<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Georgia

 

VSRS Sklep II DoR 384/2022


pomembnejša odločba

Sodišče:Vrhovno sodišče
Oddelek:Civilni oddelek
ECLI:ECLI:SI:VSRS:2022:II.DOR.384.2022
Evidenčna številka:VS00061684
Datum odločbe:19.10.2022
Opravilna številka II.stopnje:VSC Sklep I Cp 268/2022
Datum odločbe II.stopnje:28.07.2022
Senat:Tomaž Pavčnik (preds.), Jan Zobec (poroč.), mag. Nina Betetto
Področje:CIVILNO PROCESNO PRAVO - NEPRAVDNO PRAVO
Institut:predlog za dopustitev revizije - postopek za postavitev odrasle osebe pod skrbništvo - udeležba v nepravdnem postopku - dovoljenost predloga za dopustitev revizije - aktivna procesna legitimacija za vložitev predloga - zavrženje predloga za dopustitev revizije

Jedro

Predlog za dopustitev revizije ne more vložiti oseba, ki do pravnomočnosti nepravdnega postopka v njem ni bila udeležena (drugi odstavek 201. člena ZPP v zvezi s 37. in 42. členom ZNP-1), ampak ga lahko vložijo le formalna udeleženca, udeleženci, ki jim je bila udeležba že pravnomočno dopuščena, in zakoniti udeleženec.

Izrek

Predlog se zavrže.

Obrazložitev

1. V postopku postavitve osebe pod skrbništvo je predlagateljica predloga za dopustitev revizije (hči nasprotnega udeleženca) predlagala dopustitev svoje udeležbe v postopku.

2. Sodišče prve stopnje je zavrnilo predlog. Navedlo je, da ni izkazala pravnega interesa, ampak zgolj nestrinjanje s predlogom predlagateljice.

3. Pritožbeno sodišče je zavrnilo pritožbo in potrdilo sklep sodišča prve stopnje.

4. Zoper takšen sklep vlaga predlog za dopustitev revizije predlagateljica udeležbe v postopku. Dopustitev revizije predlaga glede vprašanja:

5. Ali je v postopkih za postavitev pod skrbništvo pravilno razlagati 21 in 57. člen ZNP-1 tako: - da imajo položaj udeleženca v postopku le predlagatelj in nasprotni udeleženec, ali - da se krog udeležencev presoja v skladu z določbo, ki določa krog možnih predlagateljev, pri čemer niso odločilni za presoja pravnega interesa osebe, ki se želi udeleževati postopka, le lastni premoženjski interes takšne osebe, ampak se kot priznan pravni interes upošteva tudi interes osebe, ki se želi udeleževati postopka, da zavaruje premoženjske in nepremoženjske interese druge osebe, t. j. osebe, ki naj se postavi pod skrbništvo.

6. Pomembnost vprašanj utemeljuje z zagotovitvijo pravne varnosti, enotne uporabe prava ter neenotne sodne prakse višjih sodišč.

7. Predlog ni dovoljen.

8. Zakon o nepravdnem postopku1 (v nadaljevanju ZNP-1) določa, da zoper sklep sodišča druge stopnje, s katerim je bil postopek pravnomočno končan, je dovoljena revizija pod pogoji, ki jih določa Zakon o pravdnem postopku2.

9. Predloga za dopustitev revizije ne more vložiti oseba, ki do pravnomočnosti nepravdnega postopka v njem ni bila udeležena (drugi odstavek 201. člena ZPP v zvezi s 37. in 42. členom ZNP-1), ampak ga lahko vložijo le formalna udeleženca, udeleženci, ki jim je bila udeležba že pravnomočno dopuščena, in zakoniti udeleženec3.

10. Vrhovno sodišče je odločalo v senatu, ki je naveden v uvodu odločbe. Odločitev je sprejelo soglasno (sedmi odstavek 324. člena ZPP).

-------------------------------
1 Uradni list RS, št. 16/19.
2 Uradni list RS, št. 26/99, s spremembami in dopolnitvami.
3 Glej M. Čujovič v: Komentar Zakona o nepravdnem postopku ZNP-1, Založba WD, 2022, str. 195.


Zveza:

RS - Ustava, Zakoni, Sporazumi, Pogodbe
Zakon o pravdnem postopku (1999) - ZPP - člen 201, 201/2, 374, 374/2, 377
Zakon o nepravdnem postopku (2019) - ZNP-1 - člen 21, 57

Pridruženi dokumenti:*

*Zadeve, v katerih je sodišče sprejelo vsebinsko enako stališče o procesnih oz. materialnopravnih vprašanjih.
Datum zadnje spremembe:
09.12.2022

Opombe:

P2RvYy0yMDE1MDgxMTExNDYxOTA0