<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Georgia

 

VSRS Sklep I R 134/2022

Sodišče:Vrhovno sodišče
Oddelek:Civilni oddelek
ECLI:ECLI:SI:VSRS:2022:I.R.134.2022
Evidenčna številka:VS00060813
Datum odločbe:05.10.2022
Senat:mag. Nina Betetto (preds.), Karmen Iglič Stroligo (poroč.), dr. Mateja Končina Peternel
Področje:CIVILNO PROCESNO PRAVO
Institut:postopek izvršbe na podlagi verodostojne listine - razveljavitev sklepa o izvršbi - spor o pristojnosti - potrošniški spor - ugovor krajevne pristojnosti - ustalitev krajevne pristojnosti

Jedro

Sodišče se lahko po uradni dolžnosti (ob predhodnem preizkusu tožbe) sámo izreče za krajevno nepristojno le, kadar je kakšno drugo sodišče izključno krajevno pristojno (drugi odstavek 22. člena ZPP). Ker v obravnavani zadevi ni podana izključna krajevna pristojnost nobenega sodišča, je treba šteti, da sta pravdni stranki s tem, ko se nista pritožili zoper sklep z dne 12. 4. 2022, s katerim je Okrajno sodišče v Ljubljani (COVL) razveljavilo sklep o izvršbi in določilo pristojnost Okrajnega sodišča v Kopru, pristali na krajevno pristojnost Okrajnega sodišča v Kopru.

Izrek

Za odločanje v tej zadevi je pristojno Okrajno sodišče v Kopru.

Obrazložitev

1. Okrajno sodišče v Ljubljani (COVL) je s sklepom o izvršbi na podlagi verodostojne listine VL 22237/2022 z dne 28. 3. 2022 dovolilo predlagano izvršbo. Po ugovoru dolžnika je s sklepom z dne 12. 4. 2022 sklep o izvršbi razveljavilo in odločilo, da bo o zahtevku in stroških odločalo Okrajno sodišče v Kopru. Stranki postopka se zoper sklep nista pritožili.

2. Okrajno sodišče v Kopru je sprožilo spor o pristojnosti (prvi odstavek 24. člena Zakona o pravdnem postopku, v nadaljevanju ZPP, v povezavi z drugim odstavkom 25. člena ZPP). Meni, da za odločanje v tem pravdnem postopku ni krajevno pristojno. Tožnica je banka (podjetje po zakonu, ki ureja varstvo potrošnikov), ki zahteva od toženca plačilo dolga na podlagi pogodbe o prekoračitvi na transakcijskem računu in kreditne pogodbe za potrošniški kredit. Torej gre za spor iz potrošniških pogodbenih razmerij. V sporu iz potrošniškega pogodbenega razmerja pa je za sojenje krajevno pristojno sodišče, na območju katerega ima potrošnik stalno oziroma začasno prebivališče (drugi odstavek 51.a člena ZPP). To pomeni, da je glede na toženčevo stalno prebivališče na podlagi splošne in posebne krajevne pristojnosti pristojno za sojenje v obravnavani zadevi Okrajno sodišče v Škofji Loki.

3. Za odločanje v tej zadevi je pristojno Okrajno sodišče v Kopru.

4. V obravnavani zadevi gre za vprašanje, katero sodišče (splošne pristojnosti) je krajevno pristojno za odločanje o zadevi.

5. Ugovor krajevne nepristojnosti je v domeni tožene stranke. Poda ga lahko najkasneje v odgovoru na tožbo (prvi odstavek 22. člena ZPP). Če gre za postopek, ki izvira iz izvršbe na podlagi verodostojne listine, pa tak trenutek nastopi še prej. Ko Okrajno sodišče v Ljubljani (COVL) ob razveljavitvi sklepa o izvršbi določi sodišče, ki bo stvarno in krajevno pristojno za pravdo, imata stranki zoper tak sklep možnost pritožbe.1 Sodišče pa se lahko po uradni dolžnosti (ob predhodnem preizkusu tožbe) sámo izreče za krajevno nepristojno le, kadar je kakšno drugo sodišče izključno krajevno pristojno (drugi odstavek 22. člena ZPP).

6. Ker v obravnavani zadevi ni podana izključna krajevna pristojnost nobenega sodišča, je treba šteti, da sta pravdni stranki s tem, ko se nista pritožili zoper sklep z dne 12. 4. 2022, s katerim je Okrajno sodišče v Ljubljani (COVL) razveljavilo sklep o izvršbi in določilo pristojnost Okrajnega sodišča v Kopru, pristali na krajevno pristojnost Okrajnega sodišča v Kopru. Ker gre v obravnavani zadevi za spor iz potrošniških pogodbenih razmerij, torej za posebno in ne izključno krajevno pristojnost, pa glede na drugi odstavek 22. člena ZPP Okrajno sodišče v Kopru ne more sprožiti spora o krajevni pristojnosti po uradni dolžnosti. Zato je Vrhovno sodišče odločilo, da je za odločanje v tej zadevi krajevno pristojno Okrajno sodišče v Kopru.

-------------------------------
1 Če pa bi stranki želeli uveljavljati celo pristojnost na podlagi morebitnega sporazuma o krajevni pristojnosti, bi moral upnik to uveljavljati in sporazum določno označiti že v predlogu za izvršbo, dolžnik pa v ugovoru zoper sklep o izvršbi in mu ga tudi priložiti (drugi odstavek 62. člena Zakona o izvršbi in zavarovanju).


Zveza:

RS - Ustava, Zakoni, Sporazumi, Pogodbe
Zakon o pravdnem postopku (1999) - ZPP - člen 22, 22/1, 22/2, 24, 24/1, 25, 25/2, 51a, 51a/2

Pridruženi dokumenti:*

*Zadeve, v katerih je sodišče sprejelo vsebinsko enako stališče o procesnih oz. materialnopravnih vprašanjih.
Datum zadnje spremembe:
18.11.2022

Opombe:

P2RvYy0yMDE1MDgxMTExNDYxMjg1