Izberite podatkovne zbirke.

http://localhost:8983/solr/collection1/select?indent=on&version=2.2&defType=edismax&hl=true&mm=100&qf=id&start=0&rows=20&q=id%3A2015081111415323&fq=&fq=tribunal_id:2008100109561979+OR+tribunal_id:2008100116332924+OR+tribunal_id:2008100116335939+OR+tribunal_id:2008100116341313+OR+tribunal_id:2008100116342928+OR+tribunal_id:2008101009042948+OR+tribunal_id:2008111208395808&qf=description^3.0+allness+doc_code+task_code+docAreas+core_text^3.0+decision+dep_title+trib_title+docInstitutes^5.0+relations&fq=publicated:Y&pf=task_code^10+institutes^10+allness&fl=*,score
Število zadetkov: 1cT1pZDoyMDE1MDgxMTExNDE1MzIzJmRhdGFiYXNlJTVCU09WUyU1RD1TT1ZTJmRhdGFiYXNlJTVCSUVTUCU1RD1JRVNQJmRhdGFiYXNlJTVCVkRTUyU1RD1WRFNTJmRhdGFiYXNlJTVCVVBSUyU1RD1VUFJTJl9zdWJtaXQ9aSVDNSVBMSVDNCU4RGkmcm93c1BlclBhZ2U9MjA=
 DokumentSodiščeOddelekDatumInstitutJedro
VSK Sklep Cpg 76/2017Višje sodišče v KopruGospodarski oddelek15.06.2017pogodba o leasingu - odstop od pogodbe - posledice odstopa od pogodbe - vpliv začetka stečajnega postopka na terjatev stečajnega upnika iz obojestransko odplačne pogodbe - načela stečajnega postopka - pogodba o lizingu - stečaj lizingojemalca - upoštevanje vrednosti predmetov lizinga pri ugotavljanju višine v stečaju prijavljene terjatveSodišče prve stopnje pa je pravilno ugotovilo, da začetek stečaja vpliva na razmerje med pogodbenima strankama. Tožeča stranka je kljub temu, da končni obračun v skladu z določbami pogodbe ni bil izdelan, svojo terjatev v celoti (brez upoštevanja vrednosti predmeta lizinga) prijavila v stečaj in sicer po stanju v trenutku začetka stečaja. V stečajnem postopku veljajo načelo enakega obravnavanja upnikov, zlasti pa načelo hitrosti postopka in načelo koncentracije postopka. Prav zaradi zadnjih dveh ni mogoče odlagati trenutka, ko bi prišlo do poračuna, v nedogled. Pravna razmerja stečajnega dolžnika po zaključku stečaja ne morejo ostati odprta in nerešena, kot bi se zgodilo, če bi sodišče tožeči stranki terjatev priznalo v celoti, do zaključka stečaja pa predmeti lizinga še ne bi bili prodani4. Poleg tega bi priznanje celotne terjatve pomenilo, da ima tožeča stranka v trenutku začetka stečaja tako terjatev iz naslova kršitve pogodbe (izračunano brez...

Izberi vse|Izvozi izbrane

http://localhost:8983/solr/collection1/select?indent=on&version=2.2&hl=true&mm=100&qf=id&q=*:*