<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Georgia

 

VSRS Sklep XI Ips 10986/2022

Sodišče:Vrhovno sodišče
Oddelek:Kazenski oddelek
ECLI:ECLI:SI:VSRS:2022:XI.IPS.10986.2022
Evidenčna številka:VS00059167
Datum odločbe:01.09.2022
Opravilna številka II.stopnje:VSC Sklep I Kp 10986/2022
Datum odločbe II.stopnje:20.07.2022
Senat:Branko Masleša (preds.), Mitja Kozamernik (poroč.), Barbara Zobec
Področje:KAZENSKO PROCESNO PRAVO
Institut:zahteva za varstvo zakonitosti - rok za vložitev - procesni rok - sodne počitnice / poletno poslovanje - nujne zadeve

Jedro

Procesni roki v kazenskih zadevah, v katerih je obdolžencu odvzeta ali omejena prostost (tj. v nujnih zadevah), tečejo tudi v času poletnega poslovanja sodišč.

Izrek

Zahteva za varstvo zakonitosti se zavrže.

Obrazložitev

1. Zunajobravnavni senat Okrožnega sodišča v Celju je s sklepom II Ks 10986/2022 z dne 6. 7. 2022 na podlagi drugega odstavka 272. člena Zakona o kazenskem postopku (v nadaljevanju: ZKP) zoper obdolženega A. A. podaljšal pripor iz pripornih razlogov po 1. in 3. točki prvega odstavka 201. člena ZKP. Višje sodišče v Celju je pritožbo obdolženčevega zagovornika zavrnilo kot neutemeljeno.

2. Zahtevo za varstvo zakonitosti zoper pravnomočni sklep o podaljšanju pripora vlaga obdolženčev zagovornik iz vseh razlogov po prvem odstavku 420. člena ZKP s predlogom, naj Vrhovno sodišče pravnomočni sklep spremeni tako, da pripor zoper obdolženca odpravi, oziroma podrejeno, da izpodbijani sklep razveljavi in zadevo vrne nižjemu sodišču v novo odločanje.

3. Zahteva za varstvo zakonitosti je prepozna.

4. Med kazenskim postopkom, ki še ni pravnomočno končan, smejo upravičenci vložiti zahtevo za varstvo zakonitosti samo zoper pravnomočno odločbo o odreditvi oziroma podaljšanju pripora, kot to določa četrti odstavek 420. člena ZKP. V skladu z določbo tretjega odstavka 421. člena ZKP je v tem primeru rok za vložitev zahteve za varstvo zakonitosti osem dni od zadnje vročitve pravnomočne sodne odločbe obdolžencu oziroma zagovorniku (četrti odstavek 120. člena ZKP). Procesni roki v kazenskih zadevah, v katerih je obdolžencu odvzeta ali omejena prostost (tj. v nujnih zadevah), tečejo tudi v času poletnega poslovanja sodišč (drugi in tretji odstavek 83. člena Zakona o sodiščih).

5. Iz podatkov kazenskega spisa je razvidno, da je bil sklep Višjega sodišča v Celju I Kp 10986/2022 z dne 20. 7. 2022, s katerim je bila zavrnjena zagovornikova pritožba zoper prvostopenjski sklep o podaljšanju pripora, zagovorniku vročen dne 21. 7. 2022, obdolžencu v prevodu pa dne 22. 7. 2022 (vročilnici pod list. št. 507). Zagovornik je zahtevo za varstvo zakonitosti oddal priporočeno na pošti dne 18. 8. 2022 (list. št. 554), kar je po poteku osemdnevnega roka, ki ga za vložitev tega izrednega pravnega sredstva določa tretji odstavek 421. člena ZKP.

6. Ker je bila zahteva za varstvo zakonitosti vložena prepozno, jo je Vrhovno sodišče na podlagi drugega odstavka 423. člena ZKP zavrglo, ne da bi jo pošiljalo v odgovor nasprotni stranki.

7. Če bo za obdolženca nastopila taksna obveznost, bo sodno takso za zavrženje zahteve za varstvo zakonitosti po tarifni številki 74014 Taksne tarife v zvezi s šestim odstavkom 3. člena in 18. točko prvega odstavka 5. člena Zakona o sodnih taksah (ZST-1) odmerilo sodišče prve stopnje po pravnomočnosti sodbe.


Zveza:

RS - Ustava, Zakoni, Sporazumi, Pogodbe
Zakon o kazenskem postopku (1994) - ZKP - člen 421, 421/3.
Zakon o sodiščih (1994) - ZS - člen 83, 83/2, 83/3.

Pridruženi dokumenti:*

*Zadeve, v katerih je sodišče sprejelo vsebinsko enako stališče o procesnih oz. materialnopravnih vprašanjih.
Datum zadnje spremembe:
02.11.2022

Opombe:

P2RvYy0yMDE1MDgxMTExNDYwODgx