<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Vrhovno sodišče
Civilni oddelek

Sklep I R 119/2002
ECLI:SI:VSRS:2003:I.R.119.2002

Evidenčna številka:VS07008
Datum odločbe:16.01.2003
Področje:CIVILNO PROCESNO PRAVO
Institut:spor o pristojnosti - negativni kompetenčni spor

Jedro

Tožeča stranka je vložila tožbo pri Okrožnem sodišču v Kopru, ki je bilo stvarno in krajevno pristojno za odločanje v zadevi zato, ker je bila kot prva tožena stranka navedena zavarovalnica in je bil po prvem odstavku 481. člena ZPP predpisan postopek v gospodarskih sporih. Po umiku tožbe proti zavarovalnici, ni bilo več pogojev za uporabo določb v postopku o gospodarskih sporih, temveč je bilo treba uporabiti določbe ZPP za civilne spore. S tem je bilo treba upoštevati določila o delitvi stvarne pristojnosti med okrajna in okrožna sodišča in slednje je v fazi predhodnega preizkusa tožbe ugotovilo, da v zadevi ni pristojno za odločanje.

Izrek

Za odločanje je pristojno Okrajno sodišče v Ljubljani.

Obrazložitev

Tožeča stranka je vložila tožbo pri Okrožnem sodišču v Kopru, ker je poleg toženke tožila tudi ... zavarovalnico in je šlo za postopek v gospodarskih sporih. Ker je tekom postopka umaknila tožbo proti zavarovalnici, je gospodarski oddelek odstopil zadevo pravdnemu oddelku Okrožnega sodišča v Kopru, ki pa je ugotovilo, da po 32.

členu Zakona o pravdnem postopku (ZPP, Ur. l. št. 26/99-96/02) ni stvarno pristojno, ker vrednost spornega predmeta ne presega 2.000.000,00 tolarjev. Ko se je po drugem odstavku 19. člena ZPP izreklo za stvarno nepristojno, je sklenilo, da bo zadevo odstopilo Okrajnemu sodišču v Ljubljani. Okrajno sodišče v Ljubljani pristojnosti ni sprejelo in je sprožilo tako imenovani negativni kompetenčni spor. Po drugem odstavku 25. člena ZPP ga je naslovilo na Vrhovno sodišče Republike Slovenije, ki odloča v sporih o pristojnosti med okrajnimi in okrožnimi sodišči z območja različnih višjih sodišč. V predlogu ugotavlja, da procesni zakon v konkretni zadevi ne določa izključne krajevne pristojnosti Okrajnega sodišča v Ljubljani, da tožena stranka ni ugovarjala krajevni pristojnosti in da je zato pristojno Okrajno sodišče v Kopru.

Predlog ni utemeljen.

Tožeča stranka je vložila tožbo pri Okrožnem sodišču v Kopru, ki je bilo stvarno in krajevno pristojno za odločanje v zadevi zato, ker je bila kot prva tožena stranka navedena zavarovalnica in je bil po prvem odstavku 481. člena ZPP predpisan postopek v gospodarskih sporih. Po umiku tožbe proti zavarovalnici, ni bilo več pogojev za uporabo določb v postopku o gospodarskih sporih, temveč je bilo treba uporabiti določbe ZPP za civilne spore. S tem je bilo treba upoštevati določila o delitvi stvarne pristojnosti med okrajna in okrožna sodišča in slednje je v fazi predhodnega preizkusa tožbe ugotovilo, da v zadevi ni pristojno za odločanje, saj so po prvem odstavku 30. člena za sojenje o premoženjskopravnih zahtevkih, če vrednost spornega predmeta ne presega 2.000.000,00 tolarjev, pristojna okrajna sodišča. Okrožno sodišče v Kopru je zato pravilno ravnalo, ko je sklenilo, da po 32. členu ZPP za odločanje v zadevi ni stvarno pristojno. Pri odločitvi, kateremu stvarno pristojnemu okrajnemu sodišču bo zadevo odstopilo, je imelo glede na to, da zakonodajalec za tak spor ni določil izključne krajevne pristojnosti, naslednje možnosti:

- odstopiti zadevo stvarno pristojnemu Okrajnemu sodišču v Ljubljani, ki je po 46. in 47. členu ZPP splošno krajevno pristojno za odločanje, ker ima tožena stranka na njegovem območju stalno prebivališče; ali

- odstopiti zadevo stvarno pristojnemu Okrajnemu sodišču v Novi Gorici, ki je krajevno pristojno na podlagi sporazuma o krajevni pristojnosti po 69. členu ZPP v zvezi s 13. členom Pogodbe o dolgoročnem kreditu, ki sta ga pravdni stranki sklenili 19.7.1993.

Pričakovati bi bilo, da bi zaradi razrešitve tega vprašanja sodišče po analogiji iz 23. člena ZPP zahtevalo izjavo tožeče stranke, toda ta pomanjkljivost je bila sanirana z vročitvijo sklepa tožeči stranki, ki se proti sklepu ni pritožila.

Zato vrhovno sodišče ugotavlja, da je v tej fazi postopka, ko tožba še ni bila vročena toženi stranki, pristojno za odločanje Okrajno sodišče v Ljubljani. Glede na to je po 25. členu ZPP zavrnilo predlog ljubljanskega sodišča, ki je pristojno za odločanje po pravilih o splošni krajevni pristojnosti.


Zveza:

ZPP člen 19, 23, 25, 25/2, 30, 30/1, 32, 46, 47, 69, 481, 481/1.

Pridruženi dokumenti:*

*Zadeve, v katerih je sodišče sprejelo vsebinsko enako stališče o procesnih oz. materialnopravnih vprašanjih.
Datum zadnje spremembe:
22.08.2009

Opombe:

P2RvYy04MTMw