<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Višje sodišče v Ljubljani
Civilni oddelek

VSL sklep I Cp 1892/2009
ECLI:SI:VSLJ:2009:I.CP.1892.2009

Evidenčna številka:VSL0056965
Datum odločbe:10.06.2009
Področje:CIVILNO PROCESNO PRAVO
Institut:zamudna sodba - pogoji za izdajo zamudne sodbe - vročitev tožbe - dejansko prebivališče toženca

Jedro

Tožencu tožba ni bila pravilno vročena, saj ni bila vročena samemu tožencu, pač pa je pod „potrjujem prejem 22. maja 2008“ podpisana mati. Glede na to, da je ta že pred tem datumom na Upravni enoti dala pobudo za uvedbo postopka ugotavljanja dejanskega prebivališča toženca, je bila ta vročitev opravljena napačno, saj toženec ni živel na danem naslovu.

Izrek

Pritožbi se ugodi, zamudna sodba se razveljavi in zadeva vrne prvemu sodišču v novo sojenje.

Pritožbeni stroški so nadaljnji pravdni stroški.

Obrazložitev

Sodišče prve stopnje je z napadeno zamudno sodbo odločilo, da je toženec dolžan v roku 15 dni plačati tožeči stranki 4.500,00 EUR skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od 16.6.2007 dalje do izpolnitve obveznosti, v istem roku pa je tožeči stranki dolžan povrniti tudi pravdne stroške v znesku 250,03 EUR v primeru zamude skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi.

Zoper sodbo se je za toženo stranko pritožila začasna zastopnica. Pritožuje se zaradi bistvene kršitve določb pravdnega postopka in napačne uporabe materialnega prava. Navaja, da je iz spisa razvidno, da je tožbo prevzela mati toženca M.G., ki pa je že dne 5.3.2008 obvestila Upravno enoto L., da toženec že štiri leta ne živi na naslovu S. trg 24, Š. pri L., kjer je bila vročitev opravljena. Toženec je bil po opravljenem dokaznem postopku na UE L., 22.12.2008 izbrisan iz registra stalnega prebivalstva. Povedano pomeni, da je bila vročitev opravljena napačno. Dejansko prebivališče toženca je bilo drugje kot je bila sicer opravljena vročitev. Z opustitvijo vročitve tožencu ni bila dana možnost obravnavanja pred sodiščem. Pritožnica predlaga, da pritožbeno sodišče napadeno sodbo razveljavi in vrne prvemu sodišču v novo odločanje vse s stroškovno posledico.

Pritožba je utemeljena.

Iz spisa je razvidno, da drži pritožbena navedba, da je bila s strani matere toženca M. G. že 5.3.2008 dana pobuda za uvedbo postopka ugotavljanja dejanskega stalnega prebivališča toženca V.G.. Tožba dne 22.5.2008 ni bila vročena samemu tožencu, pač pa je pod „potrjujem prejem 22. maja 2008“ podpisana M. G. (mati). Glede na to, da je toženčeva mati že pred tem datumom in sicer 5. marca 2008 na Upravni enoti L. dala pobudo za uvedbo postopka ugotavljanja dejanskega prebivališča toženca, je bila ta vročitev opravljena napačno. Toženec ne živel na danem naslovu. Kasneje, 22.12.2008 je Upravna enota izdala odločbo o izbrisu toženca iz registra stalnega prebivalstva.

Tožencu tožba ni bila pravilno vročena. Z nevročitvijo pa mu ni bila dana možnost obravnavanja pred sodiščem (8. točka 2. odstavka 339. člena ZPP) s čimer so bile bistveno kršene določbe pravdnega postopka, zato je bilo napadeno sodbo razveljaviti. Zadeva se vrača prvemu sodišču v nadaljnji postopek. Sodišče bo moralo tožencu pravilno vročiti tožbo, nato pa nadaljevati s postopkom.


Zveza:

ZPP člen 142, 142/1, 318, 339, 339/2, 339/2-8.
Datum zadnje spremembe:
18.09.2009

Opombe:

P2RvYy02MjY0Ng==