<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Višje sodišče v Kopru
Gospodarski oddelek

VSK sklep II Ip 606/2008
ECLI:SI:VSKP:2008:II.IP.606.2008

Evidenčna številka:VSK0003744
Datum odločbe:20.11.2008
Področje:IZVRŠILNO PRAVO
Institut:umik predloga za izvršbo - ustavitev izvršilnega postopka

Jedro

Upnik ne izpodbija ugotovitve sodišča prve stopnje, da je z vlogo, ki jo je sodišče prejelo 3.10.2005, podal umik predloga za izvršbo. Takšno ravnanje upnika pa ima konstitutivne učinke, sklep o ustavitvi postopka, ki ga na takšni podlagi izda sodišče, pa je le deklaratorne narave.

Izrek

Pritožba upnika se zavrne in se p o t r d i izpodbijani sklep sodišča prve stopnje.

Obrazložitev

Z izpodbijanim sklepom z dne 12.10.2005, ki ga je pritožbeno sodišče prejelo v reševanje 29.9.2008, je sodišče prve stopnje umik predloga za izvršbo vzelo na znanje in ustavilo predmetni izvršilni postopek. Ugotovilo je, da je upnik 3.10.2005 s pisno vlogo podal umik predloga za izvršbo.

Proti navedenemu sklepu je upnik po svojem pooblaščencu vložil pritožbo zaradi kršitve določb ZIZ, predlagal, da se ji ugodi, odmerijo nadaljnji izvršilni stroški in se nato izvršba nadaljuje z novim izvršilnim sredstvom. Navaja, da je 11.3.2008 prejel sklep o ustavitvi izvršilnega postopka z dne 12.10.2005 in dopis sodišča, da je bil sklep upniku vročen „represivno“, zaradi česar naj upnik izjavi, ali vztraja pri predlogu z dne 11.12.2007. Opozarja, da se izvršba ustavi, ko postane sklep o ustavitvi izvršbe pravnomočen. Sklep o ustavitvi izvršbe z dne 12.10.2008 (pravilno: 2005) ni pravnomočen, saj je bil upniku vročen šele 11.3.2008, zoper njega pa se upnik tudi pritožuje. Vse do konca izvršilnega postopka sme upnik predlagati dodatna izvršilna sredstva in zahtevati povračilo potrebnih stroškov. Upnik je 11.12.2007, torej predno je bil izvršilni postopek končan, predlagal dodatno izvršilno sredstvo, in sicer rubež dolžnikovih denarnih sredstev na njegovem transakcijskem računu.

Pritožba upnika ni utemeljena.

Zakon o izvršbi in zavarovanju (ZIZ) v 43. čl. določa, da lahko upnik med postopkom brez dolžnikove privolitve v celoti ali delno umakne predlog za izvršbo (1. odst.) in v primeru umika sodišče ustavi postopek (2. odst.). V obravnavanem primeru upnik ne izpodbija ugotovitve sodišča prve stopnje, da je z vlogo, ki jo je sodišče prejelo 3.10.2005, podal umik predloga za izvršbo. Takšno ravnanje upnika pa ima konstitutivne učinke, sklep o ustavitvi postopka, ki ga na takšni podlagi izda sodišče, pa je le deklaratorne narave. Glede na to nima prav pritožnik, ko trdi, da povzroči pravno učinkovanje šele pravnomočnost sklepa o ustavitvi izvršbe, ta pa je bil upniku oz. pravilno njegovemu pooblaščencu vročen šele 11.3.2008. To hkrati pomeni, da je upnik z vlogo z dne 11.12.2007 prepozno predlagal dodatno izvršilno sredstvo zoper dolžnika.

Upoštevaje gornjo obrazložitev je pritožbeno sodišče, na podlagi 2. tč. 365. čl. Zakona o pravdnem postopku (ZPP) v zvezi s 15. čl. ZIZ, pritožbo upnika zavrnilo kot neutemeljeno in potrdilo izpodbijani sklep sodišča prve stopnje.


Zveza:

ZIZ člen 43.

Pridruženi dokumenti:*

*Zadeve, v katerih je sodišče sprejelo vsebinsko enako stališče o procesnih oz. materialnopravnih vprašanjih.
Datum zadnje spremembe:
04.09.2009

Opombe:

P2RvYy02MTYwOQ==