<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Georgia

 

VSL Sklep II Cp 2064/2022

Sodišče:Višje sodišče v Ljubljani
Oddelek:Civilni oddelek
ECLI:ECLI:SI:VSLJ:2022:II.CP.2064.2022
Evidenčna številka:VSL00062389
Datum odločbe:22.12.2022
Senat, sodnik posameznik:Alenka Kobal Velkavrh (preds.), Bojan Breznik (poroč.), Katarina Marolt Kuret
Področje:NEPRAVDNO PRAVO - OSEBNOSTNE PRAVICE - SOCIALNO VARSTVO - USTAVNO PRAVO
Institut:sprejem v varovani oddelek socialnovarstvenega zavoda - pogoji za sprejem - prostorska zasedenost - duševna bolezen - zdravljenje v psihiatrični bolnišnici - psihiatrično zdravljenje v oddelku pod posebnim nadzorom - socialno varstvo

Jedro

V konkretnem primeru je predlagatelj edina institucija, ki do sprejema udeleženke v SVZ A., ko se bodo tam sprostile kapacitete, ima dovolj strokovnih in materialnih resursov za celovito zaščito osebnostnih in ustavnih pravic, ki pripadajo udeleženki. Naloga sodišča namreč je, da po uradni dolžnosti zavaruje pravice in koristi oseb, ki imajo težave v duševnem zdravju in da tem osebam pri obravnavi po ZDZdr zagotovi varstvo njihovega osebnega dostojanstva ter drugih človekovih pravic in temeljnih svoboščin.

Izrek

Pritožba se zavrne in se v izpodbijanem delu potrdi sklep sodišča prve stopnje.

Obrazložitev

Odločitev sodišča prve stopnje

1. Sodišče prve stopnje je z izpodbijanim sklepom sklenilo, da se nasprotno udeleženko sprejme v varovani oddelek socialno varstvenega zavoda (SVZ) za čas enega leta od dneva namestitve (I), da se za SVZ za namestitev nasprotne udeleženke določi SVZ A., ki je osebo dolžan sprejeti v varovani oddelek takoj ob sprostitvi prvega prostega mesta v vrstnem redu za sprejem po sodnih sklepih, do takrat pa ostane nasprotna udeleženka na oddelku pod posebnim nadzorom psihiatrične klinike (II).

Glede pritožbenih navedb

2. Predlagatelj vlaga pritožbo zoper II. tč. izreka sklepa iz vseh pritožbenih razlogov in predlaga pritožbenemu sodišču, da pritožbi ugodi in sklep v izpodbijanem delu spremeni tako, da nasprotno udeleženko takoj namesti v enega od SVZ, podrejeno pa, da pritožbo ugodi in sklep v izpodbijanem delu razveljavi ter zadevo vrne sodišču prve stopnje v nov postopek z navodilom, da nasprotno udeleženko nemudoma nadomesti v enega od SVZ.

3. Pritožbeno sodišče bo pritožbene razloge povzelo v odgovoru nanje.1

Odločitev o pritožbi

4. Pritožba ni utemeljena.

Glede procesnih kršitev

5. Sodišče prve stopnje ni storilo formalnih kršitev postopka, na katere pazi pritožbeno sodišče po uradni dolžnosti (drugi odstavek 350. člena Zakona o pravdnem postopku (ZPP) v zvezi z 42. členom Zakona o nepravdnem postopku (ZNP-1) in prvim odstavkom 30. člena Zakona o duševnem zdravju (ZDZdr).

6. Sodišče prve stopnje je popolno in pravilno ugotovilo dejansko stanje, pravilno je tudi uporabilo določbe ZDZdr.2

Dejanske ugotovitve sodišča prve stopnje

7. Iz dejanskih ugotovitev sodišča prve stopnje izhaja, da je bila nasprotna udeleženka na podlagi odločb sodišča zadržana na zdravljenju na oddelku pod posebnim nadzorom v psihiatrični kliniki od 10. 8. 2022, da komunikacija z nasprotno udeleženko ni možna, da je sodna izvedenka ugotovila, da gre pri nasprotni udeleženki za hudo in kronično duševno bolezen, da je akutno bolnišnično zdravljenje udeleženke zaključeno in ni več potrebno, da udeleženka potrebuje stalno oskrbo in varstvo, ki jo ni mogoče zagotoviti v domačem okolju ali na drug način, ker bi s tem ogrozila svoje življenje in življenje drugih ter huje ogrožala svoje zdravje in zdravje drugih zaradi duševne motnje, da navedenih vzrokov in opisanega ogrožanja ni mogoče odvrniti z drugimi oblikami pomoči izven SVZ ali z nadzorovano obravnavo, da so vsi SVZ sprejem udeleženke odklonili, ker imajo vse kapacitete zasedene, zato udeleženki ne morejo zagotoviti primerne in varne namestitve v varovane oddelke.

