<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Višje sodišče v Ljubljani
Civilni oddelek

VSL sklep I Cp 79/2016
ECLI:SI:VSLJ:2016:I.CP.79.2016

Evidenčna številka:VSL0084147
Datum odločbe:12.04.2016
Senat, sodnik posameznik:Majda Lušina
Področje:CIVILNO PROCESNO PRAVO - SODNE TAKSE
Institut:vročanje - naslov za vročanje - sporočilo stranke o naslovu bivanja - sprememba naslova - nepravilna vročitev - neplačilo sodne takse - zavrženje pritožbe

Jedro

Kljub temu, da je toženec opozoril, da ima bivališče v N. in sporočil točen naslov, mu je sodišče plačilni nalog za plačilo sodne takse za pritožbo vročalo na naslov P., ki ga je sodišču posredovala tožeča stranka. Sodišče ni ravnalo pravilno, kajti toženec je (z zgoraj navedeno vlogo) sodišče seznanil s spremembo naslova.

Izrek

Pritožbi se ugodi in se izpodbijani sklep razveljavi.

Obrazložitev

1. Sodišče prve stopnje je odločilo, da je toženčeva, dne 17. 9. 2015 vložena pritožba, zaradi neplačane sodne takse umaknjena.

2. Pritožuje se toženec. Navaja, da plačilnega naloga, s katerim naj bi bil pozvan k plačilu takse, ni prejel. Opozarja, da v sklepu ni navedeno kdaj in na kateri naslov je bil plačilni nalog poslan ter kdaj naj bi ga toženec prejel. Navaja, da je zadeva zanj pomembna in bi morebitno takso plačal, če bi nalog za plačilo prejel. Predlaga razveljavitev sklepa.

3. Pritožba je utemeljena.

4. S pritožbo, ki je na sodišče prispela 17. 9. 2015 (list. št. 91), se je toženec pritožil zoper sklep P 52/2014 z dne 5. 8. 2015. V pritožbi je pojasnil, da ima v trajanju tega postopka bivališče prijavljeno na naslovu N., kar je mogoče preveriti z vpogledom v Centralni register prebivalcev. Navedel je, da je naslov skladno s predpisi prijavljen tudi za vročanja.

5. Kljub temu, da je v zgoraj navedeni vlogi (pritožbi) toženec opozoril, da ima bivališče v N. in sporočil točen naslov, je sodišče plačilni nalog za plačilo sodne takse za pritožbo (list. št. 92-93) tožencu vročalo na naslov P., ki ga je sodišču posredovala tožeča stranka. Sodišče ni ravnalo pravilno, kajti toženec je (z zgoraj navedeno vlogo) sodišče seznanil s spremembo naslova (prvi odstavek 145. čl. ZPP). Pred zgoraj navedeno informacijo je sodišče lahko domnevalo, da je toženčev naslov v P., saj se na poziv z dne 22. 8. 2014 (list. št. 67) toženec ni odzval. Po tem, ko je toženec v pritožbi, ki je na sodišče prispela 17. 9. 2015, sodišče seznanil z naslovom svojega bivališča v N., pa z vročanjem na drug naslov vročitev ni pravilno opravljena.

6. Pritožbeno sodišče zato pritrjuje tožencu, da mu plačilni nalog z dne 21. 9. 2015 za plačilo 33,00 EUR sodne takse za pritožbo, ki je bil poslan v P., ni bil vročen.

7. Ker toženec ni bil pozvan, da plača sodno takso za pritožbo, je njegova, dne 17. 9. 2015 vložena pritožba neutemeljeno zavržena. S 34. čl. Zakona o sodnih taksah (v nadaljevanju ZST-1) je določeno, da mora biti stranki, ki takse ob nastanku taksne obveznosti ne plača, poslan plačilni nalog, naj plača dolžno takso (prvi odstavek 34. čl. ZST-1). Ker tožencu tak nalog ni bil poslan (ni bil poslan na naslov njegovega bivališča v N.), toženec še ni bil pozvan, da takso plača. Pogoji za zavrženje pritožbe zato niso izpolnjeni.

8. Zaradi nepravilne uporabe materialnega prava je odločitev prvostopenjskega sodišča razveljavljena (tretji odstavek 365. čl. ZPP). Sodnica posameznica odloča na podlagi 366.a. čl. ZPP.


Zveza:

ZPP člen 145, 145/1. ZST-1 člen 34, 34/1.
Datum zadnje spremembe:
30.05.2016

Opombe:

P2RvYy0yMDE1MDgxMTExMzk0MTAx