<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Vrhovno sodišče
Upravni oddelek

VSRS Sklep X DoR 20/2017-4
ECLI:SI:VSRS:2018:X.DOR.20.2017.4

Evidenčna številka:VS00008767
Datum odločbe:07.02.2018
Opravilna številka II.stopnje:Sodba UPRS (zunanji oddelek v Mariboru) II U 147/2016
Datum odločbe II.stopnje:15.11.2017
Senat:Peter Golob (preds.), Marko Prijatelj (poroč.), Borivoj Rozman
Področje:STVARNO PRAVO - UPRAVNI SPOR
Institut:dopuščena revizija - vpis v kataster stavb - skupni deli stavbe - soglasje etažnih lastnikov ni izkazano - pooblastila upravnika

Jedro

Revizija se dopusti zaradi vprašanja, ali upravnik stavbe v etažni lastnini v postopku vpisa sprememb skupnih delov stavbe v kataster stvab potrebuje posebno soglasje etažnih lastnikov.

Izrek

Revizija se dopusti glede vprašanja:

Ali upravnik stavbe v etažni lastnini v postopku vpisa sprememb skupnih delov stavbe v kataster stavb potrebuje posebno soglasje etažnih lastnikov?

Obrazložitev

1. Sodišče prve stopnje je z izpodbijano sodbo zavrnilo tožničino tožbo zoper odločbo Geodetske uprave RS, Območne geodetske uprave Slovenj Gradec, št. 02132-639/2015-2 z dne 10. 6. 2015. Z navedeno odločbo je prvostopenjski upravni organ po skrajšanem ugotovitvenem postopku, ker elaborat spremembe podatkov katastra stavb vsebuje vse predpisane sestavine in podatki tudi omogočajo vpis sprememb (peti odstavek 95. člena Zakona o evidentiranju nepremičnin), odločil o vpisu sprememb v kataster stavb, med drugimi tudi o delitvi, ukinitvi, spremembi dejanske rabe in površine tam navedenih delov stavbe št. 657-1991 v etažni lastnini. Pritožbo tožnice je pritožbeni upravni organ zavrnil z odločbo, št. 3532-69/2015-4 MHŠ z dne 24. 3. 2016. Pritožbeni ugovor, da bi moralo geodetsko podjetje v primeru odločanja o skupnih delih stavbe na ustno obravnavo vabiti vse etažne lastnike in ne le upravnika, je zavrnil s sklicevanjem na 1. točko prvega odstavka 50. člena Stanovanjskega zakona.

2. Sodišče prve stopnje je svojo presojo, da je bila izpodbijana določba pravilno izdana po skrajšanem ugotovitvenem postopku, utemeljilo s sklicevanjem na podatke v upravnih spisih in na s strani tožnice podpisani zapisnik, ki se nanaša na spremembe delov stavbe v njeni lasti (posebni deli stavbe).

3. Tožnica je na Vrhovno sodišče vložila predlog za dopustitev revizije po 367. členu Zakona o pravdnem postopku (v nadaljevanju ZPP) in Vrhovnemu sodišču predlaga, da dopusti revizijo zaradi tam navedenih pravnih vprašanj. Njihovo pomembnost utemeljuje z zagotovitvijo pravne varnosti in enotne uporabe prava na področju vpisa sprememb skupnih delov stavb v kataster stavb.

4. Predlog je delno utemeljen.

5. Vrhovno sodišče je ugotovilo, da so pogoji za dopustitev revizije iz prvega odstavka 367. a člena ZPP izpolnjeni le glede vprašanja, navedenega v izreku tega sklepa. V tem obsegu je zato predlogu tožeče stranke za dopustitev revizije ugodilo (tretji odstavek 367. c člena ZPP). V preostalem je predlog zavrnilo.


Zveza:

RS - Ustava, Zakoni, Sporazumi, Pogodbe
Zakon o evidentiranju nepremičnin (2006) - ZEN - člen 95, 95/5
Stanovanjski zakon (1991) - SZ - člen 50, 50/1
Datum zadnje spremembe:
12.07.2018

Opombe:

P2RvYy0yMDE1MDgxMTExNDE1Njcw