<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Višje sodišče v Celju
Civilni oddelek

VSC Sklep I Ip 99/2021
ECLI:SI:VSCE:2021:I.IP.99.2021

Evidenčna številka:VSC00047600
Datum odločbe:31.03.2021
Senat, sodnik posameznik:mag. Miran Pritekelj (preds.), Karolina Pečnik (poroč.), Maša Butenko
Področje:IZVRŠILNO PRAVO
Institut:umik predloga za izvršbo - ustavitev izvršilnega postopka

Jedro

Umik predloga za izvršbo je dispozitivno dejanje upnika, na podlagi katerega sodišče ustavi izvršilni postopek brez dolžnikove privolitve.

Izrek

I. Pritožba se zavrne in se potrdi izpodbijani sklep sodišča prve stopnje.

II. Upnik krije sam svoje stroške pritožbenega postopka.

Obrazložitev

1. Sodišče prve stopnje je z v uvodu navedenim sklepom ustavilo izvršbo.

2. Dolžnik pravočasno pritožbeno izpodbija ta sklep sodišča prve stopnje brez navedbe pritožbenih razlogov po prvem odstavku 338. člena Zakona o pravdnem postopku (v nadaljevanju: ZPP) v zvezi s 366. členom ZPP ter s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju (v nadaljevanju: ZIZ). Sodišču druge stopnje smiselno predlaga, da izpodbijani sklep sodišča prve stopnje razveljavi.

Navaja, da je že z dopisom 5. 2. 2020 obvestil sodišče, da mu predmetna izvršba ni bila vročena. Nadalje navaja, da je poravnal dolg pokojnega očeta, čeprav še do danes niti on niti njegova sestra, ki je tudi dedič po pokojnem očetu, nista prejela računov, ki so osnova za plačilo. Če bi upnik pošiljal račune, bi pravočasno odjavili njegovo storitev, ker pa je pokojni oče račune plačeval s trajnikom in je ob njegovi smrti banka zaprla račun, seveda upnik ni dobil plačila. Ker sporazumni dogovor z upnikom ni bil možen in ker še ni dobil računov, je pričakoval predmetno izvršbo, vendar mu še do danes ni bila vročena, da bi se lahko pravočasno pritožil.

3. Upnik v po pooblaščencu vloženem odgovoru na pritožbo nasprotuje pritožbenim navedbam dolžnika, predlaga zavrnitev pritožbe in priglaša stroške odgovora na pritožbo.

4. Pritožba ni utemeljena.

5. Upnik lahko med postopkom brez dolžnikove privolitve v celoti ali delno umakne predlog za izvršbo (prvi odstavek 43. člena ZIZ). V primeru umika sodišče ustavi postopek (tretji odstavek 43. člena ZIZ).

6. Sodišče prve stopnje je ugotovilo, da je upnik umaknil predlog za izvršbo (vloga z dne 20. 1. 2020).

7. Na podlagi navedene ugotovitve, ki jo dolžnik pritožbeno ne izpodbija, saj navaja, da sklepa o izvršbi ni prejel, prav tako pa ni prejel računov, ki so podlaga sklepa o izvršbi, je sodišče prve stopnje utemeljeno skladno s prvim in tretjim odstavkom 43. člena ZIZ izvršbo ustavilo. Umik predloga za izvršbo je skladno s prvim odstavkom 43. člena ZIZ dispozitivno dejanje upnika, na podlagi katerega sodišče ustavi izvršilni postopek brez dolžnikove privolitve. Ker je upnik umaknil predlog za izvršbo, je sodišče prve stopnje utemeljeno ustavilo izvršbo.

8. Pritožbene navedbe dolžnika, ki se nanašajo na dovolitev predmetne izvršbe in vročitev sklepa o izvršbi, ne vplivajo na pravilnost izpodbijane odločitve, saj se ne nanašajo na odločilna dejstva o ustavitvi izvršbe, ampak se nanašajo na fazo dovolitve izvršbe, kar pa po vsebini lahko predstavlja ugovor zoper sklep o izvršbi, če so zanj izpolnjeni pogoji.

9. Ob obrazloženem je sodišče druge stopnje v skladu z določbo 2. točke 365. člena ZPP v zvezi s 15. členom ZIZ pritožbo dolžnika zavrnilo kot neutemeljeno in potrdilo izpodbijani sklep sodišča prve stopnje, saj niso podani pritožbeno uveljavljeni razlogi, niti ni zasledilo tistih kršitev, na katere pazi po uradni dolžnosti na podlagi drugega odstavka 350. člena v zvezi s 366. členom ZPP in s 15. členom ZIZ.

10. Upnik ni upravičen do povrnitve stroškov priglašenih v odgovoru na pritožbo, saj ta za rešitev te pritožbene zadeve ni bil potreben, zato tudi strošek ni bil potreben za izvršbo (peti odstavek 38. člena ZIZ).

11. Vloga dolžnika z dne 20. 2. 2020 poleg pritožbe zoper predmetni izpodbijani sklep sodišča prve stopnje po vsebini predstavlja tudi ugovor zoper sklep o izvršbi z dne 4. 12. 2019, o katerem bo moralo odločiti sodišče prve stopnje v nadaljevanju postopka.


Zveza:

RS - Ustava, Zakoni, Sporazumi, Pogodbe
Zakon o izvršbi in zavarovanju (1998) - ZIZ - člen 43, 43/1, 43/3

Pridruženi dokumenti:*

*Zadeve, v katerih je sodišče sprejelo vsebinsko enako stališče o procesnih oz. materialnopravnih vprašanjih.
Datum zadnje spremembe:
25.10.2021

Opombe:

P2RvYy0yMDE1MDgxMTExNDUxMDkz