Presoja pritožbenega sodišča

8. Sodišče prve stopnje je upoštevalo posebnosti zdravstvenega stanja udeleženke, kot izhajajo iz mnenja izvedenke. Pri izbiri SVZ je upoštevalo le zavode , ki imajo varovane oddelke, ki so primerni za sprejem oseb s težavami v duševnem zdravju oziroma oseb z več motnjami, vsi ti SVZ pa so sprejem udeleženke odklonili,3 ker imajo vse kapacitete zasedene, zato udeleženki ne morejo zagotoviti primerne in varne namestitve v varovane oddelke.4 Sodišče je pri odločitvi ob izbiri zavoda upoštevalo možnost čim hitrejše namestitve udeleženke v primerno ter zanjo in za druge varno bivalno okolje. Ni namreč sporno, da se udeleženka v domače okolje ne more več vrniti, zaradi velike verjetnosti ponovnih heteroagresivnih prebojev, ki jih kljub jemanju predpisane terapije ni moč preprečiti.

9. Sodišče prve stopnje je določilo SVZ, v katerega se namesti udeleženko, ker pa sprejem v tem trenutku zaradi prezasedenosti SZV ni mogoče izvesti, je treba poskrbeti za vmesno varstvo udeleženke. Sodišče prve stopnje je zato pravilno odločilo, da je SVZ A. dolžan sprejeti udeleženko v varovani oddelek takoj ob sprostitvi prvega prostega mesta v vrstnem redu za sprejem po sodnih sklepih, do takrat pa ostane nasprotna udeleženka na oddelku pod posebnim nadzorom psihiatrične klinike. Odločitev je v skladu z enotno sodno prakso,5 ki je zavzela stališče, ki jo povzema tudi sodišče prve stopnje v sklepu, in sicer, da bi bilo v primeru, ko je ugotovljeno, da je določeno osebo treba prisilno zadržati v zavodu, ogrožujoče, če bi bila ta oseba zgolj iz razloga prezasedenosti vseh SVZ na prostosti, in da je ustavno vzdržna začasna rešitev, da se do zagotovitve ustreznejše rešitve tako osebo zadrži v psihiatrični bolnišnici, ki ima varovani oddelek in lahko zagotovi primerno varstvo.

10. Pritožba ne ponudi druge (alternativne) rešitve, s katero bi bilo mogoče enako učinkovito zavarovati ustavno zavarovane pravice udeleženke. Sodno prakso ESČP, ki jo navaja pritožba, ni primerljiva, ker se dejanske okoliščine ne ujemajo v bistvenih lastnostih z obravnavanim primerom. V konkretnem primeru je predlagatelj edina institucija, ki do sprejema udeleženke v SVZ A., ko se bodo tam sprostile kapacitete, ima dovolj strokovnih in materialnih resursov za celovito zaščito osebnostnih in ustavnih pravic, ki pripadajo udeleženki. Naloga sodišča namreč je, da po uradni dolžnosti zavaruje pravice in koristi oseb, ki imajo težave v duševnem zdravju (drugi odstavek 6. člena ZNP-1) in da tem osebam pri obravnavi po ZDZdr zagotovi varstvo njihovega osebnega dostojanstva ter drugih človekovih pravic in temeljnih svoboščin (drugi odstavek 3. člena ZDZdr).

11. Izpodbijana odločitev je seveda posledica opustitve sistemske rešitve, na katero opozarja pritožba in do katere se je opredelilo tudi sodišče prve stopnje v izpodbijanem sklepu, s tem, ko je citiralo sodno prakso, ki v teh zadevah izpostavlja, da bi morala glede na ustavno odločbo U-I-477/18, s katero je bilo ugotovljeno neskladje ZDZdr z Ustavo, ker zakonodajalec očitno ukrepa namestitve v varovani oddelek SVZ ni zasnoval tako, da bi sodiščem omogočil izbiro ustrezne ustanove za namestitev, Vlada Republike Slovenije že sprejeti ustrezne ukrepe, Državni zbor pa bi moral ugotovljeno protiustavnost odpraviti do 5. 4. 2020, česar pa še ni storil.

Odločitev pritožbenega sodišča

Pritožbeni razlogi niso utemeljeni, zato je pritožbeno sodišče pritožbo zavrnilo in v izpodbijanem delu potrdilo sklep sodišča prve stopnje (2. točka prvega odstavka 365. člena ZPP).

-------------------------------
1 Glej npr. VS RS II Ips 252/2015 in druge.
2 Sodišče prve stopnje je relevantne določbe ZDZdr povzelo v 4., in 5. tč. sklepa, zato jih pritožbeno sodišče znova ne povzema, da bi se na ta način izognilo ponavljanju.
3 V 17. točki sklepa je sodišče prve stopnje navedlo zavode, ki so sprejem udeleženke odklonili.
4 Podrobneje o tem glej 18. tč. sklepa sodišča prve stopnje.
5 Glej 1. op. sklepa sodišča prve stopnje, kjer so navedene določbe VSL in VS RS.


Zveza:

RS - Ustava, Zakoni, Sporazumi, Pogodbe
Zakon o duševnem zdravju (2008) - ZDZdr - člen 3, 3/2, 74, 75
Zakon o nepravdnem postopku (2019) - ZNP-1 - člen 6, 6/2

Pridruženi dokumenti:*

*Zadeve, v katerih je sodišče sprejelo vsebinsko enako stališče o procesnih oz. materialnopravnih vprašanjih.
Datum zadnje spremembe:
19.01.2023

Opombe:

P2RvYy0yMDE1MDgxMTExNDYzMzM3