96. člena ZKP, po katerem v takem primeru obremenjujejo stroški oškodovanca kot tožilca in njegovega pooblaščenca proračun.

Izrek

Pritožbi pooblaščenca oškodovanca A. d.o.o., v stečaju, se ugodi in se v odločbi o stroških izpodbijani sklep spremeni tako, da se doda nov odstavek, ki glasi:

"Po drugem odstavku 96. člena ZKP obremenjujejo potrebni izdatki oškodovanca kot tožilca in potrebni izdatki ter nagrada njegovega pooblaščenca, ki so nastali do prevzema kazenskega pregona s strani državnega tožilca, proračun."

Obrazložitev

1. Z izpodbijanim sklepom je sodišče prve stopnje odločilo, da se kazenski postopek zoper obdolžene B. B., C. C. in D. D. zaradi storitve kaznivega dejanja kršitve materialnih avtorskih pravic po drugem v zvezi s prvim odstavkom 148. člena Kazenskega zakonika (v nadaljevanju KZ-1), očitanega obdolženemu B. B., in kaznivega dejanja pomoči h kaznivemu dejanju kršitve materialnih avtorskih pravic po drugem v zvezi s prvim odstavkom 148. člena KZ-1 v zvezi z 38. členom KZ-1, očitanega obdolženima C. C. in D. D., z opisom dejanja, kot izhaja iz izreka izpodbijanega sklepa, po tretjem odstavku 293. člena Zakona o kazenskem postopku (v nadaljevanju ZKP) v zvezi s 4. točko 357. člena ZKP ustavi. V odločbi o stroških je bilo odločeno, da po prvem odstavku 96. člena ZKP obremenjujejo stroški kazenskega postopka iz 1. do 5. točke drugega odstavka 92. člena ZKP ter potrebni izdatki obdolženih in potrebni izdatki in nagrada njihovih zagovornikov proračun. Po tretjem odstavku 105. člena ZKP je bila oškodovana družba A. d.o.o., v stečaju, s priglašenim premoženjskopravnim zahtevkom v skupni višini 159.274,96 EUR napotena na pravdo.

2. Zoper tak sklep se v odločbi o stroških kazenskega postopka pritožuje pooblaščenec oškodovanca s predlogom, da višje sodišče pritožbi ugodi in izpodbijani sklep spremeni oziroma razveljavi in zadevo vrne sodišču prve stopnje v novo odločanje.

3. Pritožba je utemeljena.

4. Pooblaščenec oškodovanca v pritožbi poudarja, da se z odločbo o stroških kazenskega postopka ne strinja, saj prvostopenjsko sodišče ob ustavitvi kazenskega postopka zoper obdolžence ni odločilo tudi o stroških oškodovanca kot tožilca, od katerega je državni tožilec prevzel pregon. Izpostavlja drugi odstavek 96. člena ZKP ter povzema kronologijo procesnega dogajanja v predmetni zadevi, ob tem pa poudarja, da do zastaranja kazenskega pregona ni prišlo zaradi ravnanja oškodovanca kot tožilca oziroma njegovega pooblaščenca, zaradi česar je upravičen do povrnitve stroškov postopka.

5. Pritožba ima prav, saj dejansko pravilno povzema, da je bila zahteva za preiskavo zoper obdolžence 18. 4. 2018 umaknjena, nakar je oškodovanec kot tožilec 12. 6. 2018 vložil zahtevo za opravo preiskave, ki jo je 17. 5. 2019 modificiral ob hkratnem delnem umiku zahteve, pri čemer je izvenobravnavni senat Okrožnega sodišča v Mariboru s sklepom I Ks 51084/2016 z dne 3. 6. 2020 zahtevo za preiskavo oškodovane družbe A. d.o.o. zavrnil. Po pritožbi oškodovanca kot tožilca je višje sodišče pritožbi ugodilo in izpodbijani sklep spremenilo tako, da je zoper obdolžence bila uvedena preiskava. Na predlog oškodovanca kot tožilca pa je nato Okrožno državno tožilstvo v Mariboru z izjavo z dne 9. 12. 2020 prevzelo kazenski pregon zoper obdolžence.

6. Sodišče prve stopnje je ob ustavitvi kazenskega postopka zoper obdolžence zaradi zastaranja odločalo tudi o stroških kazenskega postopka, pri čemer je prezrlo vlogo oškodovanca kot tožilca do prevzema kazenskega pregona s strani državnega tožilca in je zato odločitev o teh stroških kazenskega postopka iz izpodbijanega sklepa izostala. Pritrditi je pritožbenim navedbam, da do zastaranja ni prišlo zaradi ravnanja oškodovanca kot tožilca oziroma njegovega pooblaščenca, zaradi česar je utemeljena uporaba drugega odstavka 96. člena ZKP, po katerem v takem primeru obremenjujejo stroški oškodovanca kot tožilca in njegovega pooblaščenca proračun.

7. Pritožba pooblaščenca oškodovane družbe je tako utemeljena, zaradi česar je višje sodišče v skladu s tretjim odstavkom 402. člena ZKP izpodbijani sklep v odločbi o stroških kazenskega postopka spremenilo tako, da je dodalo nov odstavek, kot izhaja iz izreka tega sklepa. Pri tem je upoštevalo, da se je procesna vloga oškodovanca kot tožilca z izjavo državnega tožilca z dne 9. 12. 2020 spremenila, saj je od tedaj dalje bil upravičeni tožilec državni tožilec in ne več oškodovanec kot tožilec, ki je imel od takrat dalje le še vlogo oškodovanca, ki je v postopku sodeloval po svojem pooblaščencu. Slednji je upravičen do povrnitve stroškov, ki se mu izplačajo iz proračuna, le do takrat, ko je državni tožilec pregon prevzel, saj od tedaj dalje ni več nastopal v vlogi pooblaščenca oškodovanca kot tožilca, temveč le še v vlogi pooblaščenca oškodovanca, ki pa do povrnitve stroškov postopka v primeru ustavitve kazenskega postopka glede na določilo prvega odstavka 96. člena ZKP ni upravičen.


Zveza:

RS - Ustava, Zakoni, Sporazumi, Pogodbe
Zakon o kazenskem postopku (1994) - ZKP - člen 96, 96/2, 293, 293/3, 357, 357-4

Pridruženi dokumenti:*

*Zadeve, v katerih je sodišče sprejelo vsebinsko enako stališče o procesnih oz. materialnopravnih vprašanjih.
Datum zadnje spremembe:
27.03.2023

Opombe:

P2RvYy0yMDE1MDgxMTExNDY1MTM4